Кучаковська Галина Андріївна (Рейтинги за 2017 рік)

Науково дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
177074 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Організація студентської спільної діяльності за допомогою популярних мережних сервісів ( #19711 , 05.2017) 20
177085 Індекс цитування Google Академії h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 0* (Коефіцієнт: 5)
* за останні 5 років
0 * 5 + 3 * 2 6

Науково дослідницька діяльність: 26

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
177082 Участь у соц. проекті "З Києвом - для Києва" ID: 153
Тип участі: Системна робота впродовж року
Період участі: 01.01.2017 - 31.12.2017
Нарахований бал: 5
5
177083 Підвищення кваліфікації ID: 877
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 30.12.2016
2
177084 Підвищення кваліфікації ID: 1511
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 21.04.2017
2

Професійний розвиток: 9

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
177075 Рейтинг викладачів серед студентів ID: 1210
Оцінка студентів: 4,18
Дата оцінювання: 12.01.2017
42
177076 Використання ЕНК ID: 486
ЕНК: Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
9
177077 Використання ЕНК ID: 487
ЕНК: Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 3
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
8
177078 Використання ЕНК ID: 703
ЕНК: Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІН, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 4
Дата оцінювання: 29.12.2017
8
177079 Використання ЕНК ID: 704
ЕНК: Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 4
Дата оцінювання: 29.12.2017
8
177080 Використання ЕНК ID: 705
ЕНК: ІКТ в галузі дизайну (3 курс, ДИЗ, заочна)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 1
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: -
Дата оцінювання: 29.12.2017
Не встановлена оцінка студентів 1
177081 Кураторство академічною групою ID: 352
Група: МАб-1-16-4.0д
Курс: II
Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи: 2
Оцінка студентів: 2
Рік: 2017-2018
4

Викладацька діяльність: 80

Всього: 115

(#101 у загальному рейтингу)