Кузьменко Галина Василівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169261 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы ( #14460 , 05.2016) 4
169262 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы ( #14076 , 01.2016) 4
169263 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи ( #14461 , 05.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169265 Збірники наукових праць, конференції, інші Дизайн в контексті підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності ( #15696 , 01.2016) 2
169266 Збірники наукових праць, конференції, інші Обгрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи ( #14286 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169280 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 1* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 0* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
0 * 3 + 1 * 2 2

Науково-дослідницька діяльність: 18

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169269 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 503
Назва заходу: Мистецька педагогіка: нагальні потреби та реалії часу
Місце проведення: Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2
Дата проведення: 06.10.2016
Нарахований бал: 2
2
169270 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 509
Назва заходу: Ознайомча лекція і майстер-клас "Таємниці китайського живопису" для учнів 9-10 класів
Місце проведення: СЗШ №136, Київ
Дата проведення: 01.03.2016
Нарахований бал: 2
2
169271 Захист кандидатської дисертації ID: 14
Науковий керівник: Сотська Г.І., доктор педагогічних наук
15
169279 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 36
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 67622
Реєстраційний номер: 67622
1

Професійний розвиток: 20

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169260 Підручники одноосібні Мистецтво (інтегрований курс). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( #13755 , 01.2016) 6
169264 Підручники колективні Мистецтво. Інтегрований курс ( #14924 , 01.2016) 4
169267 Рейтинг серед студентів ID: 703
Оцінка студентів: 3,39
Дата оцінювання: 30.12.2016
4
169268 Кураторство академічною групою / навчальними групами ID: 284
Група: ОМб-1-13-4.0д
Курс: IV
Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи: 1
Оцінка студентів: 2
Рік: 2016-2017
3
169272 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 276
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 24.03.2016
2
169273 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 377
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.04.2016
2
169274 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1372
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 29.09.2016
2
169275 Робочі програми (за кожну програму) ID: 2121
ЕНК: Університетські студії: Я - студент,Вступ до спеціальності,Лідерствослужіння
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2234
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169276 Робочі програми (за кожну програму) ID: 2327
ЕНК: Методика викладання образотворчого мистецтва
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1189
Дата затвердження програми: 04.04.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169277 Робочі програми (за кожну програму) ID: 2328
ЕНК: Методика викладання образотворчого мистецтва
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0660
Дата затвердження програми: 19.11.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169278 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3734
ЕНК: Виробнича (Педагогічна) практика
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2692
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 31

Всього: 69

(#117 у загальному рейтингу)