Нечипоренко Катерина Петрівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169326 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи ( #14910 , 01.2016) 4
169327 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Застосування інтерактивної платформи «TEACH. TIME» у процесі навчання дітей молодшого шкільного віку ( #15010 , 01.2016) 4
169328 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської україни (друга половина хх століття) ( #18790 , 01.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169329 Збірники наукових праць, конференції, інші Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської україни (друга половина хх століття) ( #15329 , 10.2016) 2
169330 Збірники наукових праць, конференції, інші В пошуках чарівного каменя ( #14928 , 07.2016) 2
169331 Збірники наукових праць, конференції, інші Закріплення вмінь вимовляти звуки [Г],[г], вивчення букви Г,г ("ге"). Формування в учнів умінь читати буквосполучення і слова з буквою г. ( #18388 , 01.2016) 2
169332 Збірники наукових праць, конференції, інші Закріплення набутих знань про букву Гг,її звукових значень,розвиток мовлення за змістом казки І.Роздобудько "Винахідливі гноми" ( #18389 , 01.2016) 2
169333 Збірники наукових праць, конференції, інші Застосування інтерактивних методів у процесі навчання у вищій школі ( #15837 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169349 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 1* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 0* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
0 * 3 + 1 * 2 2

Науково-дослідницька діяльність: 24

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169336 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 16
Назва заходу: Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів
Місце проведення: НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а)
Дата проведення: 08.11.2016
Нарахований бал: 2
2

Професійний розвиток: 2

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169334 Рейтинг серед студентів ID: 611
Оцінка студентів: 4,69
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
169335 Кураторство академічною групою / навчальними групами ID: 7
Група: ПОб-1-16-4.0д
Курс: I
Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи: 1
Оцінка студентів: -
Рік: 2016
Не встановлена оцінка студентів 1
169337 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 293
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 20.10.2016
2
169338 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 942
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 03.06.2015
2
169339 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1051
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 28.04.2015
2
169340 Робочі програми (за кожну програму) ID: 912
ЕНК: Альтернативні педагогічні технології в початковій освіті
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 0799
Дата затвердження програми: 03.11.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169341 Робочі програми (за кожну програму) ID: 913
ЕНК: Методика викладання дисциплін освітньої галузі ”Мова і література”
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 0803
Дата затвердження програми: 24.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169342 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3128
ЕНК: Українська мова з методикою навчання
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1690
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169343 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3138
ЕНК: Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і технологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1666
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169344 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3140
ЕНК: Педагогічні технології в початковій школі
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1672
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169345 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3142
ЕНК: Методика навчання української мови
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1667
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169346 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3162
ЕНК: Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): української мови: навчання грамоти
Форма навчання: Денна
ОКР: Спеціаліст
Реєстраційний номер: 1652
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169347 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3165
ЕНК: Альтернативні педагогічні технології в початковій освіті
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1798
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169348 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3169
ЕНК: Інноваційні технології навчання
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1795
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 30

Всього: 56

(#168 у загальному рейтингу)