Козир Маргарита Валентинівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169368 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ ( #15208 , 07.2016) 4
169369 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Інформаційний менеджмент - підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ ( #15204 , 01.2016) 4
169377 Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах ID: 37
Група: Бути успішним педагогом
Кількість осіб: 10
Дата презентації: 23.03.2016
2
169383 Відповідальний секретар фахових збірників та журналів Університету ID: 7
Назва видання: Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка
Рік підтвердження фаховості: 2015
4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169370 Збірники наукових праць, конференції, інші Управління інформацією: компетентнісний аспект вищої освіти ( #14418 , 01.2016) 2
169371 Збірники наукових праць, конференції, інші Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка грунтується на знаннях ( #14351 , 01.2016) 2
169372 Збірники наукових праць, конференції, інші Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка ґрунтується на знаннях ( #15205 , 01.2016) 2

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169375 Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» ID: 51
Тип участі: Модератор соціального проекту від кафедри теорії та історії педагогіки
Період участі: 2016
Нарахований бал: 1
1
169376 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 13
Назва заходу: Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів
Місце проведення: НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а)
Дата проведення: 08.11.2016
Нарахований бал: 2
2

Науково-дослідницька діяльність: 23

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169373 Рейтинг серед студентів ID: 600
Оцінка студентів: 4,71
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
169374 Кураторство академічною групою / навчальними групами ID: 38
Група: ПВШм-1-15-2.0д
Курс: VI
Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи: 1
Оцінка студентів: -
Рік: 2016
Не встановлена оцінка студентів 1
169378 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 166
ЕНК: Педагогіка загальна (2 курс, МА)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 2
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
7
169379 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 168
ЕНК: Педагогіка загальна (3 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 2
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
7
169380 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 372
ЕНК: Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 4
169381 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 379
ЕНК: Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 1
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 1
169382 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 246
ЕНК: Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм)
Дата наказу: 13.04.2016
15
169384 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 265
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 24.03.2016
2
169385 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 373
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.04.2016
2
169386 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1077
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 21.11.2013
2
169387 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1243
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 02.07.2015
2
169388 Робочі програми (за кожну програму) ID: 26
ЕНК: Педагогіка
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2632
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169389 Робочі програми (за кожну програму) ID: 27
ЕНК: Педагогіка
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2629
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169390 Робочі програми (за кожну програму) ID: 28
ЕНК: Педагогіка
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2631
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 54

Всього: 77

(#99 у загальному рейтингу)