Бровко Олена Олександрівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169892 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Поетичний світ Миколи Руденка ( #17132 , 01.2016) 4
169893 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі ( #15462 , 10.2016) 4
169894 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Жанрово-коппозиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають ( #15198 , 02.2016) 4
169895 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака ( #17131 , 01.2016) 4
169901 Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах ID: 31
Група: Перший крок у науку: літературознавчі студії
Кількість осіб: 14
Дата презентації: 24.03.2016
4
169905 Участь у міжнародних науково-дослідних проектах ID: 20
Назва проекту: Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні
Період реалізації: 20.01.2016-31.05.2017
15

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169896 Збірники наукових праць, конференції, інші Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір ( #15197 , 03.2016) 2
169897 Збірники наукових праць, конференції, інші «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс ( #15200 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169911 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 0* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
0 * 3 + 3 * 2 6

Науково-дослідницька діяльність: 45

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169899 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 174
Назва заходу: «Сучасні компаративні студії: художня література в інтермедіальному вимірі» (спільно з Ірпінським історико-краєзнавчим музеєм).
Місце проведення: м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б
Дата проведення: 25.05.2016
Нарахований бал: 10
10
169900 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 175
Назва заходу: Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизнчяний та зарубіжний досвід» (співпраця з Інститутом суспільства)
Місце проведення: м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б
Дата проведення: 24.05.2016
Нарахований бал: 10
10
169902 Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах ID: 5
Група: Науковий гурток «Перший крок у науку: літературознавчі студії»
Кількість осіб: 15
Рівень презентації діяльності: всеукраїнський
Період роботи гуртка: з лютого 2016 по теперішній час
5

Професійний розвиток: 25

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
169898 Рейтинг серед студентів ID: 372
Оцінка студентів: 4,72
Дата оцінювання: 29.12.2016
5
169903 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 435
ЕНК: Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 8
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 8
169904 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 436
ЕНК: Аналіз художнього тексту (5 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 9
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 9
169906 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 539
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (за кордоном)
Дата наказу: 31.08.2016
2
169907 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 892
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 18.12.2015
2
169908 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1150
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 07.04.2015
2
169909 Робочі програми (за кожну програму) ID: 364
ЕНК: Університетські студії: Вступ до мовознавства,Вступ до літературознавства,Я - студент,Лідерствослужіння
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2461
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
169910 Робочі програми (за кожну програму) ID: 521
ЕНК: Історія української літератури й літературної критики
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0171
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 32

Всього: 102

(#46 у загальному рейтингу)