Кашуба Наталія Вікторівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
172260 Збірники наукових праць, конференції, інші Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія. ( #15786 , 10.2016) 2

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
172263 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 540
Назва заходу: Виступ-презентація
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 11.02.2016
Нарахований бал: 2
2

Науково-дослідницька діяльність: 4

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
172261 Рейтинг серед студентів ID: 276
Оцінка студентів: 4,07
Дата оцінювання: 23.12.2016
5
172262 Кураторство академічною групою / навчальними групами ID: 149
Група: ДОмс-2-16-3.0д
Курс: I
Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи: 1
Оцінка студентів: 2
Рік: 2016-2017
3
172264 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1279
ЕНК: Технології (Вступ до спеціальності)
Форма навчання: Денна
ОКР: Молодший спеціаліст
Реєстраційний номер: 1442
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
172265 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1531
ЕНК: Сучасна українська мова і практична стилістика
Форма навчання: Денна
ОКР: Молодший спеціаліст
Реєстраційний номер: 2117
Дата затвердження програми: 22.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 12

Всього: 16

(#391 у загальному рейтингу)