Линьов Костянтин Олександрович (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165858 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства ( #17101 , 10.2016) 4
165859 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти ( #17097 , 06.2016) 4
165860 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства ( #15106 , 01.2016) 4
165861 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті ( #15107 , 01.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165862 Збірники наукових праць, конференції, інші Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти ( #17117 , 03.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165880 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 1* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
1 * 3 + 3 * 2 9

Науково-дослідницька діяльність: 27

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165864 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 111
Назва заходу: Інноваційний педагогічний досвід
Місце проведення: Факультет інформаційних технологій та управління
Дата проведення: 03.11.2016
Нарахований бал: 5
5
165865 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 311
Назва заходу: Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 25.11.2016
Нарахований бал: 5
5
165866 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1009
Назва заходу: Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки
Місце проведення: Факультет інформаційних технологій та управління
Дата проведення: 25.02.2016
Нарахований бал: 5
5
165870 Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах ID: 8
Назва проекту: ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging
Період реалізації: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р
20

Професійний розвиток: 35

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165856 Підручники одноосібні Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства ( #17124 , 01.2016) 6
165857 Підручники одноосібні Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства ( #17125 , 01.2016) 6
165863 Рейтинг серед студентів ID: 104
Оцінка студентів: 4.8
Дата оцінювання: 20.05.2016
5
165867 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 107
ЕНК: Лідерство та самоврядування (3 курс) (дисципліна за вибором)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 6
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
11
165868 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 108
ЕНК: Лідерська парадигма управління в освіті (6 курс, ОМ, ПС)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 7
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
12
165869 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 277
ЕНК: Філософія управління (3 курс) (дисципліна за вибором)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 7
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 26.11.2016
12
165871 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 181
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 31.03.2015
2
165872 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 209
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.04.2016
2
165873 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 320
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 02.07.2015
2
165874 Робочі програми (за кожну програму) ID: 957
ЕНК: Лідерська парадигма управління в освіті
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2733
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165875 Робочі програми (за кожну програму) ID: 959
ЕНК: Керівник навчального закладу
Форма навчання: Заочна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2753
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165876 Робочі програми (за кожну програму) ID: 966
ЕНК: Інформаційна політика в Україні
Форма навчання: Заочна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2740
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165877 Робочі програми (за кожну програму) ID: 971
ЕНК: Стратегія навчального закладу
Форма навчання: Заочна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2724
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165878 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1108
ЕНК: Керівник навчального закладу
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1145
Дата затвердження програми: 23.03.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165879 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1113
ЕНК: Інформаційна політика в Україні
Форма навчання: Заочна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1136
Дата затвердження програми: 23.03.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 70

Всього: 132

(#24 у загальному рейтингу)