Додаткові відомості

Освіта
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (історичний факультет),1993

Київська вища школа PR при Ін-ті соціології НАН України, 1999

Інститут права, Міжрегіональна академія управління персоналом (трудове право), 2006
Перелік місць роботи
2009 - 2012 рр. - Київський університет культури і мистецтв
2012-2013 рр. - Київський національний університет імені тараса Шевченка (сумісництво)

2012 - по тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка
2015 - по тепер, кафедра військової журналістики, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (сумісництво)
Теми дисертацій (захищених)
"Діагностика та моделювання PR-процесів" (соціальні комунікації, 27.00.06, "прикладні соціально-комунікативні технології")
Громадська активність
Асоціація парламенських журналістів

Українська PR-ліга, Національна спілка журналістів України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
244 7 6 2022.06.28 02:01:57 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
22977 Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах
7610 Діагностика та моделювання PR процесів

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39785 Сучасні гібридні геополітичні конфлікти: військові та комунікативні аспекти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
39787 Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.)
39786 Специфіка створення та функціонування нелегальних локальних соціальних онлайн мереж
30437 Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах
22974 Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї
22973 Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах
30439 Специфіка створення алгоритмічної системи управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах
30440 Структурна модель інформаційних онлайн-мережевих процесів
11212 Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат
4537 Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах
1044 Соціальні комунікації в роботах українських дослідників.
1043 PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій.
1045 Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання.

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
39787 Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.)
30433 Theoretical and methodological bases of modern hybrid conflicts
30435 Автоматизовані системи управління інформаційними процесами в соціальних онлайн-мережах в умовах інформаційних війн
30437 Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах
22975 Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж
16968 Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні
16997 Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи функціонування (в рамках інформаційної війни)
17002 Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн
11212 Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат
16979 Базові основи системного РR-планування
16989 Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах
17007 Базові основи аналізу соціальних комунікацій
16999 РR-аспекти інформаційної безпеки організаційних структур
16985 Соціальні мережі як інструмент у галузі РR
8221 Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку
16973 Класифікація соціальних мережевих технологій як РR-інструментів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
22973 Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах
2827 Бренд як інструмент соціальних комунікацій у сучасному суспільстві

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
367 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kurban_Olexander

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
46 Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа фахове службова 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
310 University of Latvia Міжнародне стажування 20.09.2021-01.01.2022

J.Ikstens

Учасник програми Скан Курбан.pdf

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
430 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
485 NC_HDS Горизонт 2020 Коллективний - 2020
594 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
644 Cybersecurity Platform: Knowledge, Resistance and Cooperation USAID Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
233 Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС Етап дослідження 12.2021 https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/naukova-tema-instytutu-kafedr.html 25

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
316 Організація Форуму з інформаційної безпеки (м. Київ) 2017 10
357 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3106 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3144 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2019
5174 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5634 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2.pdf 26.10.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
543 МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «КОМУНІКАЦІЙНА БЕЗПЕКА» Сертифікаційна програма (тренінг) Університет Грінченка 28.05.2016 2
550 Зустріч з Семеном Глузманом Творча зустріч Університет Грінченка 26.02.2016 2
565 Майстер-клас «Захист від інформаційної агресії» Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» Національна парламентська бібліотека України 03.11.2016 2
596 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 19.11.2016 2
599 Зустріч студентів з журналістами Deutsche Welle та Армія FM Творча зустріч Університет Грінченка 04.10.2016 2
682 Міжнародний форум із інформаційної безпеки Форум Університет Грінченка, Інститут журналістики 10.12.2016 2
1063 Форум з інформаційної безпеки «Глобальні інформаційні загрози: актуальні тренди» Форум Університет Грінченка 09.12.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
30450 PR у маркетингових комунікаціях
7623 PR у маркетингових комунікаціях

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
30449 НЕЙРОМАРКЕТИНГ:реклама, PR, digital-marketing, брендинг

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
10 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Створення програми 27.04.2020 nakaz_2020_318.pdf
11 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Набір на програму 27.04.2020 nakaz_2020_747_793_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
106 PR у сфері бізнесу (3 курс) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
449 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 -
924 Брендинг (3 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2021 58 01.02.2021

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
2 Інститут журналістики PR у сфері бізнесу (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
6030 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 10 27.12.2019
6053 Інститут журналістики PR у соціальних мережах (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6055 Інститут журналістики SMM стратегії та інструменти (5 курс, КПЦМП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6117 Інститут журналістики Брендинг (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7043 Інститут журналістики Реклама і PR в бізнесі (2-3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7153 Інститут журналістики Сучасні бренд-стратегії та розроблення бренду (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9793 Інститут журналістики Брендинг (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10643 Інститут журналістики SMM стратегії та інструменти (5 курс, КПЦМП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10997 Інститут журналістики Dіgital-реклама в сучасному видавництві (6 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
562 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 3,21 30.12.2016
1205 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,48 12.01.2017
2052 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,15 26.12.2018
2855 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,68 28.12.2019
3811 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,62 28.12.2020
4959 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,64 28.12.2021