Додаткові відомості

Освіта
Київське міське педагогічне училище № 1, 1981 рік

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 1999 рік

Перелік місць роботи

1981-1984 рр. - середня школа № 220 м. Києва, вчитель початкових класів

1984-1987 рр. - середня школа № 53 м. Волгограда, вчитель початкових класів

1987-1989 рр. - гімназія № 59 м. Києва, вчитель початкових класів

1989-2002 рр. - Вишнівська ЗОШ № 2, Києво-Святошинського району Київської області, вчитель початкових класів

2002-2019 рр. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

з 2020 року -  Інститут післядипломної  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Голова профбюро Інституту післядипломної педагогічної освіти
Експерт для оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2021 року. Наказ ДСЯО від 17.09.2021 року № 01-11/62 "Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2021 році"
Член комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм. Наказ ДСЯО "Про внесення змін у додаток до наказу Державної служби якості освіти України" від 19.06.2023 № 01-10/133

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 52 4 2 10 2023.12.04 10:24:55 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 32 3 1

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
320 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 4 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Kravcuk
712 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 7.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Kravcuk

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9333 Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток гнучких навичок (soft skills) студентської молоді у процесі освітньої діяльності: зарубіжний і вітчизняний досвід" Читацька компетентність молодшого школяра: що потрібно знати вчителю Нової української школи м. Черкаси document.pdf
9084 ПРОГРАМА І Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Професійний розвиток педагога в контексті викликів сьогодення» Учитель і батьки: секрети ефективного спілкування м. Черкаси document.docx
9187 Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2023 Створюємо дистанційний урок за допомогою sway м. Київ document.pdf
8937 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 145-й річниці від дня народження Григорія Ващенка«Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції “Нова українська школа”» Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання на уроках у початкові школі Кропивницький document.pdf
8346 Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини» (з нагоди відзначення 10-ої річниці укладання «Української Хартії вільної людини») Відповідальність як ключова цінність НУШ м. Тернопіль document.pdf
8294 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» Проєктне навчання як інструмент педагогіки партнерства в НУШ Кропивницький document.pdf
8379 V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід» НУШ: розвиваємо громадянську компетентність з першого класу м. Київ document.docx
8292 ХХІV Міжнародна конференція молодих науковців \ Війна і діти: як зменшити градус негативних емоцій м. Київ document.docx
7658 ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЗМІНИ ЗАРАДИ ПРОГРЕСУ Компетентнісний підхід до навчання – засаднича ідея НУШ м. Київ document.pdf
7659 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра м. Київ document.pdf
7657 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра м. Київ document.pdf
7655 Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації30052020 Становлення молодшого школяра як мовної особистості м. Київ document.pdf
7656 Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції Морально-етичні норми як життєві цінності людини м. Суми document.pdf
7654 Профорієнтація: стан і перспективи розвитку Психологічні чинники впливу на готовність педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи м. Київ document.pdf
7653 НУШ: навчально-методичне забезпечення учнів 2 класу навчально-методичне забезпечення курсу "Я досліджую світ" для учнів 2 класу м. Київ document.pdf
7652 IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ м. Дніпро document.pdf
7651 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Формування толерантності у молодших школярів м. Київ document.pdf
7649 Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія:Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна Синдром професійного вигорання персоналу в організації та його профілактика м. Вінниця document.pdf
1219 Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації Особливості формування емпатії у дитячому віці Національний університет біоресурсів і природокористування України document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
46904 Building Pedagogical Partnership Competence Among Primary School Teachers
40757 The role of instilling moral values in primary school children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
17363 Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти
12438 Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (30)

ID Назва Рік
45210 Створюємо дистанційний урок за допомогою SWAY
44865 Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання на уроках у початковій школі
41961 Проєктне навчання як інструмент педагогіки партнерства в НУШ
43166 НУШ: розвиваємо громадянську компетентність з першого класу
40818 Компетентнісний підхід до навчання – засаднича ідея Нової української школи
36981 Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра
31516 Психологічні чинники впливу на готовність педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи
30797 Розвиток цифрової компетентності вчителів початкової школи в умовах підвищення кваліфікації
20905 Формування толерантності у молодших школярів
24508 Синдром «професійного вигорання» персоналу в організації та його профілактика
17782 Входження у шкільне життя
17796 Про готовність дитини до шкільного навчання
17802 Особливості формування емпатії у дитячому віці
12491 Учинок як шлях до розуміння становлення етичних норм в суспільному житті
12493 Дорога Батьківщино, Україно моя
12268 Готовність як чинник інноваційної діяльності вчителя
12307 Реалізація андрагогічного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти
4263 Психологічні умови розвитку відповідальності у молодших школярів
4560 Дослідження проблеми морального виховання дитини у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського
2950 Особливості шкільної адаптації першокласників
3300 ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2421 Розвиток пізнавальної активності молодших школярів
2419 Молодший школяр у творчій спадщині Б.Д. Грінченка: моральні виміри
2423 Роль сім’ї у формуванні морально-етичних почуттів дитини молодшого шкільного віку
927 Морально-етичний розвиток як чинник збереження здоров’я молодших школярів
935 Психологічні особливості засвоєння етичних норм молодшими школярами
2420 Наслідування як механізм засвоєння етичних норм дітьми дошкільного віку
937 Розвиток відповідальності у дітей молодшого шкільного віку як соціально-психологічна передумова демократизації суспільства
2422 Роль етичних знань у засвоєнні етичних норм молодшими школярами: психологічний аспект
3561 Біографічний словничок-довідничок: від творчості письменника до творчості учня

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
125 The role of instilling moral values in primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40757/ 2022

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
10 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
22 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
34 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1045 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1307 Дидактичний модуль - document 17.08.2016
1842 Інше - document 26.03.2017
1961 Лідерський модуль - document 23.06.2017
3353 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
5865 інше Інший модуль document 16.09.2021
5866 інше Інший модуль document 28.05.2021
5867 інше Інший модуль document 05.05.2021
5868 інше Інший модуль document 21.05.2021
5869 інше Інший модуль document 11.02.2021
5870 інше Інший модуль document 06.07.2021
6124 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6779 інше Інший модуль document 05.09.2022
6780 інше Інший модуль document 21.06.2022
6781 інше Інший модуль document 16.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1352 Всеукраїнський семінар «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» та результати її впровадження» семінар Київ 17.05.2018 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
25340 Красиве і корисне
12497 Про що розповіла казка

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
21912 Культура добросусідства: Місце, де ми живемо. Київщина : робочий зошит для 2-го класу загальноосвітніх шкіл м. Києва й Київської області
21462 Завучу початкової школи
21901 Культура добросусідства: «Я, моя сім’я, мої сусіди» : робочий зошит для 1-го класу загальноосвітніх шкіл м. Києва й Київської області
12527 Культура добросусідства "Я, моя сім’я, мої сусіди"
12532 Культура добросусідства: Я, моя сім’я, мої сусіди. Херсонщина
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
37832 Культура добросусідства: я досліджую світ. Інтегрований курс для 1-2 класів. Збірка програм і методичних рекомендацій
37445 Освітня програма інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 1–2 класів (І цикл) закладів загальної середньої освіти
30155 Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Матеріали до теми «Усе пов’язано з усім». Тема «Загублені окуляри»
29611 Я - киянин
24666 Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу
25343 Культура добросусідства. Частина 4 : Цінуймо край – пишаймося Україною! Київщина
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
4262 Забезпечення рухової активності молодших школярів в урочний та позаурочний час

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2457 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 25.11.2019
3310 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 30.11.2020
4233 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5103 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
17 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
29 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017