Додаткові відомості

Освіта
Київське міське педагогічне училище № 1, 1981 рік

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 1999 рік

Перелік місць роботи

1981-1984 рр. - середня школа № 220 м. Києва, вчитель початкових класів

1984-1987 рр. - середня школа № 53 м. Волгограда, вчитель початкових класів

1987-1989 рр. - гімназія № 59 м. Києва, вчитель початкових класів

1989-2002 рр. - Вишнівська ЗОШ № 2, Києво-Святошинського району Київської області, вчитель початкових класів

2002-2019 рр. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

з 2020 року -  Інститут післядипломної  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Голова профбюро Інституту післядипломної педагогічної освіти
Експерт для оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2021 року. Наказ ДСЯО від 17.09.2021 року № 01-11/62 "Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2021 році"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
25 2 1 2022.11.30 16:10:19 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8346 Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини» (з нагоди відзначення 10-ої річниці укладання «Української Хартії вільної людини») Відповідальність як ключова цінність НУШ м. Тернопіль document.pdf
8294 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» Проєктне навчання як інструмент педагогіки партнерства в НУШ Кропивницький document.pdf
8379 V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід» НУШ: розвиваємо громадянську компетентність з першого класу м. Київ document.docx
8292 ХХІV Міжнародна конференція молодих науковців \ Війна і діти: як зменшити градус негативних емоцій м. Київ document.docx
7658 ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЗМІНИ ЗАРАДИ ПРОГРЕСУ Компетентнісний підхід до навчання – засаднича ідея НУШ м. Київ document.pdf
7657 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра м. Київ document.pdf
7659 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра м. Київ document.pdf
7655 Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації30052020 Становлення молодшого школяра як мовної особистості м. Київ document.pdf
7656 Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції Морально-етичні норми як життєві цінності людини м. Суми document.pdf
7654 Профорієнтація: стан і перспективи розвитку Психологічні чинники впливу на готовність педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи м. Київ document.pdf
7653 НУШ: навчально-методичне забезпечення учнів 2 класу навчально-методичне забезпечення курсу "Я досліджую світ" для учнів 2 класу м. Київ document.pdf
7652 IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ м. Дніпро document.pdf
7651 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Формування толерантності у молодших школярів м. Київ document.pdf
7649 Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія:Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна Синдром професійного вигорання персоналу в організації та його профілактика м. Вінниця document.pdf
1219 Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації Особливості формування емпатії у дитячому віці Національний університет біоресурсів і природокористування України document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40757 The role of instilling moral values in primary school children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
17363 Development of ethical competence primary school teachers under of postgraduate education
12438 Mastering ethics younger students: psychological approaches

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (27)

ID Назва Рік
41961 Project-based learning as a tool of partnership pedagogy at NUS
40818 Competence approach to learning is the basic idea of ​​the New Ukrainian School
36981 Reading with understanding as a component of the reading competence of a junior schoolchild
31516 Psychological factors influencing the readiness of teachers for professional activity in the New Ukrainian school
30797 Development of digital competence of primary school teachers in terms of advanced training
20905 Formation of tolerance among junior pupils
24508 Syndrome of "professional burnout" of personnel in the organization and its prevention
17782 Entry into school life
17796 On the child's readiness to schooling
17802 Features of formation of empathy in childhood
12491 To act as a way to understand the formation of ethical standards in public life
12493 Dear Motherland, Ukraine mine
12307 Implementation andragogical approach in the teacher training
12268 Ready innovation as a factor in teacher
4263 Psychological conditions of liability in primary school children
4560 Дослідження проблеми морального виховання дитини у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського
2950 Peculiarities of school adaptation of primary schoolers
3300 TEACHING OF COMPUTER SCIENCE IN PRIMARY SCHOOL
2421 Development of cognitive activity primary schoolchildren
2423 The role of the family in the formation of moral and ethical feelings of the child of primary school age
2419 Younger students in a creative heritage B. D. Grinchenko: the moral dimension
927 Moral and ethical development as factor health conservation of school-aged children
935 Psychological creeds of ethical norms by primary school-aged children
2420 Imitation as a mechanism for learning moral norms of preschool children
937 Development of responsibiliti of primary school-agel children as social and psychological background of society democratisation
2422 Role of ethical know ledge assimilation ethical norms younger students: psychological aspects
3561 Biographical glossary: from a writer’s to a pupil’s artistry

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
125 The role of instilling moral values in primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40757/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
320 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 4 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Kravcuk
712 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 5.8 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Kravcuk

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
10 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
22 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
34 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1045 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1307 Дидактичний модуль - document 17.08.2016
1842 Інше - document 26.03.2017
1961 Лідерський модуль - document 23.06.2017
3353 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
5865 інше Інший модуль document 16.09.2021
5866 інше Інший модуль document 28.05.2021
5867 інше Інший модуль document 05.05.2021
5868 інше Інший модуль document 21.05.2021
5869 інше Інший модуль document 11.02.2021
5870 інше Інший модуль document 06.07.2021
6124 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6779 інше Інший модуль document 05.09.2022
6780 інше Інший модуль document 21.06.2022
6781 інше Інший модуль document 16.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1352 Всеукраїнський семінар «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» та результати її впровадження» семінар Київ 17.05.2018 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
25340 Beautiful and useful
12497 What told tale

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
21912 Culture of Neighborhood: The Place where We Live. Kyiv Region: Workbook for 2 classes of secondary schools in Kyiv and Kyiv оblast
21462 Завучу початкової школи
21901 Culture of Neighborhood: "I, my family, my neighbors": a work notebook for the 1 st class of secondary schools in Kyiv and Kyiv region
12527 Culture of neighbourhood "I, my family, my neighbors"
12532 Culture of Neighbourhood: I, my family, my neighbors. Kherson
12305 I - from Kiev: regional partial program of preschool children

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
37445 Educational program of the integrated course "Culture of good neighborhood" for 1-2 classes (I cycle) of general secondary education institutions
37832 Neighborhood culture: I explore the world. Integrated course for 1-2 grades. Collection of programs and guidelines
30155 Developing Civic Competences: Second Grade. Everything related to everything. The Lost Points theme
29611 I'm a Kievite
24666 We develop civil competencies from class 1
25338 I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age
25343 Neighborhood culture. Part 4: We value the edge - we are proud of Ukraine! Kiev region
4262 Support motor activity of younger schoolchildren in time limit and extracurricular time

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2457 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 25.11.2019
3310 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 30.11.2020
4233 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5103 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Кураторство академічною групою (5)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
243 вчителі початкових класів I 2 3 2015-2016
244 вчителі початкових класів II 2 3 2016-2017
431 ПЧ01-05, ПЧ01-06, ПЧ01-11, ПЧ01-12 ПЧ01-15, ПЧ01-16 ПЧ01-19, ПЧ0 I 2 3 2017-2018
675 Учителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня I 2 3 2018-2019
677 Учителі початкових класів (НУШ) I 2 3 2018-2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
17 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
29 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017