Додаткові відомості

Освіта
Київський державний лінгвістичний університет, 2001
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця XIX - початку ХХІ століття)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
30 3 1 2022.11.15 11:14:36 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1885 Science without boundaries - development in 21st century - 2017 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») у співавторстві з А.В. Гайдаш Будапешт document
1887 X Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання германської філології і перекладу" Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По) Чернівці document
1983 Таврійські філологічні наукові читання Поетика подиву на межі доцентричного сходження образних просторів у вірші: лінгвокогнітивний аспект Київ document
1982 Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті Неемоційність у фокусі поетичного портрету: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі англомовних віршованих текстів сучасності) Херсон document
2114 VII щорічна Міжнародна наукова конференція \ Ідентичність крізь призму можливих світів: емотивні коди Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
39329 Aesthetic aspect of emotiveness of poetic text
39279 Emotiveness of poetic text: a case of conceptual modelling
39304 Nominative emotive units in poetic text: a cognitive study
39401 Емотивність англомовного сонета: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршованих текстів Дж.Кітса "Two Sonts on Fame")
33996 Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В.Стівенса "The Planet on the Table")
34001 Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів)
20529 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
20632 Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів)
6546 Синезтезія у вербальному втіленні та композиційному моделюванні (на матеріалі оповідання Дж. Форжа "Імперія морозива"
6582 Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії)
6567 Синестезійні метафора та метонімія: шляхи формування та особливості мовленнєвого втілення (на матеріалі поезії Е. Дікінсон, Е. Бішоп, С. Плат та А.Секстон)
6549 Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XXI століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М.Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ)
6559 Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії
6561 Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон)
6563 Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ – кінця ХХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
39401 Емотивність англомовного сонета: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршованих текстів Дж.Кітса "Two Sonts on Fame")
33996 Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В.Стівенса "The Planet on the Table")
34001 Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів)
20962 Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива
20942 Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі
20548 Емотивність "лівого" і "правого" образних просторів поетичного тексту (на матеріалі англомовної лірики ХХ століття)
20957 Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
20886 Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу)
20966 Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття)
20632 Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів)
20480 Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По)
14435 Поліжанровий поетичний текст: міжпарадигмальний вимір

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
39277 Конструкт емоціосфера людини у формуванні емотивності поетичного тексту
33993 Емотивність англомовного вірша у світлі поетологічних студій
21016 Неемоційність у фокусі поетичного портрету: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі англомовних віршованих текстів сучасності)
20880 Емотивний фокус у варіантах одного вірша (на матеріалі поетичних текстів «The Shadow Bride» та «The Shadow Man» Дж. Р. Р. Толкієна)
20753 Поетика змішаних почуттів у контексті згортання й розгортання образних просторів елегії (на матеріалі тексту «American tune» Пола Саймона)
20631 Поетика подиву на межі доцентричного сходження образних просторів у вірші: лінгвокогнітивний аспект
14436 Образний простір «подвійних» балад В.Е.Хенлі (лінгвокогнітивний аспект)
6585 Магія поетичного слова синестезійність метамовлення
6582 Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії)

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
39390 Емотивність конвергентних і дивергентних поетичних текстів (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ – початку XXI століть)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
525 Інститут філології Кафедра германської філології 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Redka

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1661 Фаховий модуль (стажування) - document 07.10.2015
2241 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2318 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.07.2015
3025 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
5371 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021
5945 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
39362 Reading сritically in English

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7593 Інститут філології Основи дискурс-аналізу (6 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8611 Інститут філології Порівняльна стилістика (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9517 Інститут філології Теоретичні питання другої мови (англійської) (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10794 Інститут філології Порівняльна стилістика (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
417 Кафедра германської філології 4,47 29.12.2016
1381 Кафедра германської філології 4,98 12.01.2017
2215 Кафедра германської філології 4,96 27.12.2018
2707 Кафедра германської філології 4,85 28.12.2019
4001 Кафедра германської філології 4,89 28.12.2020
4810 Кафедра германської філології 4,88 28.12.2021