Додаткові відомості

Освіта

Донецький державний університет, 1993 р.

Київський університет ім. Б.Грінченка, 2018 р.

Київський університет імені Б. Грінченка, 2022 р.

Перелік місць роботи
01.09.2022 - доцент кафедри міжнародної журналістики

01.02.2022 - доцент кафедри журналістики та нових медіа

01.09.2016 - заступник директора Інституту журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка

01.09.2015 - доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету ім. Б.Грінченка


01.09.2014 – 01.01.2015 – Київський інститут екранних мистецтв. Посада: доцент кафедри кіно- і телемистецтва (за сумісництвом) – у трудовій не відображено.


01.09.2009 р. – 04.09.2014 р. – Макіївський економіко-гуманітарний інститут. Посада: доцент кафедри української філології

01.10.2012¬¬-04.09.2014 рр. ¬¬¬– в.о. завідувача кафедри української філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

2010-2011 н.р. Горлівський педагогічний інститут іноземних мов. Посада: доцент кафедри української літератури та теорії літератури (за сумісництвом) – у трудовій не відображено.

2011 р. – Донецький національний університет. Посада: доцент кафедри історії української літератури та фольклористики (за сумісництвом) – у трудовій не відображено.

2010 р. брала участь у розробці наукової теми кафедри української літератури та фольклористики Донецького національного університету.

2012 р. отримала звання доцента кафедри української філології.


28.08.2008 – 30.08.2009 – Донецький інститут психології і підприємництва. Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, декан гуманітарного факультету.


02.02.1998 – 30.08.2008 – Донецький інститут соціальної освіти. Посади: старший викладач, доцент, заступник декана, декан.

02.02.1998 р. - 01.09.07 – Донецький інститут соціальної освіти. Посада: старший викладач кафедри філології, доцент кафедри української філології (з 01.09.2007 р.);

2000-2002 рр. заступник декана з навчальної роботи факультету філології та журналістики

01.09.07 -28.08.2008. – доцент кафедри філології Донецького інституту соціальної освіти, декан факультету філології та журналістики;


12 березня 2008 р. присвоєно звання кандидата філологічних наук після захисту дисертації «Екзистенційна природа символіки поезії В.Стуса», спеціальність «Теорія літератури»


1994-1995 – загальноосвітня школа № 63 м.Донецька. Посада: учитель української мови та літератури.

1992-1994 рр. Донецький гуманітарний інститут. Посада: викладач української мови та літератури.

Теми дисертацій (захищених)
Екзистенційна природа символіки в поезії В.Стуса
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 3 0 2022.11.19 11:05:56 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2022.11.21 06:03:23 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1132 Всеукраїнської науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРОСТОРОВІ КОНТЕКСТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СПОСІБ МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ УКРАЇНИ Херсон document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32206 The Muslim Woman Discourse in the Ukrainian Soviet Press of the 1920 -1930s
29672 Stereotyped media images as a method of forming delusions of ordinary consciousness

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
42310 Models of stereotypizaton of national characteristics, gender roles and behavioral scenarios in series (on the example of the polish series “The girls from Lviv” and “The londoners”
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32945 Information Manipulation as a Category of Communication Recipient’s Information Discomfort
32205 The associative field of the concept of “information security” in the discourse of mediapsychological education of the journalism students

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
42310 Models of stereotypizaton of national characteristics, gender roles and behavioral scenarios in series (on the example of the polish series “The girls from Lviv” and “The londoners”
36173 Satisfaction with distant learning and end-of-course productivity
36176 Research of assignments and practice of using distant learning instrumnets in the conditions of quarantine restrictions
32205 The associative field of the concept of “information security” in the discourse of mediapsychological education of the journalism students
28101 Manipulative influence of media in information warfare conditions

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33808 The main association types of the “information culture” concept among the students majoring in journalism
28796 Ethical aspects of professional communication
10971 Trends in Ukrainian youth press: tradition and innovation
12395 Trends in Ukrainian youth press: tradition and innovation

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
84 Кафедра журналістики та нових медіа 57211854390 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211854390&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
144 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
350 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 9.4 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Rosinska

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
217 Uniwersytet ekonomyczny w Krakowie Наукове стажування 14 вересня – 9 жовтня 2020

Доктор
наук П.Копіцинський

Учасник програми document
316 University of Gdansk Підвищення кваліфікації 04.05-03.06.2022 Dr. Marcin Polom Учасник програми SKM_C364e22062312321.pdf

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
696 NARRATOLOGICAL MODELS IN TELEVISION DOCUMENTARIES OF POLAND AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF CULTURAL AND POLITICAL INTEGRATION Foundation for Polish Science Коллективний - 2022
697 SOCIOLOGY OF POLAND’S MIGRATION PROCESSES DURING THE PERIOD OF ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE, AND ITS REFLECTION IN MEDIA Foundation for Polish Science Коллективний - 2022
698 REFLEKSJA W POLSKICH I UKRAIŃSKICH MEDIACH SOCJOLOGII PROCESÓW MIGRACYJNYCH W OKRESIE AGRESJI ZBROJNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ POLONEZ BIS-2 Коллективний - 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
333 Тренер Медіашколи (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
352 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
304 Лідерський модуль - document 20.10.2016
1087 Фаховий модуль (стажування) - document 28.02.2013
1383 Модуль з ІКТ - stazh_30_12_17.pdf 30.12.2016
2200 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2018
3116 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4397 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.10.2020
4425 інше Інший модуль document 24.11.2020
4903 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
6188 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
557 Зустріч з Григорієм Решетником Проект "MEDIACLASS" Університет Грінченка 12.10.2016 2
569 Зустріч з Іриною Славінською Проект "MEDIACLASS" Університет Грінченка 21.10.2016 2
590 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 12.11.2016 2
614 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "БЕРЕЗНЕВІ МІСТЕРІЇ" Конкурс Університет Грінченка 19.03.2016 2
688 День Інституту журналістики іміджевий захід, концерт, круглий стіл Університет Грінченка, Інститут журналістики 16.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
437 Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 21/22 н.р.
574 Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 735 31.10.2019
575 Проблематика ЗМІ (1 курс, МЖур, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
858 Тренінг з професійної комунікації (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
904 Психологія соціальних медіа (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
633 Інститут журналістики Сучасна проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУРб) Бакалавр Денна 4 не враховується 4 не враховується 28.12.2017
731 Інститут журналістики Сучасна проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУРб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3850 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс) Бакалавр Денна 13 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5553 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5555 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5558 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
7022 Інститут журналістики Психологія соціальних медіа (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 10 10.12.2020
7987 Інститут журналістики Тренінг з професійної комунікації (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 10.12.2020
8713 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8715 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10173 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
10975 Інститут журналістики Тренінг з професійної комунікації (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
11650 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
155 Кафедра журналістики та нових медіа 4.4 20.05.2016
1392 Кафедра журналістики та нових медіа 4,89 12.01.2017
2224 Кафедра журналістики та нових медіа 4,76 27.12.2018
2735 Кафедра журналістики та нових медіа 4,84 28.12.2019
4009 Кафедра журналістики та нових медіа 4,82 28.12.2020
4855 Кафедра журналістики та нових медіа 4,77 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
56 ЖУРб-1-15-4 Од. II 3 5 2016
600 ЖУРб-1-15-4.0д III 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
83 Татарчук Дар'я Олександрівна Інститут журналістики II Журналістика III document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
174 Татарчук Дар'я Олександрівна III Журналістика I 2021