Додаткові відомості

Освіта

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, КИЇВ (2021-2022)

Магістратура «Медіакомунікації» (магістр журналістики). 

Магістерська кваліфікаційна робота «Формування система навчальних кейсів з інформаційної журналістики»                                                                                                                    

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВІННИЦЯ (2015-2018)

Аспірантура


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВІННИЦЯ (2019)

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Диплом кандидата наук (Phd). Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна

жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст.                                                                                              

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ДОНЕЦЬК (1995-2001)

Філолог, викладач української мови та літератури.                                                                                                                        

Перелік місць роботи

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, КИЇВ

Доцент, професійні журналістські стандарти й етичні норми, радіожурналістика         2019-2023                                                                                            

Старший викладач, професійні журналісти й етичні норми,  радіожурналістика,            2015-2019

проблематика ЗМІ, журналістське розслідування, медіаменеджмент і медіамаркетинг                                                                          


Теми дисертацій (захищених)

Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст./ 10.01.06

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2023.12.05 06:00:59 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
143 Кафедра журналістики та нових медіа - 2 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 37 3 1 6 2023.09.16 10:19:33 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 36 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
163 Факультет журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 14 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Zhuravska

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8789 3rd Rupkatha International Open Conference on "Global Anxieties in Times of Current Crises" THE PHENOMENON OF SOCIAL INVISIBILITY OF CERTAIN UKRAINIAN CITIZENS CATEGORIES DURING CRISIS PERIODS University of Turin, Italy In collaboration with Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities document.pdf
8828 Кримський міжнародний форум: філологія та журналістика МЕМИ ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА: ТИПИ Й ФУНКЦІОНАЛЬІНСТЬ Київ document
5724 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку" Наратив полону в новій українській журналістиці та есеїстиці: огляд Київ document.pdf
4726 III Міжнародна наукова конференція "Українські медіа в європейському контексті: "історія, стан, перспективи Хронотопна модель межі-полону в «Інтерв’ю з волонтером» (А.Бессараб «Ми не маємо права не бути сильними») Ужгородський національний університет, Ужгород document.pdf
4268 Х щорічна МІжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі, матриці, категорії" Полон як часопростір трансгресії в сучасній українській публіцистиці Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка document.pdf
3054 IX Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) «Хронотоп-мультиверсум химерного роману як жанротворчий чинник» Київ document.pdf
1133 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» Принципи самобрендингу особистості в освітньому процесі Київ document
3053 VII МІжнародна наукова конференція "Літературний процес: становлення ідентичностей" Химерний роман Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
43635 The Phenomenon of Socal Invsibility of Certain Ukrainian Citizens Categories during Crisis Periods
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32206 The Muslim Woman Discourse in the Ukrainian Soviet Press of the 1920 -1930s
29672 Stereotyped media images as a method of forming delusions of ordinary consciousness

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
43505 Symbolic nature, cultural codes and media functionality of “the russian warship” meme Part two
42267 Symbolic nature, cultural codes and media functionality of “The russian warship” meme Part one
41394 Цитування джерел в інформаційних радіопередачах
43635 The Phenomenon of Socal Invsibility of Certain Ukrainian Citizens Categories during Crisis Periods
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32945 Information Manipulation as a Category of Communication Recipient’s Information Discomfort
30521 Химерність хронотопу героя-маски: іронічно-пародійний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
43505 Symbolic nature, cultural codes and media functionality of “the russian warship” meme Part two
42267 Symbolic nature, cultural codes and media functionality of “The russian warship” meme Part one
41394 Цитування джерел в інформаційних радіопередачах
36173 Satisfaction with distant learning and end-of-course productivity
36176 Research of assignments and practice of using distant learning instrumnets in the conditions of quarantine restrictions
30521 Химерність хронотопу героя-маски: іронічно-пародійний аспект
30525 Хронотопна модель межі-полону в книзі А. Бессараба «Ми не маємо права не бути сильними»
29714 Хронотоп-мультиверсум химерного роману в аспекті проблеми його жанротворення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
35999 Інформаційна радіожурналістика: система навчальних кейсів
33808 The main association types of the “information culture” concept among the students majoring in journalism
32815 Наратив полону в новій українській журналістиці та есеїстиці: огляд
31407 Радіожурналістика, подкастинг: результати і перспективи практикозорієнтованого навчання
20670 Моделі формування ірреального хронотопа химерного роману

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
38256 Концепція удосконалення ЕНК із радіожурналістики для забезпечення якості навчання

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
249 The Phenomenon of Socal Invsibility of Certain Ukrainian Citizens Categories during Crisis Periods https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43635/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
317 University of Gdansk Підвищення кваліфікації 04.05-03.06.2022 Dr. Marcin Polom Учасник програми SKM_C364e22062312320.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
699 MEMES OF CRISIS SITUATIONS: SYMBOLIC NATURE, CULTURAL CODES AND MEDIA FUNCTIONALITY POLONEZ BIS-2 Коллективний - 2022
700 MEDIA NARRATIVES OF REPRESENTATION OF MIGRATION OF UKRAINIANS TO POLAND DURING THE PERIOD OF ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIA AGAINST UKRAINE Foundation for Polish Science Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
208 MEMY SYTUACJI KRYZYSOWYCH: SYMBOLICZNY CHARAKTER, KODY KULTUROWE I FUNKCJONALNOŚĆ MEDIÓW Polonez Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
50

Свенцицька Еліна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, професор кафедри слов’янської філології та журналістики Інституту філології і журналістики.


Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст./ 10.01.06 - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1381 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
2201 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2018
2990 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
3100 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3902 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5117 інше Інший модуль document 25.04.2021
5129 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.04.2021
6932 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) SKM_C364e22062312320.pdf 23.06.2022
7003 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
588 Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» Круглий стіл Університет Грінченка 16.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
303 Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
438 Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
464 Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
606 Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019
607 Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
1176 Радіожурналістика (2 курс, МЖур, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
198 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУР) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
695 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
696 Інститут журналістики Професійні стандарти (1 курс, ЖУРб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
3799 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту: Радіовиробництво (5 курс) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3845 Інститут журналістики Практикум з редагування (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3874 Інститут журналістики Професійні стандарти та безпека діяльності (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
3876 Інститут журналістики Професійні стандарти та безпека діяльності: Професійні стандарти та журналістська етика (1 курс) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3911 Інститут журналістики Радіожурналістика з практикумом (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5409 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
5552 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5968 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
6984 Інститут журналістики Професійні стандарти журналістської діяльності (1 курс, ЖУР, МЖур) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7857 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8712 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
9440 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9441 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10847 Інститут журналістики Радіожурналістика (2 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10972 Інститут журналістики Професійні стандарти журналістської діяльності (1 курс, ЖУР, МЖур) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11649 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11952 Інститут журналістики Професійні стандарти журналістської діяльності (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
11953 Інститут журналістики Професійні стандарти журналістської діяльності (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12607 Факультет журналістики Радіожурналістика (2 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
70 Кафедра журналістики та нових медіа 3,9 20.05.2016
746 Кафедра журналістики та нових медіа 4,2 31.12.2016
1106 Кафедра журналістики та нових медіа 4,65 12.01.2017
1961 Кафедра журналістики та нових медіа 4,31 26.12.2018
2836 Кафедра журналістики та нових медіа 4,72 28.12.2019
3702 Кафедра журналістики та нових медіа 3,98 28.12.2020
4278 Кафедра журналістики та нових медіа 4,23 28.12.2021
5318 Кафедра журналістики та нових медіа 4,58 30.12.2022