Додаткові відомості

Освіта
1972-1977 р. - філософський факультет Уральський ордена трудового червоного прапору державний університет імені О. М. Горького (місто Свердловськ, нині Єкатеринбург), кваліфікація «викладач філософії та суспільствознавства»;
1982?1984 рр. - аспірантура філософського факультету Київського Державного університету імені Т. Г. Шевченка;
1997-2000 рр. – докторантура філософського факультету Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка
Перелік місць роботи
1977-1982 рр. - викладач кафедри філософії Вінницького політехнічного інституту;
1986-1997 рр. – доцент кафедри соціально-політичних дисциплін Харківського художньо-промислового інституту;
2000-2002 рр. – науковий працівник відділу вивчення духовної культури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
2003 р. – старший науковий співробітник лабораторії моніторингу суспільних процесів Інституту соціальної та політичної психології АПН України;
2003-2009 рр. – професор кафедри соціально-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
2010-2012 рр. – професор кафедри теоретичної та прикладної культурології Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація: "Проблема ідеалу та мети у науковому передбаченні", 09.00.01 - діалектичний та історичний матеріалізм;
Докторська дисертація: "Символічні структури етнокультурного процесу в Україні", 09.00.04 - філософська антропологія і філософія культури.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
38 3 0 2022.11.28 11:05:21 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2022.11.21 06:03:40 Перейти до Scopus link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
278 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні і світі Екзистенціали національного буття в контексті концептів 'Дім'-'Поле'-'Храм' Київ document
276 Мистецькі реалізації універсалій культури: зміна смислів Універсалії української культури Київ document
277 Православ'я в Україні Екзистенціали національного буття в контексті концептів 'Дім-Поле-Храм' Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
13149 Sybolical structures of the enthnocultural process in Ukraine

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
26211 The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
38323 The phenomenon of state formation at the critical stages of development of ukrainian society
36684 Ukrainian national idea at the decisive stages of development of ukrainian society
35238 The Problem of Dialogue in Context Global Processes of Modernity
30416 Philosophy in Galicia II. Introduction
30332 The phenomenon of universality in the works by Ivan Franko
15395 Kyiv as a second Jerusalem
14849 Archetype of sophistry in Pavlo Tychyna's creative literal activity
15199 Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars
14640 Ukrainian national idea in the Ivan Franko’s creative works
15998 “House” - “Field” - “Temple” as existencials of the Ukrainian culture
14637 Archetype of Sophianic in the culture Kievan Rus.
6013 Border civilization as ground of the development of democracy in Ukraine
7065 St. Feodosiy Pechersky spiritual way as sanctity manifestation in the hagialogical context

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
38323 The phenomenon of state formation at the critical stages of development of ukrainian society
36684 Ukrainian national idea at the decisive stages of development of ukrainian society
35238 The Problem of Dialogue in Context Global Processes of Modernity
33506 Main milestones of the creative heritage of famous ukrainian philosopher S.B. Krymsky
32042 Theoretical and methodological principles personality formation in context philosophical heritage S.B. Krymskiy
28331 Conotations of gender and sex consepts in feminist studios
24318 Creative achievements of the famous Ukrainian philosopher D. Tchyzhevsky in the global context
20081 "House"-"Field"-"Temple" as existentials of the Ukrainian culture
20146 Sophianity conception in the iconographical images context
22046 Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців
15395 Kyiv as a second Jerusalem
16426 "Challange" and "Response" in context of the Ukrainian border civilization
14849 Archetype of sophistry in Pavlo Tychyna's creative literal activity
14640 Ukrainian national idea in the Ivan Franko’s creative works
15998 “House” - “Field” - “Temple” as existencials of the Ukrainian culture
9905 St. Feodosiy Pechersky sanctity phenomenon in the hagiological context
6065 Conception of "sofijnist" in the context of Kyiv Rus time orthodox culture
6047 European education of Kyiv–Mohyla academy in the context of metahistory
6030 Sanctity phenomenon in context of Kyiv-Pechersk Patericon
2506 Kyiv-Mohyla academy as citadel of spirituality and European education in the context of metahistory
2507 Kyiv’s metaphysic essence in context of the Ukrainian’s culture archetypes

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
32432 Мораль і право в історико-культурному вимірі
32039 Формування особистості в оптиці екзистенціалів
29030 Проблема другого народження людини в контексті біблійної концепції Г.Сковороди
27892 Творча спадщина Тараса Шевченка в біблійному контексті
24089 Идейно-символическая функция Софии Киевской
24317 Київ як центр святості
25342 Феномен Києво-Печерської Лаври як національної святині та перлини архітектури доби українського бароко
20327 Stylistycal features of the Ukrainian baroque
20293 Body and soul, body or soul: the selected aspects in a historical-philosophical context
21849 Київ в контексті концепту софійності
15007 Universals and archetypes as methodological tools in the study of Ukrainian culture
14638 Symbolism of the ancient christian temple
15008 Ukrainian national idea in the Ivan Franko's creative activity
15006 Word as a nation's spirit in the literature context.
20411 «Дім» — «Поле» — «Храм» як екзистенціали української культури
12784 Universalias of the Ukrainian culture
10125 Cathedral of St. Sofia in Kyiv - a holy palladium of Kyivan Rus
6281 Christian existential in the context of the conception of "sofijnist'" in Kyiv culture
2894 Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі
2025 Problem of good and evil in the context of globalization
2023 Метафізична сутність Києва у контексті античновізантійської традиції
2021 Anthropological crisis: the ways of issue
2022 Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини
2024 Українська культура у контексті глобалізації
2026 Мудрість як екзистенціальний феномен

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік
6 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque Religions https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40789/ 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
18 The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26211/ 2019

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
52 Кафедра філософії 57204814291 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204814291&eid=2-s2.0-85057333349-

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
215 Кафедра філософії V-8767-2018 1 1 0 https://publons.com/researcher/1827941/natalia-d-kovalchuk/

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
225 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35238/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
215 Вища соціально-економічна школа (Польща) Підвищення кваліфікації 10.11-29.12.2020 Доктор Петр Ярош Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
104 Наукове дослідження Стипендія Уряду Словаччини Індивідуальний - 2018
229 Наукове дослідження Стипендіальна програма міністерства культури Польщі Індивідуальний - 2019
230 Наукове дослідження Стипендіальна програма уряду Словацької Республіки Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (4)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
32 Наукове дослідження Університет Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина) Виграно document 2020
68 Наукове дослідження Thesaurus Poloniae Подано Wniosek Thesaurus Poloniae (1) (1).doc 2020
86 Наукове дослідження Thesaurus Poloniae Подано Wniosek Thesaurus Poloniae (1).doc 2021
154 Наукове дослідження Shevchenko Emergency Fund Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
121 Лідерський модуль - document 20.11.2014
122 Дослідницький модуль - document 06.11.2015
123 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
124 Фаховий модуль (стажування) - document 25.04.2017
3103 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4799 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.12.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
115 Київ – другій Єрусалим упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 14.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6165 Grounds of Christian ethics: 7 class

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
30421 Українська культура XVII століття
6461 Основи християнської етики: навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
128 Історія української культури (1 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
153 Методика викладання етики та естетики (5 курс, ММ, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
341 Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
444 Філософія культури (5 курс, ММ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
519 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 -
1177 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
291 Історико-філософський факультет Методика викладання етики та естетики (5 курс, ММ, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
516 Історико-філософський факультет Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 4 не враховується 28.12.2017
517 Історико-філософський факультет Історія української культури (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 4 не враховується 28.12.2017
3666 Історико-філософський факультет Етика і естетика (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 9 25 28.12.2018
4036 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс) Магістр Заочна 6 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5881 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
5882 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 7 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
6196 Історико-філософський факультет Гуманітарно-світоглядні студії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6293 Історико-філософський факультет Естетика (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7304 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7312 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7323 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9299 Історико-філософський факультет Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9640 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9641 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ(СС), заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10374 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10381 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10382 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10388 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11022 Історико-філософський факультет Філософія культури (5 курс, ММ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11281 Історико-філософський факультет Гуманітарно-світоглядні студії (1-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11887 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
532 Кафедра філософії 3,91 30.12.2016
1157 Кафедра філософії 4,34 12.01.2017
2014 Кафедра філософії 4,41 26.12.2018
2586 Кафедра філософії 4,30 28.12.2019
3761 Кафедра філософії 3,93 28.12.2020
4777 Кафедра філософії 4,54 28.12.2021