Додаткові відомості

Освіта

Київський торгівельно-економічний інститут, технологічний факультет,
інженер-технолог підприємств  ГХ, рік закінчення 1985, диплом МВ-І №003057 від 25.06.1985

Київський міжрегіональний
інститут удосконалення вчителів ім.Б. Грінченка, практичний психолог, рік закінчення 1996, диплом ЛА № 000407 від 28.06.1996 

Інститут  педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
Украіни, аспірантура очної форми навчання, спеціальність «Педагогічна та вікова
психологія», рік закінчення 2007, диплом про захист дисертації ДК №061891 від 6.10.2010

Підвищення кваліфікації
на базі Центрального Інституту післядипломної педагогічної освіти, проходження
програми Intell, свідоцтво СПК №353997 від 16.02.2008

Додаткова професійна
освіта  Sity Business Scool, mini-MBA
Professional , спеціалізація – менеджмент організацій, рік закінчення 2014, Диплом ПП № 17284    від 25.08.2014  

Інститут  педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Украіни, докторантура очної форми навчання, спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, рік закінчення 2017         

        
Перелік місць роботи

2004-2017  Інститут
педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку  (з перервами для навчання в очній аспірантурі та докторантурі)

2004-2007 Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, аспірант денної форми навчання 

2014-2017 Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, докторант денної форми навчання 

2015-2016 Інститут Людини Київського Університету ім. Бориса Грінченка, кафедра загальної вікової та педагогічної психології, доцент  (за сумісництвом)

2016-2017 Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, НДЛ ЕППІ, старший науковий співробітник, за сумісництвом


Теми дисертацій (захищених)

Дисертація за темою "Психологічні чинники саморозвитку старшокласників в процесі навчання", спеціальність «Педагогічна та вікова психологія», диплом кандидата психологічних наук ДК №061891 від 6.10.2010

Громадська активність
з 2008 по цей час - Співзасновник на науковий експерт Міжнародного Інституту соціального і психологічного здоров’я, член Всеукраїнської Ассоціації освіти дорослих http://www.iisph.org/areas-of-works/thinking-psychodiagnostic
2010-2014 Тренер та ведуча семінарів в проекті ІПООД «Академія педагогічної майстерності» (майданчики в різних містах України)
2011- 2017 Науковий керівник проекту «Майстерня саморозвитку» на базі Харківського УВЦ «Мир» http://nvk-mir.com.ua/?page_id=3628
2017 Громадський проект "Тренерська школа критичного мислення" https://www.facebook.com/crithinkschool/?pnref=lhc

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
85 5 1 2022.11.15 10:44:27 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2637 Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи Дослідження мотиваційних джерел праці вчителя м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка document
7407 СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ VS РЕАЛІЇ VUCA-СВІТУ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «WELLBEING» У КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» document.pdf
7406 Психологія кризових ситуацій: наука та практика Шляхи психологічної допомоги освітянам в умовах дистанційного навчання Інститут психології здоров'я document
7404 Сучасні Європейські технології психолого-педагогічного супроводу особистості Психосоматичний підхід в діяльності психолога Університет Григорія Сковороди у Переяславі document.pdf
7405 Простір арт-терапії: мистецтво стосунків у танці життя Застосування арт-терапевтичного підходу для психологічного розвантаження педагогів в системі післядипломної освіти Інститут соціальної і політичної психології НАПН України document.pdf
2635 РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Критичне мислення вчителя та критичне осмислення викликів нової парадигми освіти Київ document.doc
2636 Методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти» Взаємозв’язок процесів саморозвитку та професійного самовизначення учнівської молоді Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
42055 Study of modern trends in the functioning of business organizations in the context of the challenges of the VUCA world

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
42030 Professional activity motivation of heads in general secondary education institutions of Kyiv
42024 Personal readiness to change of the manager of institution of general secondary education in Kyiv: results of analytical research

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
42030 Professional activity motivation of heads in general secondary education institutions of Kyiv
42024 Personal readiness to change of the manager of institution of general secondary education in Kyiv: results of analytical research
20216 Linear and volumetric methods of presentation of information in pedagogical practice of a teacher

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
42022 Challenges of the VUCA world and using art-therapy to overcome them
42056 Elaboration of physical tension of combatants and members of their families with the help of art therapy methods: the method «Transformation of the volcano»
39025 Implementation of the wellbeing concept in the corporate organization culture
29936 Critical thinking as the basis of the formation of professionalism: prospects and difficulties of implementation of the approach in the post-soviet space
29907 Інформаційна грамотність – важливий складник професійної компетентності вчителя в умовах реформування освіти
29941 Корпоративна культура як фактор управління потоком знань в організації
22414 The connection of processes of self-development and professional self-determination of students
20212 Teacher-student dialogue. Barriers and solutions

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
359 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 0.4 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Merzliakova
688 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 1.4 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Merzliakova
842 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 2.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Merzliakova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1929 Інше - document 06.12.2017
1976 Інше - document 08.12.2017
3415 ІКТ Інший модуль Сертифікат Мерзлякова .pdf 25.06.2019
3866 інше Інший модуль document 24.04.2020
4129 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4489 інше Інший модуль document 15.07.2020
4490 інше Інший модуль document 18.11.2020
4491 інше Інший модуль document 19.11.2020
5688 інше Інший модуль document 30.11.2020
5689 інше Інший модуль document 27.02.2021
5739 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 16.09.2021
5981 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6476 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1301 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
31543 Critical thinking workshop

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2481 Кафедра освітнього лідерства 4,7 29.11.2019
3359 Кафедра освітнього лідерства 4,6 30.11.2020
4200 Кафедра освітнього лідерства 4.9 06.12.2021
5116 Кафедра освітнього лідерства 4.7 29.11.2022