Додаткові відомості

Освіта

Диплом
магістра з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Магістр педагогічної освіти, викладач англійської
мови та зарубіжної літератури), Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка, 2010Диплом
спеціаліста з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Спеціалізація: Німецька мова. Вчитель англійської,
німецької мов та зарубіжної літератури основної і старшої школи),
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
2010Диплом
бакалавра з відзнакою
(Спеціальність: Мова
і література (англійська). Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
основної школи), Кіровоградський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка, 2009Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою  (Спеціальність: Правознавство).
Кваліфікація: юрист, 2008.

Перелік місць роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, лаборант Мовного центру факультету іноземних мов, 2010-2012

Аспірантура при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, 2012-2015

Теми дисертацій (захищених)

Федорова А. О. Становлення правової термінологічної семантики
в індоєвропейських мовах
, 2019.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство». – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, 2019; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, 2019.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2022.11.28 21:40:57 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3452 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Член комісії з наукових стартапів Київський університет імені Бориса Грінченка document
3451 II Всеукраїнська науково-практична конференція "На перетині мови і права" Про мову давньогерманського права: релікти правових формул Київський університет імені Бориса Грінченка document
2970 II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Порівняльно-семасіологвчне дослідження розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
37620 A cult object Bowl in the Germanic languages
31653 Historical and semasiological coverage of the concept "sin" in the Germanic and Slavonic languages
20005 To the history of the semantics of several Germanic and Iranian archaic legal terms to the nomination of guilt

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
28742 Changes in the semantics of legal lexis in the Indo-European languages (based on the materials, retrieved from the thesis paper “Formation of the legal terminological semantics in the Indo-European languages”)
26015 Germanic and slavonic etymological and semasiological parallels (terminology of court)
27662 Modelling of Semantic Processes and Evolutional Model of Semantics
36848 Historic and Semasiological Aspects of the Development of the Notion «Wergeld»/«Вира» in the Germanic and Old Russian Languages
20005 To the history of the semantics of several Germanic and Iranian archaic legal terms to the nomination of guilt
15108 Archaic legal terms to the nomination of guilt in the Germanic and Slavonic languages
11857 Legal Microtext

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
37620 A cult object Bowl in the Germanic languages
31310 To the semantic history of the notion "court" in the germanic languages
28757 On the language of the ancient Germanic law: relicts of legal formulas
23091 Historical and semasiological aspect of the development of the notion "Wergeld" in the Germanic languages

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
15 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 24.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Fedorova2

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
51

Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах 2012-2015р.р., державна форма навчання в аспірантурі, з відривом від виробництва, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м.Одеса document 2019

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
244 Лідерський модуль - document 23.05.2016
1362 Дослідницький модуль - document 12.04.2016
1629 Інше - document 28.04.2017
1879 Інше - document 14.12.2017
1953 Фаховий модуль (стажування) - document 12.12.2017
2033 Інше Інший модуль document 02.12.2016
2654 Стажування Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
3469 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4140 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4197 інше Інший модуль document 14.09.2020
4198 інше Інший модуль document 30.08.2020
4593 інше Інший модуль document 16.11.2020
5341 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5711 інше Інший модуль document 08.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31582 Words, Worlds and Beyond: English Lexicology in Action: Практикум із лексикології англійської мови

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
172 Інститут філології Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МІб) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
182 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, ФП) (2 семестр) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
658 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
6894 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7769 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
9389 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9743 Інститут філології Інтерпретація англомовної літератури (3-4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
191 Кафедра лінгвістики та перекладу 3.9 20.05.2016
1495 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,72 12.01.2017
2334 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,53 27.12.2018
3182 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,01 28.12.2019
4118 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,86 28.12.2020
5025 Кафедра англійської мови та комунікації 4,42 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
66 ФАб-3-16-4.0 д I 3 5 2016
338 ФПб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018