Додаткові відомості

Освіта

1992-1997 рр. - Київський державний лінгвістичний університет (7.03.05.02 – «Мова і література (дві іноземні мови)», вчитель англійської і французької мов і літератури, диплом №97003951)
Перелік місць роботи

серпень 1997 р. - вересень 1997 р. - перекладач групи при президенті ЗАТ Київінвестбуд

вересень 1997 р. – листопад 2004 р. - асистент кафедри англійської мови
Національного аграрного університету

листопад 2004 р. – грудень 2015 р. - старший викладач кафедри англійської філології
(кафедри англійської мови для економічних спеціальностей) Національного
університету біоресурсів і природокористування України (Національного аграрного
університету)

грудень 2015 р. - серпень 2016 р. - старший викладач кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

вересень 2016 р. - серпень 2017 р.- старший викладач кафедри англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

вересень 2017 р. - вересень 2019 р. - доцент кафедри англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

вересень 2019 р. - донині - доцент кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
Якість освіти: філософський вимір та контекстуальні особливості
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2022.11.19 11:40:30 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1368 8th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning Methodology – Implementation and Evaluation DLCC2016 Teacher-Student Collaboration: Challenges and Opportunities University of Silesia in Katowice, Cieszyn, Poland document
1369 Open Educational e-Environment of the Modern University Open Educational Recorces Development: Threats and Opportunities KUBG, Kyiv, Ukraine document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
17875 Open Educational Resources Development: Threats and Opportunities
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
737 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1.1 0 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
270 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
1061 Фаховий модуль (стажування) - document 16.05.2014
1653 Інше - document 01.11.2016
4131 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
256 Факультет права та міжнародних відносин Теорія та практика перекладу (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
257 Факультет права та міжнародних відносин Теорія та практика перекладу (4 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
7148 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації іспанської мови (5 курс, ФІС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7150 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації італійської мови (5 курс, ФІТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7152 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації французької мови (5 курс, ФФранц, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9370 Інститут філології Переддипломна Практика (4 курс, ФІФ, ФІС, ФІТ денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10282 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації іспанської мови (5-6 курс, ФІС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10874 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації італійської мови (6 курс, ФІТ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10876 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації французької мови (5-6 курс, ФФР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11484 Інститут філології Переклад та міжкультурна комунікація (5 курс, ФІТ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
134 Кафедра іноземних мов 4.6 20.05.2016
1332 Кафедра іноземних мов 4,46 12.01.2017
2163 Кафедра іноземних мов 4,78 27.12.2018
3950 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,99 28.12.2020
4459 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,56 28.12.2021