Додаткові відомості

Освіта

2012 – 2015 рр.
Донецький національний університет, аспірантура за фахом «Германські мови»
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.2006 – 2007 рр. Донецький національний
університет, кваліфікація магістра англійської мови та
літератури, викладач англійської та німецької мов у вищих навчальних закладах

Перелік місць роботи

Загальний
педагогічний стаж складає 15 років. 

Стаж науково-педагогічної роботи у
Київському університеті імені Бориса Грінченка – 6 років.

Теми дисертацій (захищених)

“Гендерний  компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови” / Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
660 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Nina_Pavlenko

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1424 XIII мiжнароднiй науковiй конференції з розподіленою участю "Сучасна лінгвістика і дослідження ментальності в XXI столітті", присвячена 80-річному ювілею проф. В.В. Колесова Структурные особенности гендерно маркированных идииом в английском языке Донецьк document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
39574 The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive Narratology

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
39564 The education process during COVID-19 lockdown: Challenges in teaching foreign languages.
39552 Гендерний чинник у структурі та семантиці англійських ідіом-номінацій зовнішності людини
34075 Структурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості англійськомовних фразеологізмів на позначення соціального статусу людини
30484 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
18812 Gender component in the structure and meaning of English idioms designating a person by the character of relations

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
39552 Гендерний чинник у структурі та семантиці англійських ідіом-номінацій зовнішності людини
34075 Структурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості англійськомовних фразеологізмів на позначення соціального статусу людини
30624 Структурно-семантичні особливості ідіом-номінацій людини за її характером
30484 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
30623 Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти
18816 Гендерний компонент у структурі і семантиці англійських ідіом-номінацій людини за родом діяльності
21443 Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5812 Кафедра англійської мови та комунікації 4,45 30.12.2022