Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1991 рік
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет
Теми дисертацій (захищених)
Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) - 13.00.02 - теорія і методика навчання: романські мови
Громадська активність
Заступник завідуючого кафедри з соціально-гуманітарних питань

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
25 2 1 2022.11.28 01:23:28 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2292 Scientific and Professional Conference: Science without bounderies - development in 21st century - 2017 "Застосування методів активного навчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови" Hungary, Budapest document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
20585 Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови.
15364 Forming of professional mobility of futurе philologists
6789 Forming foreign media competence of future philologists

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
26039 Сучасний психологічний портрет студента та шляхи вирішення проблеми професійної підготовки студента-філолога
15364 Forming of professional mobility of futurе philologists
14956 Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри
6791 До питання про формування навичок науково-дослідної роботи на основі читання професійно-орієнтованих текстів у студентів початкового ступеня навчання мовного ВНЗ
6954 Моделювання змісту та засобів мовної професійної підготовки студентів початкового ступеня навчання у вищому мовному навчальному закладі
6792 Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
10 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ananieva

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
82 Посольство Франції в Україні Набуття досвіду з викладання прозодії та методології вивчення явищ надсегментного рівня фонетичного аналізу в закладах вищої о 01.09.2018-31.12.2018

Посольство
Франції в Україні, Інститут Франції.

"1
projet- une formation"

Учасник проекту V3Appel_à_candidature_1projet1formation.pdf
155 Campus France Наукове стажування 01.04.-30.04.2019

Культурний та освітній відділ Campus France в Україні

Учасник проекту -

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
213 Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації Повноцінне дослідження 06.2021 https://www.facebook.com/romanceKubg 20

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
63 організатор/виконавець (Французька для осіб третього віку) з вересня 2016 по теперішній час 3

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
969 Модуль з ІКТ - sert_kurs_01_10_14.pdf 01.10.2014
1153 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1613 Фаховий модуль (стажування) - document 06.06.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
188 Студентські переклади, творчі майстерні Презентація перекладів Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.06.2016 10

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
39 Майстерня поетичного перекладу 2017 60 - 22.03.2017
66 Майстерня поетичного перекладу 2017 60 - 27.11.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
101 Теоретична фонетика французької мови (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
263 Інститут філології Теоретична фонетика французької мови (2 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
668 Інститут філології Теоретична фонетика (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
6813 Інститут філології Перекладацькі країнознавчі студії (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6926 Інститут філології Практична граматика (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6932 Інститут філології Практична фонетика (французька мова) (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7185 Інститут філології Теоретична фонетика (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7189 Інститут філології Теоретичний курс (французька мова) (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8818 Інститут філології Теоретична граматика (французька мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9101 Інститут філології Теоретична фонетика (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9391 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9518 Інститут філології Теоретична граматика (французька мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10150 Інститут філології Практична граматика (французька мова) (1-2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10152 Інститут філології Практична фонетика (французька мова) (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10317 Інститут філології Теоретичний курс (французька мова) (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11839 Інститут філології Критичне й аналітичне читання французькою мовою (1-4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
393 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,64 29.12.2016
920 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,85 12.01.2017
1785 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,59 26.12.2018
2546 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,60 28.12.2019
3397 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,79 28.12.2020
4271 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,59 28.12.2021

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
127 Рибак Анна Володимирівна Конкурс перекладу поезій на честь 100-річчя з дня смерті Еміля Верхарена Посольства Бельгії в Україні Дипломатична академія Не зазначено I - 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
261 Фестиваль "Кольори в поезії класиків європейської літератури"link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 06.12.2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
170 Крсек Дар'я Михайлівна Інститут філології II Національний конкурс художнього перекладу франкофонних поетів Канади Амбасада Канади в Україні, Асоціація викладачів французької мови в Україні 2020 Всеукраїнський III -
172 Ізвекова Єлизавета Юріївна Інститут філології II Національний конкурс художнього перекладу франкофонних поетів Канади Амбасада Канади в Україні, Асоціація викладачів французької мови в Україні 2020 Всеукраїнський III -