Додаткові відомості

Освіта

2004 - Національний технічний університет України, спеціальність “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація «Художник-графік».

Перелік місць роботи

2003-2004 - художник-дизайнер у видавничому домі "TVпарк";

2004-2005 - художник-дизайнер у відділі маркетингу і реклами в банку "Надра";

2005-2007 - художник-дизайнер у видавничому домі "Світло";

2011-2014 – доцент кафедри мистецтвознавства та експертизи Академії керівних кадрів культури і мистецтв;

2015-2016 викладач Циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Університетського коледжу  імені Бориса Грінченка;

2007- 2017 - доцент кафедри основ архітектури і дизайну Національного авіаційного університету;

З 2015 - художник-дизайнер у видавничому домі "Арій";

З 2017 – доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Трансформація символу центру в західноєвропейській культурі

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 4 0 2022.11.19 11:54:13 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7312 Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. II Міжнар. наук. конф. Особливості пропаґандистських карикатур виховного характеру на шпальтах харківського сатиричного часопису «Червоний перець» (1920–1930-ті роки) Львів document.pdf
7501 Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти Особливості шаржу харківського сатиричного часопису «Червоний перець» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» document
6903 Розвиток художньо-творчої особистості засобами різних видів мистецтва Графічні особливості регіональних сатиричних видань кінця XIX – початку XX століття на території сучасної України Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document
5578 Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень Рукописні сатиричні журнали Пресової квартири УСС Одеса document.pdf
5612 Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій Одеський період творчості художника Леоніда Пастернака як ілюстратора-карикатуриста Одеса document
5306 Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці Гротеск в контексті дитячої ілюстрації та його вплив на естетичний розвиток дітей Харків document
5305 Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань Золотий перетин як відображення природи в культурі Київ document
4196 Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань Комп’ютерне мистецтво в сучасному живописі Київ document
2973 Традиційні та сучасні засоби у вищій школі Сучасні підходи до викладання мистецтва графіки у ВНЗ Київський Університет імені Бориса Грінченка Інститут мистецтв document
1874 Перспективи розвитку сучасної науки Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора олега антонова в Києві Київ document
1858 Актуальні проблеми філології 500-річчя Реформації – культурно-історичні аспекти викладання Одеса document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31913 Art design of Kharkiv satirical publications of the early XX century

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
34051 Artist Olexander Borodai: An Innovator in the Field of Hot Enamel and Monumental Art

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (26)

ID Назва Рік
38551 Features of the graphics of the UPA satirical magazine «Ukrainskyi perets»
37426 Propaganda satirical graphics in humorous periodicals of Soviet Ukraine of the interwar period
37017 Artistic features of a caricature of an exposing character on the pages of the satirical magazine «Chervonyi perets» in the interwar period
37018 The specifics of Soviet satirical graphics of the 1920s on the example of the Kharkiv magazine «Gavrylo»
36728 Satirical graphics on the pages of Kyiv publications of the early XX century
36513 Satirical graphics on the pages of kyiv magazine «Shershen»
36355 Peculiarities of journal graphics of P. Kovzhun and E. Kozak in Lviv popular satirical editions of 20–30s years of XX century
34455 Graphic design of USR magazines and camp publications of WUPR and UPR of satirical orientation (on the examples of «Samokhotnyk» and «Liazaroni» magazines)
34901 Satirical graphics OF the artists of the USR Press Apartment – O. Kurylas and O. Sorokhtei
32739 Сreativity of galician cartoonists in satirical editions of lviv of the end of XIX - early XX century
32402 Graphics of covers of odessa satirical periodicals of the end of XIX – the beginning of XX century
31945 Graphic and content features of caricatures of Odessa artists of the beginning of the xx century
31559 Literary basis of the movie "Your Cross" (1989) (interpretation of the story of Yuri Trifonov "Another Life" in the age of "perestroika")
31446 Cultural and historical aspects of understanding soviet activities in the story of Yury Trifon's "Another Life"
31257 The historical and cultural content of the writing of the novel Anatoly Rybakov's «Heavy Sand»
31144 Historical and cultural analys is of the art of the child's book 60-80 years in the USSR
28585 The historical and cultural aspects of Bradtman Edward-Ferdinand Petrovich’s creativity
26960 Historical and cultural analysis of several life parties N. I. Bratus (1949–2007, to the 70th anniversary from the Birthday)
26714 Historical view of the children’s book of the second half of the XХ century in USSR
31153 Temple symbolism in the architecture of middle ages Europe
27978 History and strategy of development of Ukraine art schools
25238 History of development of children’s book in modern Ukraine
24148 Historical Aspects of Using Internet Technologies in Art Therapy (PADLET)
23425 Historical background and prospects for the development of gaming design in Ukraine
23868 Preconditives of printing in Europe
20961 Historical and cultural precontrives of printing in Europe

Фахові видання, що затверджені МОН (25)

ID Назва Рік
38551 Features of the graphics of the UPA satirical magazine «Ukrainskyi perets»
37426 Propaganda satirical graphics in humorous periodicals of Soviet Ukraine of the interwar period
37017 Artistic features of a caricature of an exposing character on the pages of the satirical magazine «Chervonyi perets» in the interwar period
37018 The specifics of Soviet satirical graphics of the 1920s on the example of the Kharkiv magazine «Gavrylo»
36728 Satirical graphics on the pages of Kyiv publications of the early XX century
36513 Satirical graphics on the pages of kyiv magazine «Shershen»
36355 Peculiarities of journal graphics of P. Kovzhun and E. Kozak in Lviv popular satirical editions of 20–30s years of XX century
34901 Satirical graphics OF the artists of the USR Press Apartment – O. Kurylas and O. Sorokhtei
32739 Сreativity of galician cartoonists in satirical editions of lviv of the end of XIX - early XX century
32402 Graphics of covers of odessa satirical periodicals of the end of XIX – the beginning of XX century
31945 Graphic and content features of caricatures of Odessa artists of the beginning of the xx century
28585 The historical and cultural aspects of Bradtman Edward-Ferdinand Petrovich’s creativity
27698 Evbaz – some cultural and historical aspects
27740 Some cultural and historical aspects of Kyiv’s modern
27585 Struggle for the historical memory of Babyn Yar
27220 Place in Kyiv honor in outstanding aircraft designer Oleg Konstantinovich Antonov
26960 Historical and cultural analysis of several life parties N. I. Bratus (1949–2007, to the 70th anniversary from the Birthday)
26714 Historical view of the children’s book of the second half of the XХ century in USSR
31153 Temple symbolism in the architecture of middle ages Europe
27978 History and strategy of development of Ukraine art schools
25238 History of development of children’s book in modern Ukraine
24148 Historical Aspects of Using Internet Technologies in Art Therapy (PADLET)
23425 Historical background and prospects for the development of gaming design in Ukraine
23868 Preconditives of printing in Europe
20961 Historical and cultural precontrives of printing in Europe

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
38552 Features of propaganda caricatures of an educational nature on the pages of the Kharkiv satirical magazine "Chervony Perec" (1920s – 1930s)
36578 Graphic features of regional satirical editions of the end of XIX - early XX century on the territory of modern Ukraine
35829 Texture as a key element of game design
35830 Types and styles of modern corporate sites
33779 Creativity of cartoonists in the Lviv satirical magazine "Ziz"
34457 Mykola Holubets' publishing work in Lviv satirical magazines
32330 Handwritten satirical magazines of the USR Press Apartment
31598 Odessa period of creativity of the artist Leonid Pasternak as an illustrator-cartoonist
31275 Grotesque in the context of children's illustration and its influence on the aesthetic development of children
31246 Golden ratio as a reflection of nature in culture
31144 Historical and cultural analys is of the art of the child's book 60-80 years in the USSR
27582 Salvador Dali and art-therapy
27581 The literary heritage of Lesya Ukrainka in the works of famous artists of the XX - XXI centuries.
27068 Computer art in contemporary painting
26994 Golden Ratio as Universal Way of Knowledge and Reflection of Nature in Culture
20405 Historical and Cultural Aspect of Honoring the Outstanding Aircraft Designer Oleg Antonov in Kiev
20301 Evolution and prospects of the art of the formation european book from the still printings to the modern book
20174 The story of the extinction and the development of alphanumeric letters in Europe

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
89 Artist Olexander Borodai: An Innovator in the Field of Hot Enamel and Monumental Art https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34051/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
349 Інститут мистецтв Кафедра образотворчого мистецтва 11.7 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Mykhalevych_Victot

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
132 Храмова символіка в середньовічній європейській архітектурі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31153/ 2020
235 Сатирична графіка художників Пресової квартири УСС – О. Куриласа та О. Сорохтея фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34901/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
456 The image of an American teacher - a character to come alive U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2344 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.10.2015
4394 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.11.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6065 Інститут мистецтв Академічний живопис (4 курс, ДЗ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6299 Інститут мистецтв Живопис (1 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7414 Інститут мистецтв Комп`ютерна графіка (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7875 Інститут мистецтв Рисунок (1 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
10908 Інститут мистецтв Художнє оформлення книги (2 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11838 Інститут мистецтв Комп`ютерна графіка (3-4 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1284 Кафедра образотворчого мистецтва 4,04 12.01.2017
2121 Кафедра образотворчого мистецтва 4,87 27.12.2018
2636 Кафедра образотворчого мистецтва 4,31 28.12.2019
3893 Кафедра образотворчого мистецтва 4,30 28.12.2020
4297 Кафедра образотворчого мистецтва 4,67 28.12.2021