Додаткові відомості

Освіта

КПІ у 1982 р.

НАВСУ у 1994 р.

Перелік місць роботи

НАВСУ, викладач, старший викладач, доцент, 1994 - 2005 р.р.

НАУ, доцент, 2005 - 2007 р.р.

УДУФМТ, доцент, професор, завідувач кафедри 2007 - 2013 р.р.

КНЛУ, професор, 2013 - 2017 р.р.

Київський університет Бориса Грінченка, професор, 2017 - т/час

Теми дисертацій (захищених)

Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус у сфері охорони праці

Адміністративо-правове регулювання у сфері підприємницьтва України (теоретико-прикладний аспект)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
85 5 2 2022.11.15 11:03:43 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:02:52 Перейти до Scopus link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6014 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА» Про визначення сутності поняття «державне управління економікою» м. Київ document.docx
5408 Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, 16-17 жовтня 2019р.) УДК ПРО НАБЛИЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА) Кременчук document.pdf
5407 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА», присвяченої 120-річчю університету ПРО РОЗВИТОК НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
31816 State presencein economic and legal relations

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
40897 About administrative and legal aspect of enterprise regulation in Ukraine (reflections of the researcher-administrative researcher)
40610 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect
38213 Some conditions of development and functioning of the institution of public control in Ukraine
39570 The ways to bring Ukraine's tax legislation to European standards
32971 Contribution to ophthalmology and jurisprudence of the Filatov-Gernet family: the period of formation
31221 State Impact on Economy and Entrepreneurship: Some Comparative Legal Issues
34756 The ways to bring Ukraine’s tax legislation to European standards

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
40897 About administrative and legal aspect of enterprise regulation in Ukraine (reflections of the researcher-administrative researcher)
40610 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect
35667 On international regulatory legal acts as sources of industrial legal sciences of Ukraine: special issues
40748 The administrative and legal impact on the economy and entrepreneurship: comparative legal aspect
32971 Contribution to ophthalmology and jurisprudence of the Filatov-Gernet family: the period of formation
31499 On the features of state intervention in the economy in selected industrialized countries
32541 Public presence in public-private partnership in the field of entrepreneurship as a tool for economic growth
31221 State Impact on Economy and Entrepreneurship: Some Comparative Legal Issues
30835 On State Assistance in Attracting Investment in the Field of Entrepreneurship: Selected Issues
28430 On the development of the science of public administration: historical and legal aspect.
29904 On the issue of the legal nature and structure of non-legal forms of government (on the example of the business sphere)
25953 On the concept, varіetіes and structure of admіnіstratіve-legal relatіons
25957 Some comments on the characteristics of the legal status of individual subjects of administrative law
25961 Some comments on the characteristics of the legal status of individual subjects of administrative law (Part 2)
25947 Some questіons about the admіnіstratіve legal enforcement authorіtіes that regulate  relatіons іn the sphere of domestіc busіness

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
40751 About the state presence in public-private partnerships in the field of domestic enterprise
40750 On the issue of state regulation of economic activity
40749 On the legal nature of the complex institute of labor protection (separate questions)
36631 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
30875 On the approximation of theoretical research to the practical possibility of application in legal activities (on the case of control in the enterprise)
26006 Report on the amount of tax benefits from the freight forwarder: analysis of administrative appeal
26004 Report on the amount of tax benefits: is it mandatory for the forwarder?
30874 On the development of science of public administration

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
156 Кафедра публічного та приватного права 57220101027 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220101027&eid=2-s2.0-85096911835

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
659 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 2.9 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Baklan-Oleg

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
120 Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: окремі питання фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30835/ 2020
257 Шляхи приведення податкового законодавства України до європейських стандартів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34756/ 2021
302 Про адміністративно-правовий вплив на економіку та підприємництво (порівняльно-правовий аспект) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40748/ 2022

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
521 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020
627 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
34754 Administrative and legal science and education in personnels

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2427 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2428 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2429 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3170 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.06.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26002 Банківське право

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6061 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6062 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне право (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6064 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6313 Факультет права та міжнародних відносин Законотворчий процес (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6848 Факультет права та міжнародних відносин Право та бізнес (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6849 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання місцевих доходів та видатків (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7089 Факультет права та міжнародних відносин Соціальний захист прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7158 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні проблеми муніципального права (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9222 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10480 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегії наукових досліджень (1-2 курс, АСП) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10668 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10797 Факультет права та міжнародних відносин Право соціального забезпечення (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10798 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання місцевих доходів та видатків (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10878 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні проблеми муніципального права (5 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11029 Інститут журналістики Українські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11442 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12035 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративний процес (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12066 Факультет права та міжнародних відносин Право та бізнес (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
932 Кафедра публічного та приватного права 3,65 12.01.2017
1799 Кафедра публічного та приватного права 3,36 26.12.2018
2706 Кафедра публічного та приватного права 3,54 28.12.2019
3421 Кафедра публічного та приватного права 4,10 28.12.2020
4325 Кафедра публічного та приватного права 4,53 28.12.2021