Додаткові відомості

Освіта

Академія муніципального управління, бакалавр психології, 2012

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціаліст психології з відзнакою, 2013
Перелік місць роботи

З 2014 - 2017р. -  практичний
психолог школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва.

Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 2 1 0 0 2023.03.14 15:15:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
293 ННЦ розвитку персоналу та лідерства ННЦ розвитку персоналу та лідерства 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Irina_Kaluzna

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2641 Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій Аналіз профорієнтаційної роботи зі старшокласниками М. Львів document
2640 Сучасна психологія: теорія і практика Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення м. Чернігів document
2863 Scientific and professional conference Pedagogy and psychology in an era of increasing from of information Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах Budapest document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33167 Development of professional self-determination of teenagers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
22979 Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
30259 Особливості психологічно-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників
26160 Особливості організації та проведення профорієнтаційного тренінгу зі старшокласниками
22968 Проблема професійного самовизначення старшокласника: теоретичний аспект
22972 Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення старшокласників

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
30262 Аналіз психологічних чинників професійного самовизначення на основі теоретико-графічної моделі
22983 Аналіз профорієнтаційної роботи зі старшокласниками
22984 Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
240 Development of professional self-determination of teenagers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33167/ 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
71

Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства.

Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників/19.00.07 Педагогічна та вікова психологія Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна форма навчання, 2014 - 2018 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1804 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2032 Інше Інший модуль document 08.05.2017
2861 Інше Інший модуль document 15.06.2018
4773 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
6349 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13477 Тренінг самопізнання: методичний посібник

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3733 Кафедра управління 4,92 29.12.2020
4473 Кафедра управління 4,91 28.12.2021
5299 Кафедра управління 5,00 30.12.2022