Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, 1992 р. випуску
Перелік місць роботи

1992-2001 - Запорізький державний (національний) університет, стажист-дослідник науково-дослідної частини, старший науковий співробітник, старший викладач, доцент.

2001-2002 – декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах
Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002 року – професор, з 2005 по 2012 – завідувач кафедри філософії Донецького
національного технічного університету.

2013-2014 роках – професор кафедри філософії та політології Донецького
юридичного інституту МВС України.

2014-2017 - завідувач кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса.

З вересня 2017 - завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація «Гуманізація
етнічних відносин як фактор розвитку свободи» (1995). 

Докторська дисертація «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» (1999).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
442 10 10 2022.12.01 17:48:14 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 15 2 2022.12.03 23:39:02 Перейти до Scopus link

Конференції (35)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8493 ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 300-річчю з дня народження Г.С. Сковороди Концепт «архетипос» в творчості Г.С. Сковороди м. Київ: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України document.doc
8494 International Scientific and Practical Conference “The Spiritual Code of Ukrainian Identity in the Dimension of Intercultural Communication” (to the 300th anniversary of the birth of Hryhorii Skovoroda The Concept of Archetype in the Work of Hryhoriy Skovoroda NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE document
8492 Non-Western Approaches in Environmental Humanities Victimology of Ukrainian Environmentalist Discourse Warszawa document
8151 Соціальне прогнозування та проектування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації «ВІЙНИ В УКРАЇНІ НЕ БУЛО»: ІМАЖЕНЕРІЯ В ГІБРИДНИХ ВІЙНАХ м. Запоріжжя document
8034 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ: МІЖГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ" ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ м. Київ document.pdf
8033 V Всеукраїнська наукова конференція "Київські філсоофські студії-2022" Столиця і війна м. Київ document.pdf
8032 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ» Війна в Україні в контексті геофілософії м. Черкаси, ЧДТУ document.pdf
7127 Міжнародна науково-практична конференція "УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ" (до150- річчя від дня народження Агатангела Кримського) Роль А.Ю. Кримського у створенні Української академії наук у 1918 р. м. Київ, НУБіП document
6717 2nd International e-conference „The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Pandemic as a Catalyst for Crisis Trends in Ukraine Adam Mickiewicz University in Poznań document.pdf
6546 XI Міжнародна наукова конференція "Соціальне прогнозування та проєктування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення" Прогнозне сценаріювання завершення російсько-українського конфлікту Запорізький національний університет document.pdf
5653 The First International Scientific-Practical Conference – “Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view” Концепція конфесійного ландшафта як методологія для вивчення міжрелігійного діалогу Azerbaijan-Ukraine document.pdf
5366 1st International e-Conference "The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Права людини мід Сциллою безпеки і Харибдою тотального контролю. University of Adam Mickiewicz in Poznań document.pdf
5367 Київські філософські студії-2020 Усипальниця київських князів у Десятинній церкві та питання про датування хрещення Русі Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5241 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження» PEACE EDUCATION В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова document.pdf
6513 X Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: технології миротворення» Миротворчий потенціал геофілософії Запоріжжя: Запорізький національний університет document.pdf
4980 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Про посмертне хрещення Ярославом мощів Олега і Ярополка: етичні, теологічні та політичні аспекти Київ: Національний заповідник "Софія Київська" document.pdf
4982 ХIІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція з міжнародною участю «ПІВДЕННО-СХІДНА УКРАЇНА: ЗІ СТАРОДАВНОСТІ У ХХІ СТОЛІТТЯ» Підводні археологічні дослідницькі проекти Національного заповідника "Хортиця" Святогірськ: ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ document.pdf
4981 VI Конгрес молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" Практика посмертних хрещень у Середні віки Київ: КУБГ document.pdf
4267 Київські філософські студії-2019 «КИЇВСЬКИЙ КОД»: ДО ТИСЯЧОЛІТТЯ З ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Київ document.pdf
4266 IX Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку» Освіта задля встановлення миру та безпеки: європейський досвід Запоріжжя: Запорізький національний університет document.pdf
3717 Координати розвитку психології здоров'я: реалії та перспективи Здоров'я в структурі цінності студентської молоді (за результатами соціологічного опитування) Вінниця document.pdf
3718 Tolerance at the European frontiers - the dimension of Ukraine Толерантність як чинник подолання схизмогенетичних тенденцій в Україні Ужгород document.pdf
3725 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст (до 5-ї річниці Ініціативи "Один пояс, один шлях") Вищий клас соціальної структури сучасного українського суспільства Київ document.pdf
3719 Київські філософські студії-2018 "Постмодернізм - старший брат постправди" Київ document.pdf
3723 Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект Трансформації суб'єкта історичної пам'яті Черкаси: Черкаський державний технологічний університет document.pdf
2358 Сектор безпеки і оборони України в умовах гібридної війни та в контексті глобальної і європейської безпеки Історична пам'ять як інструмент гібридної агресії м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
2359 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Агресивна установка на відмову від здорового способу життя: феномен В. Черчилля м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
2639 Філософські обрії сьогодення Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» document.pdf
2198 Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення «Доктрина Герасимова» як крок у розробці концепції гібридної війни Маріуполь document.pdf
2197 International Internet Conference Future of Secular Western Civilization in Globalization Processes Conflictological and polemologic paradigms in the research of armed conflicts of today Kyiv-Brussels-Rome document.pdf
2225 Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта Колоніальний дискурс в Російській історії: pro et contra Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова document.pdf
2199 Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi On the Question of the Responsibility of the Humanities Education for the Anthropological Crisis of Modernity. Warszawa - Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi document.pdf
2194 Дні науки ДонНУ імені Василя Стуса. Секція «Філософія». Про місце війн у російській історії Вінниця document.pdf
2196 Філософія. Людина. Сучасність Постсучасні рецепції методології постмодернізму в масовій свідомості Вінниця document.pdf
2195 Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку До питання про «інвентаризацію» світового досвіду примирення Запоріжжя: Запорізький національний університет document.pdf

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
29727 Два проекти національної академії наук (До сторіччя УАН) // Nad Wіsłą i Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość.
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
25877 Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту.
21422 Практичні аспекти філософії часу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
37457 Hospitality as Care for the Other
37458 The Baptism Of Relics Of Oleg And Yaropolk: Ethical, Theological And Political Aspects
32531 Postmodern Picture of Reality of Scientific Knowledge: Evolution by Epistemological Diversity
31032 Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms
29677 Discourse Techniques for Constructing Secessions: The Experience of Donbass and Latgale
29670 Rusin History in the Creative Legacy of Vladimir Vernadsky
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
26250 Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
40944 Transformation of commemorative practices in Ukrainian historical discourse
37457 Hospitality as Care for the Other
37459 Review on the monograph “Socio-political paradoxes of José Ortega y Gasset” (Kyiv, 2021, 211 pp.)
33310 The concept of the confessional landscape as a methodology for studying interreligious dialogue
32534 Transformation of social values during a pandemic and problems of global solidarity
32531 Postmodern Picture of Reality of Scientific Knowledge: Evolution by Epistemological Diversity
30560 The Criteria of Justice as a Social Existencial
31067 Peace Education: European Good Practices and National Capacity to Support the Disadvantaged Groups of People and Regions
31032 Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms
29677 Discourse Techniques for Constructing Secessions: The Experience of Donbass and Latgale
29670 Rusin History in the Creative Legacy of Vladimir Vernadsky
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
40944 Transformation of commemorative practices in Ukrainian historical discourse
37459 Review on the monograph “Socio-political paradoxes of José Ortega y Gasset” (Kyiv, 2021, 211 pp.)
32534 Transformation of social values during a pandemic and problems of global solidarity
30806 Mythological origins of gender identity
31067 Peace Education: European Good Practices and National Capacity to Support the Disadvantaged Groups of People and Regions
26250 Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war
25138 Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine
25019 Peculiarities of shipping in the Dnipro basin in 1875-1932
24877 The Institutionalization of the Politics of Memory
25023 Transformation of the Concept “Historical Memory” in the Post-Maidan Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
40880 Mentality. Nation. Memory
36515 "Kiev tribes"
31403 Усипальниця київських князів у Десятинній церкві та питання про датування Хрещення Русі
25137 "Постмодернізм - старший брат постправди"
24870 Polemology and Conflictology: on the Way to Understanding the Nature of Hybrid Warfare
22416 Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії.
21438 Peculiarities of Shipping in the Dnipro Basin in the last quarter of the 19th century - the ferst trird of the 20th century
21431 Особливості хронотопу та імідж Донецька

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
8 Polemological Paradigm of Hybrid War Research http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21420/ 2018
35 Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31032/ 2020
140 The Baptism Of Relics Of Oleg And Yaropolk: Ethical, Theological And Political Aspects https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37458/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
72 57211273803 4 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211273803&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
13 Кафедра філософії V-6177-2018 5 1 0 https://publons.com/researcher/1559557/dodonov-roman/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
473 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 128.3 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Dodonov

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (3)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
7 Історико-філософський факультет Схід Зміст Заступник головного редактора Том 1 № 1 (Філософські науки) Дотримано 2021
38 Історико-філософський факультет Схід Зміст Заступник головного редактора Том 1 № 2 (Філософські науки) Дотримано 2021
59 Історико-філософський факультет Схід Зміст Заступник головного редактора Том 1 № 3 (Філософські науки) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
14 Трансформація концепту «історична пам’ять» у постмайданній Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25023 2018
115 Міфологічні витоки ґендерної ідентичності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30806/ 2020
224 Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31067/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
243 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
73 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
156 Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України Резекненська технологічна академія Коллективний - 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
217 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 50

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1667 Фаховий модуль (стажування) - Довідка Стажування 2016.pdf 18.04.2016
2578 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018
3830 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) ROMANDODONOV.pdf 09.02.2020
5426 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28366 Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
1032 Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 385 04.06.2021
1033 Актуальні проблеми філософського дискурсу (1-2 курс, АСП, денна) Історико-філософський факультет Доктор філософії Денна 2021 385 04.06.2021

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3627 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 не враховується 10 25 28.12.2018
4989 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6069 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7088 Історико-філософський факультет Соціальний аналіз і прогнозування (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9223 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми філософського дискурсу (1-2 курс, АСП, денна) Доктор філософії Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
10377 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11297 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1082 Кафедра філософії 4,68 12.01.2017
1934 Кафедра філософії 4,93 26.12.2018
2700 Кафедра філософії 4,73 28.12.2019
3672 Кафедра філософії 4,68 28.12.2020
4805 Кафедра філософії 4,58 28.12.2021