Додаткові відомості

Освіта

У 1992р. закінчила навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова отримала вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика виховної роботи» та здобула кваліфікацію методист виховної роботи, вчитель етики і психології

Перелік місць роботи
  • 2019 р. – молодший науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства
  • 2018-2019 рр. – молодший науковий співробітник НМЦ ДНПП Київського університету імені Бориса Грінченка
  • 2017-2018 рр. – заступник директора Департаменту навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності-начальник відділу змісту освіти ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
  • 2011-2017 рр. – директор Департаменту обліку студентського контингенту та оформлення документів про освіту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
  • 2003-20011 рр. – завідувач відділом по роботі зі студентським контингентом, викладач соціальних дисциплін Економіко-правового технікуму при МАУП
  • 1994-2003 рр. – методист, заступник директора, психолог в закладах освіти
Теми дисертацій (захищених)

Інтеграція вищої освіти України до європейського освітнього простору

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.13.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 10 2 0 2023.06.04 14:05:18 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 10 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
242 ННЦ розвитку персоналу та лідерства ННЦ розвитку персоналу та лідерства 5 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Irina_Kapralova

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7840 Ukrainian Education: Axeology of the European Choice - Genoa-Kyiv document
5467 Міжнародна науково-практична конференція "Європейська проєктна культура в Україні:стан, проблеми, перспективи" "Сучасні пріоритети державної євроінтеграційної політики освіти - які вони мають бути" м. Запоріжжя document
5291 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція \ - Університет Грінченка document
5054 Науковий семінар \ - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5466 IVМіжнародна науково-практична конференція \ \ м. Київ document
4352 Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4650 Форум сучасних викладачів "Освіта 3.0" - м. Київ document
4353 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4350 Всеукраїнська науково-практична конференця «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» - Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут document
4349 І регіональна науково-практична конференція «Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій» «Психологічний профіль керівника в освіті як науковий феномен» м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет document
4351 Круглий стіл «Ми – люди землі» - Інститут Людини Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40429 Сучасні підходи до формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти в системі підвищення кваліфікації (на прикладі програми підвищення кваліфікації викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка)
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41515 Use of massive open online courses in the professional development of university teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41515 Use of massive open online courses in the professional development of university teachers
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти
40431 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті:актуальність тренінгів
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2937 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2956 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
3067 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3699 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3930 інше Інший модуль document 14.05.2020
3931 інше Інший модуль document 15.05.2020
4724 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4725 інше Інший модуль document 08.12.2020
4738 інше Інший модуль document 10.12.2020
5959 інше Інший модуль document 13.12.2021
6085 інше Інший модуль document 20.12.2021
6135 інше Інший модуль document 20.11.2021
6636 інше Інший модуль document 18.09.2022
6682 інше Інший модуль document 13.09.2022
6986 інше Інший модуль document 22.11.2022
6987 інше Інший модуль document 25.09.2022

Викладацька діяльність