Додаткові відомості

Освіта

Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету

1998-2003
Перелік місць роботи

Маріупольський державний університет

асистент кафедри грецької філології

старший викладач кафедри грецької філології

доцент кафедри освітнього менеджменту

проректор з науково-педагогічної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Система післядипломної педагогічної освіти в Греції - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2009 р.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
63 5 1 2022.06.28 02:00:26 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7790 CRITICAL THINKING IN HIGHER EDUCATION AND LABOUR MARKET Interdisciplinary Approach in the Critical Thinking Development of the Future Higher Education Teachers: experience of Ukraine Vilnus, Lithuania document.pdf
7793 Word in Education Organization of PhD Students Training in Ukraine: Characteristics and Peculiarities. Barcelona, Spain document.pdf
7792 Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації Організація постдокторських програм в європейських університетах: досвід Грецької Республіки Київ, Україна document.pdf
5503 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Забезпечення якості підготовки докторів філософії (PhD): європейський вимір м.Київ document.pdf
5502 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» Експертна діяльність у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід м.Київ document.pdf
4949 6th International Congress. Word in Education. Intelligence in Education Professional Training of Future Higher Education Teachers in Ukraine: Educological Aspect Paris document.pdf
4950 Освітологія 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до ЄС Агенція із забезпечення якості вищої освіти Греції: основні завдання і напрями діяльності м.Київ document.pdf
3754 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Розвиток акмеологічної компетентності Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41516 Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems
41025 Preface

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
39790 Educological Principles of Training Experts for the Education System of Ukraine: Achievements and Prospects
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36918 Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”)
37073 Educologycal training in ensuring the quality of education at the university
31821 Issue of Non-Discrimination Educational Area: Content Analysis of Coursebooks

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36918 Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”)
37073 Educologycal training in ensuring the quality of education at the university
32424 Learning outcomes for module Jean monnet: an experience in Ukraine. steps to improve quality
31768 Implementation of the Continuing Education Concept in the European Educational Area:Regulatory Provision
30448 Підготовка докторів філософії (PhD) в університетах Грецької Республіки
30583 Акмеологічна компетентність майбутнього викладача закладу вищої освіти:структура і зміст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
37155 Organization of postdoctoral programs in European universities: the experience of the Greek republic

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
132 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
47 Наукові підрозділи НДЛ освітології 22.8 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Protsenko3

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (7)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
16 Наукові підрозділи Освітологічний дискурс Зміст Відповідальний секретар Том 32 № 1 Дотримано 2021
17 Наукові підрозділи Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 32 № 1 Дотримано 2021
35 Наукові підрозділи Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 32 № 2 Дотримано 2021
46 Наукові підрозділи Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 34 № 3 Дотримано 2021
47 Наукові підрозділи Освітологічний дискурс Технічний супровід Відповідальний секретар Том 35 № 4 Дотримано 2021
52 Наукові підрозділи Освітологія Зміст Заступник головного редактора № 10 Дотримано 2021
86 Наукові підрозділи The Modern Higher Education Review Зміст Заступник головного редактора № 6 Дотримано 2021

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
228 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019
460 Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» Коллективний - 2020
575 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
603 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021
624 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2835 Лідерський модуль Інший модуль document 08.11.2018
3455 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3651 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4201 Інше Інший модуль document 07.09.2020
4207 Інше Інший модуль document 31.03.2020
5036 інше Інший модуль document 22.03.2021
5985 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6090 інше Інший модуль document 17.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33934 European higher education area: quality parameters and expertise

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
563 Освітологія (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6016 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10 27.12.2019
8565 Педагогічний інститут Освітологія (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
11994 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2207 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,08 27.12.2018
4734 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,58 28.12.2021