Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний університет, закінчила магістратуру.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), закінчила аспірантуру. 

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Медійність і психолінгвістична характеристика блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД,

галузь знань 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2022.11.15 11:39:02 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2022.11.21 06:01:12 Перейти до Scopus link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6505 Дипломатические отношения Азербайджана и Украины через призму прошлого и современности Медиа коммуникация в Украине: особенности он-лайн формат document.docx
6177 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” DOSTĘP DO INTERNETU A PRAWO DO ROZWOJU. STRATEGIA POLSKI I UKRAINY W ZAKRESIE CYFRYZACJI (STUDIUM PORÓWNAWCZE) Zabrze document.pdf
6248 Актуальні проблеми соціальних комунікацій Диджитальний дискурс комунікаційних платформ м. Запоріжжя document
6115 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ Феномен існування комунікаційних платформ: теоретичні аспекти м Запоріжжя document
6117 TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Communacational platforms as a tool of marketing Kyiv, Ukraine document.pdf
6116 SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS Блогінг як платформінг м Харків document.pdf
4824 Медіа як інструмент розвитку громадського суспільства в Україні Комунікаційні платформи: тенденції існування Маріуполь document.pdf
4562 Міжнародна науково-практична конференція "Засоби масової інофрмації та комунікації: історія, перспектики та сьогодення" Громадськість і журналістика: межі соціальної відповідальності журналіста Київ-Буча document.pdf
3957 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” The mechanisms and implementation of digital advertisement: ethical position Zabrze document
3955 Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології сучасний медійний контент м.Запоріжжя document
3959 Rozwoj spoleczny wobec wartosci etyca - technika - spoleczenstwo Ukrainska przestren informacyjni:etyca i pravo Wisla document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
33887 Use of open data in Ukraine: some important aspects
32769 Communication platforms: new positions and appointment
28679 Crime and Gender: violence against women in the ukrainian press in the first half of the twentieth century
30296 Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
39024 Комунікаційні платформи: сучасне бачення
32770 Cучасний медійний контент комунікаційних платформ
39239 Інтерфейс комунікаційних платформ: базиси концептуальних підходів трактування

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
39173 Інтерфейс комунікаційних платформ: параметри функціонування
39183 Мобільний дискурс комунікаційних платформ
32770 Cучасний медійний контент комунікаційних платформ
34323 Discourse of Communicational Platforms: Critical and Digital Typology
33053 Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ
29085 Digital-реклама як жанр: етичні параметри реалізації

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
114 Communication platforms: new positions and appointment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32769/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
56 Кафедра журналістики та нових медіа 57211338507 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211338507&eid=2-s2.0-85073570681

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
157 Кафедра журналістики та нових медіа Z-1396-2019 1 1 0 https://publons.com/researcher/3128230/anzhelika-dosenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
727 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 6.5 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Anzhelika-Dosenko

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
429 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3637 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3901 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4081 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4928 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2021
5066 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33206 Інтернет-журналістика: комунікативні маркери

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
16 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
17 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 603-C.pdf

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
572 Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
644 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
645 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
705 Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020
842 Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
843 Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5407 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна не враховується не враховується не враховується 10 27.12.2019
6604 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6605 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7446 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7557 Інститут журналістики Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9893 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10225 Інститут журналістики Рекламні та PR технології у Digital просторі (2-4 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10772 Інститут журналістики Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10996 Інститут журналістики Динамічна візуалізація (6 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11840 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11874 Інститут журналістики Теорія реклами (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11991 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1936 Кафедра журналістики та нових медіа 4,72 26.12.2018
2705 Кафедра журналістики та нових медіа 4,73 28.12.2019
3674 Кафедра журналістики та нових медіа 4,79 28.12.2020
4809 Кафедра журналістики та нових медіа 4,82 28.12.2021

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Дата рішення ВР № протоколу
3 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 19.09.2019 7