Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний університет, закінчила магістратуру.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), закінчила аспірантуру. 

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Медійність і психолінгвістична характеристика блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД,

галузь знань 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2023.11.27 06:01:22 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
157 Кафедра журналістики та нових медіа Z-1396-2019 1 1 2021 https://publons.com/researcher/3128230/anzhelika-dosenko/
305 Кафедра міжнародної журналістики Z-1396-2019 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1858265

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 17 3 0 5 2023.10.02 10:54:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 15 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
727 Факультет журналістики Кафедра міжнародної журналістики 9.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Anzhelika-Dosenko

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8516 Ворк-шоп з мобльіної журналістики MOJO формування відео історії Київ document.docx
8513 Кримський міжнарродний формум: філологія та журналістика Контент комунікаційних платформ: фотоскладова міжнародний document.docx
6505 Дипломатические отношения Азербайджана и Украины через призму прошлого и современности Медиа коммуникация в Украине: особенности он-лайн формат document.docx
6177 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” DOSTĘP DO INTERNETU A PRAWO DO ROZWOJU. STRATEGIA POLSKI I UKRAINY W ZAKRESIE CYFRYZACJI (STUDIUM PORÓWNAWCZE) Zabrze document.pdf
6248 Актуальні проблеми соціальних комунікацій Диджитальний дискурс комунікаційних платформ м. Запоріжжя document
6115 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ Феномен існування комунікаційних платформ: теоретичні аспекти м Запоріжжя document
6117 TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Communacational platforms as a tool of marketing Kyiv, Ukraine document.pdf
6116 SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS Блогінг як платформінг м Харків document.pdf
4824 Медіа як інструмент розвитку громадського суспільства в Україні Комунікаційні платформи: тенденції існування Маріуполь document.pdf
4562 Міжнародна науково-практична конференція "Засоби масової інофрмації та комунікації: історія, перспектики та сьогодення" Громадськість і журналістика: межі соціальної відповідальності журналіста Київ-Буча document.pdf
3957 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” The mechanisms and implementation of digital advertisement: ethical position Zabrze document
3955 Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології сучасний медійний контент м.Запоріжжя document
3959 Rozwoj spoleczny wobec wartosci etyca - technika - spoleczenstwo Ukrainska przestren informacyjni:etyca i pravo Wisla document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
42802 Crimean Citizen Journalism: Genesis and Trends in Communication Network
33887 Use of open data in Ukraine: some important aspects
32769 Communication platforms: new positions and appointment
28679 Crime and Gender: violence against women in the ukrainian press in the first half of the twentieth century
30296 Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
42788 Digital advertisement: the original and ethical positions
42804 Academic Mobility as a Key Factor for the Future Development of Education
42791 Communication platforms as a tool for managing social opinion
43544 Photo content of communication platforms as a mechanism of opposing russian propaganda (on the example of the Ukrainian war of liberation)
43703 Конвергентний контент комунікаційних платформ
42792 Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ
39024 Комунікаційні платформи: сучасне бачення
32770 Cучасний медійний контент комунікаційних платформ
39239 Інтерфейс комунікаційних платформ: базиси концептуальних підходів трактування

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
43703 Конвергентний контент комунікаційних платформ
42792 Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ
39173 Інтерфейс комунікаційних платформ: параметри функціонування
39183 Мобільний дискурс комунікаційних платформ
32770 Cучасний медійний контент комунікаційних платформ
34323 Discourse of Communicational Platforms: Critical and Digital Typology
33053 Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ
29085 Digital-реклама як жанр: етичні параметри реалізації

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
43034 Профорієнтаційна робота: сучасні підходи (на прикладі діяльності кафедри журналістики та нових медіа університету Грінченка)
42957 Розвиток української блогосфери: теоретичні аспекти аналізу

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
114 Communication platforms: new positions and appointment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32769/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
429 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3637 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3901 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4081 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4928 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2021
5066 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
7432 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33206 Інтернет-журналістика: комунікативні маркери

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
16 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
17 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 603-C.pdf

Сертифіковані ЕНК (10)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
572 Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
644 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
645 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
705 Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020
842 Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
843 Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
1316 Інтернет-журналістика (2-3 курс, ЖУР) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1398 Інтернет-журналістика (2-3 курс, МЖур, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5407 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019
6604 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6605 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7446 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7557 Інститут журналістики Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
9893 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10225 Інститут журналістики Рекламні та PR технології у Digital просторі (2-4 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10772 Інститут журналістики Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10996 Інститут журналістики Динамічна візуалізація (6 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11840 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11874 Інститут журналістики Теорія реклами (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
11991 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12668 Факультет журналістики Інтернет-журналістика (2-3 курс, ЖУР) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12683 Факультет журналістики Інтернет-журналістика (2-3 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1936 Кафедра журналістики та нових медіа 4,72 26.12.2018
2705 Кафедра журналістики та нових медіа 4,73 28.12.2019
3674 Кафедра журналістики та нових медіа 4,79 28.12.2020
4809 Кафедра журналістики та нових медіа 4,82 28.12.2021
5355 Кафедра міжнародної журналістики 4,76 30.12.2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
324 Шок Ольга Володимирівна Факультет журналістики II Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики “Прес-весна на Дніпрових схилах» Київ 2022 Міжнародний II document

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Дата рішення ВР № протоколу
3 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 19.09.2019 7