Додаткові відомості

Освіта

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2013 (Спеціальність: Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий ступінь: кандидат наук (диплом від 30.06.2015 р.))

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2010 (спеціальність: Фінанси, ступінь: магістр (диплом з відзнакою))

Перелік місць роботи

09/2017 – 09/2018 Економіст (організація: ООО “Вартіс”)

11/2013 – 08/2017 Доцент (організація: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”)

09/2011 – 08/2012 Викладач (організація: Полтавський кооперативний технікум)

04/2010 – 09/2011 Економіст (організація: СТ “Громадське харчування”)

Теми дисертацій (захищених)

Управління маркетингом малих торговельних підприємств

Громадська активність
Громадсько активна

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
960 15 25 2022.11.15 11:20:27 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
7 18 3 2022.12.03 23:36:37 Перейти до Scopus link

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8465 Відкрита наука та інновації в Україні 2022 Відкрита наука та інновації в Україні Київ document
7899 Advances in Thermal Engineering, Manufacturing, and Production Management (ICTEMA 2022) Innovatization of entrepreneurship in virtual reality: digital duplicates, Internet of Things, robotics Jalpaiguri, India document.pdf
7900 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи “Hard” and “soft” digital infrastructure Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7888 Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7013 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції Полтава: ПУЕТ document.pdf
6748 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Digital technologies of neural systems in bank management Полтава: ПУЕТ document.pdf
6705 Фінансові інструменти сталого розвитку економіки Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document.pdf
6704 Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця document.pdf
5417 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі Полтава: ПУЕТ document.pdf
5416 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету Полтава: ПУЕТ document.pdf
4447 Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції Функції управління будівництвом логістичних комплексів Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка document.pdf
4740 ІІ Національна науково-методична конфренція Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components Київ: Київський національний економічний університет document.pdf
4372 Стратегії, моделі та технології управління економічними системами (SMTESM-2019) Newest Digital Technology in Management of National Economic System Хмельницький національний університет, м. Хмельницький document
4261 Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі Закони та закономірності віртуально-реального простору країни ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава document
4152 Zarzadzanie cyfrowe: Ukraina-Polska Nowoczesne trendy gospodarki cyfrowej Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4151 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4150 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
4149 Автомобільний транспорт та інфраструктура Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ document.pdf
4148 Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і” Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
4147 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи Як працює “вітряк інновацій”? Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4146 Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Наукове осмислення концепції інноваційної економіки Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
3366 Економічні перспективи підприємництва в Україні Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
3365 Цифрова економіка Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки Київський національний економічний університет, м.Київ document
3364 Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
36398 Теоретичний контент становлення та позитивні очікування функціонування smart-міста
36687 Teaching guidelines for digital entrepreneurship
33977 Виклики та можливості сучасного ринку праці в умовах автоматизації виробництва і цифровізації економіки: футурологічний аспект
31524 Place and role of marketing in innovative entrepreneurial university
31434 Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів
31755 The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities
27331 Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як новітнім фінансовим інститутом для економіки України
28669 Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном
26412 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
36992 Green business in blue economy: quality management and development of innovative products
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
41860 Practice of application of latest digital technologies
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
31204 New quality of financial institutions and business management
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
31666 Management of production processes in the construction of logistics complexes
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (69)

ID Назва Рік
42325 Digital transformation of cyber security at the micro-level under martial status
41863 Digital vectors of the transformation of country’s “infrastructure fabric”: socio-economic benefits and threats
41864 Establishment of Work 4.0 in the conditions of digitalization and the application of artificial intelligence
41862 Innovative developments and discoveries as a result of quality management decisions
41861 Tourist industry of Ukraine: reserves of financial and economic growth and determinants of quality management
41721 Tools and mechanisms of foreign exchange market regulation in the conditions of institutional changes in the national economy
41470 Cryptocurrency as it is: “economic bubble” or “digital gold”?
41469 Features of application of digital technologies “Internet of things” and the latest systems in business
41679 Institutional aspects and digitalization of financial inclusion in the national economy
41472 Practice of the implementation cyber security and financial inclusion at the micro-, macro- and global levels of the economy
41467 Technological method of production of industrial and post-industrial societies: digital transformation and innovative modernization
41471 World practice of Industry 4.0: platforms, tools, benchmarking
41123 Institutional principles of management of financial support of educational institutions: world experience and Ukrainian practice
41125 Fourth industrial revolution as a driver of the digitalization of production and urbanization
41122 Digital professions of the future: what changes to expect to human capital in the conditions of establishing social entrepreneurship?
41124 Inclusive and universal design of modern city in the conditions of digital transformation of economy
40600 Blockchain as the newest financial institution: processes, strategies, technologies and practice of application in the conditions of digitalization of economy
42197 Innovatization of entrepreneurship in virtual reality: digital duplicates, Internet of Things, robotics
42624 Money market regulation with monetary policy instruments
42625 The concept of “green” business – a tribute to fashion or a challenge of the time?
37369 Digital infrastructure in the conditions of virtualization and new quality of economic relations management
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
37043 Sharing economy: digital transformation of entrepreneurship on the way to industry 4.0
36941 Formation of Industry X.0 on the basis of digital entrepreneurship in terms of innovation of economic relations in gig economy
36874 Management of BAIS: technological trends and digital iInitiatives 4.0
36703 Weird taxes in different countries: historical traditions, trends and contradictions of existence
36529 Industry X.0 and Industry 4.0 in the conditions of digital transformation and innovative strategy of the development of national economy
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
35523 Methodology of teaching digital entrepreneurship in the system of economic education in innovative university
36321 Sharing economy: institutional mode, universality and novelization of the development of entrepreneurship on virtual digital platforms
35531 Institutional-evolutionary frames of the mentality of “digital man” as a “genetic code” of digital entrepreneurship
35068 Teaching digital entrepreneurship: innovative techniques, technologies, types and methods
37536 Digital entrepreneurship in the conditions of dynamics of global environment and deepening of its virtualization
37529 Digital gradients as key attributes of education 5.0 and industry Х.0
37534 Energy efficiency of renewable energy sources: modernization tools for environmental safety and innovative-investment activity
35067 Features of teaching of applicants economic education to digital entrepreneurship at an innovative university
37533 Formation of Industry X.0 on the Basis of Innovative-Digital Entrepreneurship and Virtual Mobility
37528 Institute of trust in economic digitalization conditions: management theory and practice
37526 Management of the institute of trust: principles of structure building and methods of improvement
37537 Principles, assessment and methods of risk management of investment activities of the enterprise
37538 Sharing economy: dialectic development of reciprocal exchange in the conditions of virtual reality and digital transformation
37530 Skills and competencies produced by the training course “Digital entrepreneurship” at the University 5.0
37532 Society 5.0 based on innovative university and digital entrepreneurship development
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
37531 Teaching digital entrepreneurship in the conditions of virtual mobility: tasks, methods, benefits
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31536 Financial and economic business education: current trends and innovations of entrepreneurial universities in global progress
31487 Экономическое профессиональное образование поколения цифровых людей в условиях функционирования инновационно-предпринимательских университетов
34150 Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities
31300 Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management
31154 Digital economy and innovation-entrepreneurial university in the light of competitiveness
31204 New quality of financial institutions and business management
31083 The institute of property and trust in national economy: prioritization, impulse of development and crystalization of facilities
30912 Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”
30642 Platform economy: the draft of innovative establishment of entrepreneurial universities and the philosophy of development on the basis of digitalization
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
32816 Shadow economy in Ukraine: causes, scale and consequences of development
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
29403 Digitalization of education in Ukraine on the basis of innovation and investment
29407 Newest digital technology in management of national economic system
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations
27596 Social sector in conditions of innovation and digitalization of the economy of Ukraine
27061 Digital competences in the field of higher education: conception, realization, result
26950 Профессии будущего, в виртуальной реальности инновационно-цифрового пространства
26686 Diagnosis of the influence of researches and innovative development of transfer technologies in Ukraine
26948 The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector
26413 Diagnostics of the influence of R&D of higher education sector on innovations of enterprises in Ukraine
31537 Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization
24630 What changes bears “Industry 4.0” for the economy and production?

Фахові видання, що затверджені МОН (36)

ID Назва Рік
42325 Digital transformation of cyber security at the micro-level under martial status
41679 Institutional aspects and digitalization of financial inclusion in the national economy
41124 Inclusive and universal design of modern city in the conditions of digital transformation of economy
40600 Blockchain as the newest financial institution: processes, strategies, technologies and practice of application in the conditions of digitalization of economy
37369 Digital infrastructure in the conditions of virtualization and new quality of economic relations management
37043 Sharing economy: digital transformation of entrepreneurship on the way to industry 4.0
36941 Formation of Industry X.0 on the basis of digital entrepreneurship in terms of innovation of economic relations in gig economy
36703 Weird taxes in different countries: historical traditions, trends and contradictions of existence
36529 Industry X.0 and Industry 4.0 in the conditions of digital transformation and innovative strategy of the development of national economy
35523 Methodology of teaching digital entrepreneurship in the system of economic education in innovative university
36321 Sharing economy: institutional mode, universality and novelization of the development of entrepreneurship on virtual digital platforms
35531 Institutional-evolutionary frames of the mentality of “digital man” as a “genetic code” of digital entrepreneurship
35068 Teaching digital entrepreneurship: innovative techniques, technologies, types and methods
37536 Digital entrepreneurship in the conditions of dynamics of global environment and deepening of its virtualization
37529 Digital gradients as key attributes of education 5.0 and industry Х.0
37534 Energy efficiency of renewable energy sources: modernization tools for environmental safety and innovative-investment activity
35067 Features of teaching of applicants economic education to digital entrepreneurship at an innovative university
37533 Formation of Industry X.0 on the Basis of Innovative-Digital Entrepreneurship and Virtual Mobility
37528 Institute of trust in economic digitalization conditions: management theory and practice
37526 Management of the institute of trust: principles of structure building and methods of improvement
37538 Sharing economy: dialectic development of reciprocal exchange in the conditions of virtual reality and digital transformation
37530 Skills and competencies produced by the training course “Digital entrepreneurship” at the University 5.0
37532 Society 5.0 based on innovative university and digital entrepreneurship development
37531 Teaching digital entrepreneurship in the conditions of virtual mobility: tasks, methods, benefits
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31487 Экономическое профессиональное образование поколения цифровых людей в условиях функционирования инновационно-предпринимательских университетов
34150 Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities
31300 Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management
30912 Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”
30642 Platform economy: the draft of innovative establishment of entrepreneurial universities and the philosophy of development on the basis of digitalization
27596 Social sector in conditions of innovation and digitalization of the economy of Ukraine
27061 Digital competences in the field of higher education: conception, realization, result
26950 Профессии будущего, в виртуальной реальности инновационно-цифрового пространства
26686 Diagnosis of the influence of researches and innovative development of transfer technologies in Ukraine
26413 Diagnostics of the influence of R&D of higher education sector on innovations of enterprises in Ukraine
24630 What changes bears “Industry 4.0” for the economy and production?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
41687 Економічні виклики для України в умовах воєнного стану
40580 “Hard” and “soft” digital infrastructur
40518 Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства
36704 Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції
36397 Digital technologies of neural systems in bank management
36320 Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством
35429 Laws of innovative-digital development of the country’s economy: globalization aspect
32864 Екосистема інноваційно-підприємницького університету в конкурентному освітньому просторі
31498 Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі
31398 Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету
31667 New quality of entrepreneurship management as a result of application of digital technologies
28424 Функції управління будівництвом логістичних комплексів
29514 Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
27661 Institutionalization of innovative composition of sector of energy saving on digital principles
27597 Закони та закономірності віртуально-реального простору країни
27067 Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу
27064 Digitalization of the socio-economic environment of Kiev on an innovative basis
27065 Сучасні тренди цифрової економіки
27063 Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів
27293 Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і”
26468 Як працює “вітряк інновацій”?
26467 Наукове осмислення концепції інноваційної економіки
24634 Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня
24631 Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки
24556 Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
25 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30652/ 2020
202 Practice of application of latest digital technologies https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41860/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
123 Кафедра управління 57217279109 7 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217279109&eid=2-s2.0-85086999936

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
110 Кафедра управління - 3 1 0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/8098015

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
269 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 260.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Kraus
808 Факультет економіки та управління Кафедра управління 368.8 5 2022 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Kraus

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
80 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26412/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
248 Краківський університет економіки, Польща Міжнародне стажування 23-24.09.2021

Професор Marek Cwikilcki

Учасник програми Краков.pdf
348 Vienna University of Economics and Business Міжнародне стажування 04-05.07.2022

Dr. David Herold

Учасник програми Катерина Краус.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
98 Кразмус+ КА203 2020-1-PL01-KA203-081784 Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland) Навчання цифровому підприємництву /Teaching Digital Entrepreneurship/TED 01.09.2020-31.08.2023 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
137 Цифровізація економіки та інноваційний розвиток України в контексті інституціонально-структурних змін і нової індустріалізації Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
207 Модуль Жана Моне «Університетський інноваційний вузол як платформа для розвитку промисловості X.0» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
337 Teaching Digital Entrepreneurship Програма Еразмус+ КА203 Коллективний - 2020
389 Formation of university innovation hubs in the conditions of digitalization of economy Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
551 Online Training Digital Business Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
589 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
93 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 80

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2321 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
3211 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4003 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4124 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4186 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 333.pdf 07.08.2020
4651 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4973 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5431 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6314 інше Інший модуль document 31.05.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
41158 Менеджмент і маркетинг
41155 Digital infrastructure. Digital business ecosystems
41156 Diya.Business. “Monobank” - Ukrainian virtual bank
31134 Методика викладання фахових дисциплін

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
41405 Робочий зошит з дисципліни Історія економіки та економічної думки
42063 Digital infrastructure
42628 Teaching notes for Casebook “How to do business in digital era?”
37044 Електронна комерція та інтернет-торгівля
31240 Фінансові інструменти економічного розвитку

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
11 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
478 Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019
479 Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
1040 Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1231 Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022
1232 Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022
1233 Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5787 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5788 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5876 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
7291 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7505 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9035 Факультет інформаційних технологій та управління Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 7 5 5 10 30.11.2021
9111 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
9750 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційне забезпечення системи управління підприємства (2-3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9952 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11850 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2042 Кафедра управління 4,72 26.12.2018
2747 Кафедра управління 4,92 28.12.2019
3797 Кафедра управління 4,77 28.12.2020
4925 Кафедра управління 4,71 28.12.2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
42 Юрченко Денис Вікторович V Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” Всеукраїнський рівень 5556412.PDF 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
137 Юрченко Денис Вікторович V Менеджмент організації I 2020