Додаткові відомості

Освіта

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2013 (Спеціальність: Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий ступінь: кандидат наук (диплом від 30.06.2015 р.))

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2010 (спеціальність: Фінанси, ступінь: магістр (диплом з відзнакою))

Перелік місць роботи

09/2017 – 09/2018 Економіст (організація: ООО “Вартіс”)

11/2013 – 08/2017 Доцент (організація: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”)

09/2011 – 08/2012 Викладач (організація: Полтавський кооперативний технікум)

04/2010 – 09/2011 Економіст (організація: СТ “Громадське харчування”)

Теми дисертацій (захищених)

Управління маркетингом малих торговельних підприємств

Громадська активність
Громадсько активна

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
831 14 21 2022.06.28 01:59:20 Перейти на сторінку link

Scopus

Індекси цитування по публікаціям афільованим з Університетом

icon К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 10 2 2022.06.23 06:01:29 Перейти до Scopus link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7899 Advances in Thermal Engineering, Manufacturing, and Production Management (ICTEMA 2022) Innovatization of entrepreneurship in virtual reality: digital duplicates, Internet of Things, robotics Jalpaiguri, India document.pdf
7900 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи “Hard” and “soft” digital infrastructure Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7888 Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7013 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції Полтава: ПУЕТ document.pdf
6748 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Digital technologies of neural systems in bank management Полтава: ПУЕТ document.pdf
6705 Фінансові інструменти сталого розвитку економіки Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document.pdf
6704 Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця document.pdf
5417 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі Полтава: ПУЕТ document.pdf
5416 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету Полтава: ПУЕТ document.pdf
4447 Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції Функції управління будівництвом логістичних комплексів Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка document.pdf
4740 ІІ Національна науково-методична конфренція Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components Київ: Київський національний економічний університет document.pdf
4372 Стратегії, моделі та технології управління економічними системами (SMTESM-2019) Newest Digital Technology in Management of National Economic System Хмельницький національний університет, м. Хмельницький document
4261 Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі Закони та закономірності віртуально-реального простору країни ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава document
4150 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
4151 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4152 Zarzadzanie cyfrowe: Ukraina-Polska Nowoczesne trendy gospodarki cyfrowej Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4149 Автомобільний транспорт та інфраструктура Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ document.pdf
4148 Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і” Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
4147 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи Як працює “вітряк інновацій”? Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4146 Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Наукове осмислення концепції інноваційної економіки Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
3366 Економічні перспективи підприємництва в Україні Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
3365 Цифрова економіка Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки Київський національний економічний університет, м.Київ document
3364 Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document

Монографії (колективні) (10)

ID Назва Рік
36398 Теоретичний контент становлення та позитивні очікування функціонування smart-міста
41128 Digital infrastracture
36687 Teaching guidelines for digital entrepreneurship
33977 Виклики та можливості сучасного ринку праці в умовах автоматизації виробництва і цифровізації економіки: футурологічний аспект
31524 Place and role of marketing in innovative entrepreneurial university
31434 Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економікив умовах інформаційно-технологічних викликів
31755 The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities
27331 Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як новітнім фінансовим інститутом для економіки України
28669 Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном
26412 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
36992 Green business in blue economy: quality management and development of innovative products
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
31204 New quality of financial institutions and business management
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
31666 Management of production processes in the construction of logistics complexes
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (54)

ID Назва Рік
41123 Інституційні засади управління фінансовим забезпеченням закладів освіти: світовий досвід та українська практика
41125 Fourth industrial revolution as a driver of the digitalization of production and urbanization
41124 Інклюзивний та універсальний дизайн сучасного міста в умовах цифрової трансформації економіки
41122 Цифрові професії майбутнього: на які зміни чекати людському капіталу в умовах становлення соціального підприємництва?
40600 Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36874 Management of BAIS: technological trends and digital iInitiatives 4.0
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
37537 Principles, assessment and methods of risk management of investment activities of the enterprise
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
37528 Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління
37534 Енергоефективність відновлюваних джерел енергії: модернізаційні інструменти забезпечення екологічної безпеки та інноваційно-інвестиційної активності
37530 Навички та компетенції, що продукуються навчальним курсом “Цифрове підприємництво” в Університеті 5.0
37531 Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
37533 Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності
37532 Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва
37526 Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення
37529 Цифрові градієнти як ключові атрибути становлення освіти 5.0 та Індустрії Х.0
37536 Цифрове підприємництво в умовах динамічності глобального середовища і поглиблення його віртуалізації
37538 Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31536 Financial and economic business education: current trends and innovations of entrepreneurial universities in global progress
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
31154 Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності
31204 New quality of financial institutions and business management
31083 Інститут власності та довіри в національній економіці: пріоритезація, імпульси розвитку та кристалізація обрисів
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
32816 Тіньова економіка в Україні: причини, масштаби та наслідки розвитку
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
29403 Digitalization of education in Ukraine on the basis of innovation and investment
29407 Newest digital technology in management of national economic system
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26948 The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
31537 Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Фахові видання, що затверджені МОН (34)

ID Назва Рік
41124 Інклюзивний та універсальний дизайн сучасного міста в умовах цифрової трансформації економіки
40600 Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
37528 Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління
37534 Енергоефективність відновлюваних джерел енергії: модернізаційні інструменти забезпечення екологічної безпеки та інноваційно-інвестиційної активності
37530 Навички та компетенції, що продукуються навчальним курсом “Цифрове підприємництво” в Університеті 5.0
37531 Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
37533 Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності
37532 Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва
37526 Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення
37529 Цифрові градієнти як ключові атрибути становлення освіти 5.0 та Індустрії Х.0
37536 Цифрове підприємництво в умовах динамічності глобального середовища і поглиблення його віртуалізації
37538 Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
40580 “Hard” and “soft” digital infrastructur
40518 Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства
36704 Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції
36397 Digital technologies of neural systems in bank management
36320 Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством
35429 Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект
32864 Екосистема інноваційно-підприємницького університету в конкурентному освітньому просторі
31498 Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі
31398 Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету
31667 New quality of entrepreneurship management as a result of application of digital technologies
28424 Функції управління будівництвом логістичних комплексів
29514 Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
27661 Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації
27597 Закони та закономірності віртуально-реального простору країни
27067 Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу
27065 Сучасні тренди цифрової економіки
27063 Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів
27064 Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах
27293 Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і”
26468 Як працює “вітряк інновацій”?
26467 Наукове осмислення концепції інноваційної економіки
24634 Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня
24631 Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки
24556 Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
25 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30652/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
123 Кафедра управління 57217279109 8 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217279109&eid=2-s2.0-85086999936

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
110 Кафедра управління - 3 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/8098015

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
269 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 16.48 260.6 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Kraus

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
80 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26412/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
248 Краківський університет економіки, Польща Міжнародне стажування 23-24.09.2021

Професор Marek Cwikilcki

Учасник програми Краков.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
98 Кразмус+ КА203 2020-1-PL01-KA203-081784 Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland) Навчання цифровому підприємництву /Teaching Digital Entrepreneurship/TED 01.09.2020-31.08.2023 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
137 Цифровізація економіки та інноваційний розвиток України в контексті інституціонально-структурних змін і нової індустріалізації Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
207 Модуль Жана Моне «Університетський інноваційний вузол як платформа для розвитку промисловості X.0» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
337 Teaching Digital Entrepreneurship Програма Еразмус+ КА203 Коллективний - 2020
389 Formation of university innovation hubs in the conditions of digitalization of economy Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
551 Online Training Digital Business Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
589 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
93 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 80

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2321 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
3211 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4003 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4124 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4186 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 333.pdf 07.08.2020
4651 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4973 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5431 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6314 інше Інший модуль document 31.05.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
41158 Менеджмент і маркетинг
41155 Digital infrastructure. Digital business ecosystems
41156 Diya.Business. “Monobank” - Ukrainian virtual bank
31134 Методика викладання фахових дисциплін

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
41405 Робочий зошит з дисципліни Історія економіки та економічної думки
37044 Електронна комерція та інтернет-торгівля
31240 Фінансові інструменти економічного розвитку

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
11 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
478 Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019
479 Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
1040 Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5787 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5788 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5876 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
7291 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7505 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9035 Факультет інформаційних технологій та управління Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 7 5 5 10 30.11.2021
9111 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
9750 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційне забезпечення системи управління підприємства (2-3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9952 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11850 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2042 Кафедра управління 4,72 26.12.2018
2747 Кафедра управління 4,92 28.12.2019
3797 Кафедра управління 4,77 28.12.2020
4925 Кафедра управління 4,71 28.12.2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
42 Юрченко Денис Вікторович V Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” Всеукраїнський рівень 5556412.PDF 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
137 Юрченко Денис Вікторович V Менеджмент організації I 2020