Додаткові відомості

Освіта

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2013 (Спеціальність: Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий ступінь: кандидат наук (диплом від 30.06.2015 р.))

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, 2010 (спеціальність: Фінанси, ступінь: магістр (диплом з відзнакою))

Перелік місць роботи

09/2017 – 09/2018 Економіст (організація: ООО “Вартіс”)

11/2013 – 08/2017 Доцент (організація: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”)

09/2011 – 08/2012 Викладач (організація: Полтавський кооперативний технікум)

04/2010 – 09/2011 Економіст (організація: СТ “Громадське харчування”)

Теми дисертацій (захищених)

Управління маркетингом малих торговельних підприємств

Громадська активність
Громадсько активна

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
10 37 4 2023.12.05 06:01:32 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
110 Кафедра управління - 3 1 2021 https://www.webofscience.com/wos/author/record/8098015
234 Кафедра управління ABC-9170-2020 5 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2113208

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 1489 18 34 366 2023.12.08 11:37:46 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1401 18 31

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
269 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 260.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Kraus
808 Факультет економіки та управління Кафедра управління 398.3 5 2022 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Kraus

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8465 Відкрита наука та інновації в Україні 2022 Відкрита наука та інновації в Україні Київ document
7899 Advances in Thermal Engineering, Manufacturing, and Production Management (ICTEMA 2022) Innovatization of entrepreneurship in virtual reality: digital duplicates, Internet of Things, robotics Jalpaiguri, India document.pdf
7900 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи “Hard” and “soft” digital infrastructure Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7888 Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7013 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції Полтава: ПУЕТ document.pdf
6748 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Digital technologies of neural systems in bank management Полтава: ПУЕТ document.pdf
6705 Фінансові інструменти сталого розвитку економіки Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document.pdf
6704 Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця document.pdf
5417 Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі Полтава: ПУЕТ document.pdf
5416 Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету Полтава: ПУЕТ document.pdf
4447 Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції Функції управління будівництвом логістичних комплексів Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка document.pdf
4740 ІІ Національна науково-методична конфренція Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components Київ: Київський національний економічний університет document.pdf
4372 Стратегії, моделі та технології управління економічними системами (SMTESM-2019) Newest Digital Technology in Management of National Economic System Хмельницький національний університет, м. Хмельницький document
4261 Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі Закони та закономірності віртуально-реального простору країни ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава document
4152 Zarzadzanie cyfrowe: Ukraina-Polska Nowoczesne trendy gospodarki cyfrowej Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4151 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4150 Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
4149 Автомобільний транспорт та інфраструктура Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ document.pdf
4148 Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і” Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
4147 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи Як працює “вітряк інновацій”? Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document.pdf
4146 Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Наукове осмислення концепції інноваційної економіки Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
3366 Економічні перспективи підприємництва в Україні Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня Національний університет державної фіскальної служби України, м.Ірпінь document
3365 Цифрова економіка Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки Київський національний економічний університет, м.Київ document
3364 Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці document

Монографії (колективні) (12)

ID Назва Рік
44930 The nature of digital transformation. Energy of the economy. How to feel, understand and use it
45888 Інститути інноваційного розвитку в умовах сучасних викликів: зарубіжна і українська практика. Розвиток інноваційної бізнес-діяльності в умовах зеленої економіки
45593 Цифрові інструменти сучасної аграрної підприємницької діяльності
36398 Теоретичний контент становлення та позитивні очікування функціонування smart-міста
36687 Teaching guidelines for digital entrepreneurship
33977 Виклики та можливості сучасного ринку праці в умовах автоматизації виробництва і цифровізації економіки: футурологічний аспект
31524 Place and role of marketing in innovative entrepreneurial university
31434 Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів
31755 The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities
27331 Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як новітнім фінансовим інститутом для економіки України
28669 Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном
26412 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
44928 Non-financial indicators of the construction business management effectiveness evaluation
45850 Digital Transformation of Business Processes of Enterprises on the Way to Becoming Industry 5.0 in the Gig Economy
43298 Artificial intelligence in established of industry 4.0
36992 Green business in blue economy: quality management and development of innovative products
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
41860 Practice of application of latest digital technologies
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
31204 New quality of financial institutions and business management
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
31666 Management of production processes in the construction of logistics complexes
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (79)

ID Назва Рік
45420 Ветеранське підприємництво та бізнес в Україні: інституційна, фінансова та проєктна складова практичної реалізації
45419 Становлення шерингового ринку як базису до формування “репутаційної” економіки та подолання екологічних проблем людства
45200 Information and investment activity of the enterprise: role, areas of influence and their relationship
45333 Управління фандрайзингом закладу освіти: розширення можливостей чи вимога часу?
45334 Управління цифровим освітнім середовищем закладів освіти
44830 Використання інформації та фінансової звітності в ході аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
44927 Методика розрахунку дохідності й окупності інвестиційного проєкту та інформаційне забезпечення його експертизи
44840 Фокус пріоритетів Індустрії Х.0 та її анатомія в умовах цифровізації економічних відносин
44513 Особливості та характер інформаційного забезпечення інвестиційної проєктної діяльності на регіональному рівні
44449 Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку та управлінські рішення в енергетичній галузі України
42325 Цифрова трансформація кібербезпеки на мікрорівні в умовах воєнного стану
41861 Tourist industry of Ukraine: reserves of financial and economic growth and determinants of quality management
41862 Інноваційні розробки та відкриття як результат якісних управлінських рішень
41864 Становлення Праці 4.0 в умовах цифровізації та застосунку штучного інтелекту
41863 Цифрові вектори трансформації “інфраструктурного полотна” країни: соціально-економічні користі та загрози
41721 Інструменти та механізми регулювання валютного ринку в умовах інституціональних змін національної економіки
41472 Practice of the implementation cyber security and financial inclusion at the micro-, macro- and global levels of the economy
41679 Інституціональні аспекти та цифровізація фінансової інклюзії в національній економіці
41470 Криптовалюта як вона є: “економічна бульбашка” чи “цифрове золото”?
41469 Особливості застосування цифрових технологій “Інтернет речей” та новітніх систем у бізнесі
41471 Світова практика реалізації Індустрії 4.0: платформи, інструменти, бенчмаркинг
41467 Технологічний спосіб виробництва індустріального та постіндустріального суспільства: цифрова трансформація та інноваційна модернізація
41123 Інституційні засади управління фінансовим забезпеченням закладів освіти: світовий досвід та українська практика
41125 Fourth industrial revolution as a driver of the digitalization of production and urbanization
41124 Інклюзивний та універсальний дизайн сучасного міста в умовах цифрової трансформації економіки
43298 Artificial intelligence in established of industry 4.0
40600 Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки
42197 Innovatization of entrepreneurship in virtual reality: digital duplicates, Internet of Things, robotics
42625 Концепція “зеленого” бізнесу – данина моді чи виклик часу?
42624 Регулювання грошового ринку інструментами монетарної політики
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36874 Management of BAIS: technological trends and digital iInitiatives 4.0
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
37537 Principles, assessment and methods of risk management of investment activities of the enterprise
37535 Synergetic effects of network interconnections in the conditions of virtual reality
37528 Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління
37534 Енергоефективність відновлюваних джерел енергії: модернізаційні інструменти забезпечення екологічної безпеки та інноваційно-інвестиційної активності
37530 Навички та компетенції, що продукуються навчальним курсом “Цифрове підприємництво” в Університеті 5.0
37531 Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
37533 Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності
37532 Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва
37526 Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення
37529 Цифрові градієнти як ключові атрибути становлення освіти 5.0 та Індустрії Х.0
37536 Цифрове підприємництво в умовах динамічності глобального середовища і поглиблення його віртуалізації
37538 Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31536 Financial and economic business education: current trends and innovations of entrepreneurial universities in global progress
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
31154 Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності
31204 New quality of financial institutions and business management
31083 Інститут власності та довіри в національній економіці: пріоритезація, імпульси розвитку та кристалізація обрисів
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
32816 Тіньова економіка в Україні: причини, масштаби та наслідки розвитку
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
29403 Digitalization of education in Ukraine on the basis of innovation and investment
29407 Newest digital technology in management of national economic system
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26948 The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
31537 Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Фахові видання, що затверджені МОН (50)

ID Назва Рік
46115 Соціальне підприємництво крізь призму соціальних інновацій в умовах євроінтеграції та глобальної конвергенції
45420 Ветеранське підприємництво та бізнес в Україні: інституційна, фінансова та проєктна складова практичної реалізації
45419 Становлення шерингового ринку як базису до формування “репутаційної” економіки та подолання екологічних проблем людства
45200 Information and investment activity of the enterprise: role, areas of influence and their relationship
45333 Управління фандрайзингом закладу освіти: розширення можливостей чи вимога часу?
45334 Управління цифровим освітнім середовищем закладів освіти
44830 Використання інформації та фінансової звітності в ході аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
44927 Методика розрахунку дохідності й окупності інвестиційного проєкту та інформаційне забезпечення його експертизи
44840 Фокус пріоритетів Індустрії Х.0 та її анатомія в умовах цифровізації економічних відносин
44513 Особливості та характер інформаційного забезпечення інвестиційної проєктної діяльності на регіональному рівні
44449 Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку та управлінські рішення в енергетичній галузі України
45851 Жіноче підприємництво: ризики, інструменти підтримки, механізми реалізації
45546 Молодіжне підприємництво та політика підтримки молоді в умовах воєнного стану
45902 Сімейне підприємництво: економічна соціалізація, поведінковий компонент, чинник власності та системно-синергетичний підхід реалізації
42325 Цифрова трансформація кібербезпеки на мікрорівні в умовах воєнного стану
41679 Інституціональні аспекти та цифровізація фінансової інклюзії в національній економіці
41124 Інклюзивний та універсальний дизайн сучасного міста в умовах цифрової трансформації економіки
40600 Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
37528 Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління
37534 Енергоефективність відновлюваних джерел енергії: модернізаційні інструменти забезпечення екологічної безпеки та інноваційно-інвестиційної активності
37530 Навички та компетенції, що продукуються навчальним курсом “Цифрове підприємництво” в Університеті 5.0
37531 Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
37533 Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності
37532 Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва
37526 Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення
37529 Цифрові градієнти як ключові атрибути становлення освіти 5.0 та Індустрії Х.0
37536 Цифрове підприємництво в умовах динамічності глобального середовища і поглиблення його віртуалізації
37538 Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
44929 “Анатомія” шерингу у прожекторі “репутаційної” економіки
45852 Створення цифрового освітнього кампусу: нові можливості та виклики
41687 Економічні виклики для України в умовах воєнного стану
40580 “Hard” and “soft” digital infrastructur
40518 Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства
36704 Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції
36397 Digital technologies of neural systems in bank management
36320 Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством
35429 Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект
32864 Екосистема інноваційно-підприємницького університету в конкурентному освітньому просторі
31498 Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі
31398 Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету
31667 New quality of entrepreneurship management as a result of application of digital technologies
28424 Функції управління будівництвом логістичних комплексів
29514 Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
27661 Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації
27597 Закони та закономірності віртуально-реального простору країни
27067 Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу
27065 Сучасні тренди цифрової економіки
27063 Сучасна українська практика управління фінансово-економічною діяльністю навчальних закладів
27064 Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах
27293 Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і”
26468 Як працює “вітряк інновацій”?
26467 Наукове осмислення концепції інноваційної економіки
24634 Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня
24631 Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки
24556 Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
25 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30652/ 2020
202 Practice of application of latest digital technologies https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41860/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
80 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26412/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
248 Краківський університет економіки, Польща Міжнародне стажування 23-24.09.2021

Професор Marek Cwikilcki

Учасник програми Краков.pdf
348 Vienna University of Economics and Business Міжнародне стажування 04-05.07.2022

Dr. David Herold

Учасник програми Катерина Краус.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
98 Кразмус+ КА203 2020-1-PL01-KA203-081784 Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland) Навчання цифровому підприємництву /Teaching Digital Entrepreneurship/TED 01.09.2020-31.08.2023 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
137 Цифровізація економіки та інноваційний розвиток України в контексті інституціонально-структурних змін і нової індустріалізації Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
207 Модуль Жана Моне «Університетський інноваційний вузол як платформа для розвитку промисловості X.0» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
337 Teaching Digital Entrepreneurship Програма Еразмус+ КА203 Коллективний - 2020
389 Formation of university innovation hubs in the conditions of digitalization of economy Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
551 Online Training Digital Business Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
589 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
93 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2321 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
3211 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4003 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4124 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4186 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 333.pdf 07.08.2020
4651 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4973 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5431 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6314 інше Інший модуль document 31.05.2022
7070 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7464 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7955 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8103 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
43820 Актуальні проблеми фінансів та економіки
45889 Інноваційна бізнес-діяльність структурних утворень сучасної економіки: зарубіжна і українська практика
45594 Цифрова трансформація аграрної підприємницької діяльності: закордонний досвід та українські можливості
41158 Менеджмент і маркетинг
41155 Digital infrastructure. Digital business ecosystems
41156 Diya.Business. “Monobank” - Ukrainian virtual bank
31134 Методика викладання фахових дисциплін

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
41405 Робочий зошит з дисципліни Історія економіки та економічної думки
42063 Digital infrastructure
42628 Teaching notes for Casebook “How to do business in digital era?”
37044 Електронна комерція та інтернет-торгівля
31240 Фінансові інструменти економічного розвитку

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
11 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
478 Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019
479 Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
1040 Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) - Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1231 Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1232 Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1233 Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1328 Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2022 749 27.12.2022
1459 Електронна комерція (3 курс, КВД, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5787 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5788 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 27.12.2019
5876 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 27.12.2019
7291 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
7505 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
9035 Факультет інформаційних технологій та управління Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 30.11.2021
9111 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 3 30.11.2021
9750 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційне забезпечення системи управління підприємства (2-3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9952 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11850 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12093 Факультет економіки та управління Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 4 10 31.12.2022
12275 Факультет економіки та управління Інформаційне забезпечення системи управління підприємства (2-3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12335 Факультет економіки та управління Менеджмент і маркетинг (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12336 Факультет економіки та управління Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12646 Факультет економіки та управління Освітній менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2042 Кафедра управління 4,72 26.12.2018
2747 Кафедра управління 4,92 28.12.2019
3797 Кафедра управління 4,77 28.12.2020
4925 Кафедра управління 4,71 28.12.2021
5291 Кафедра управління 4,89 30.12.2022

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
42 Юрченко Денис Вікторович V Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” Всеукраїнський рівень 5556412.PDF 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
137 Юрченко Денис Вікторович V Менеджмент організації I 2020