Додаткові відомості

Освіта

Освіта вища.

Київський державний педагогічний інститут імені О.Горького (зараз - НПУ імені  М.П. Драгоманова): 1981-1986-ті рр. (диплом з відзнакою).

Кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки та психології.
  


Автор 170 наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць (станом на  01.09.2023) 


Відзнаки: 

Всього - 7 грамот, з них --Почесна грамота Верховної Ради України  з нагородним знаком (2004), Почесна грамота МОН України (2006) 

_____________

Відмінник освіти України (2001)

Нагородний Знак "Петро Могила" (2007)

Подяка Президента України (2009)

Заслужений працівник освіти України (2017)

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Кандидат психологічних наук (1995).

ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК (2013)

Громадська активність
Розробник, співавтор, координатор навчально-наукових і наукових проєктів, призначених для психологічної просвіти громадян (Сумська область, 1998-2016; м. Львів, 2016-2019).
Занесений у науково-педагогічний довідник "ОСВІТА СУМЩИНИ В ІМЕНАХ" / Укладач Голубченко В.Ю. - Суми : Університетська книга, 2012. - 408 с. (С.290-291).
Розробник, співавтор, координатор Міжнародних наукових проєктів (Erasmus+: 2015, 2018, 2020).
Розробник, співавтор дослідницької теми для Fulbright Visiting Scholar Program (2019)
Занесений у довідково-енциклопедичне та біографічне видання ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ. КАВАЛЕРИ ТА ЛАУРЕАТИ /Укладач Болгов В.В. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2019. - 992 с. (С. 703).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 373 9 8 0 2023.03.16 14:50:25 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 184 7 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
97 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 5.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Polishchuk

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3888 Актуальні питання освіти і науки Проектування професійної кар.єри Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018 document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
30070 Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість
29696 Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
38815 Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз)
30085 Вікова періодизація і вікова класифікація : феноменологія. проблеми /Особистість та її історія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
43642 Вікові кризи у життєвому шляху людини: базові концепти
42975 Психологічна адаптація у системі розвивальної взаємодії «викладач – студент».
42976 Психологія соціальної обмеженості (інформаційний зріз)
42944 Педологія як методологічна основа вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського)
40420 Проблематика психологічної науки в актуальному соціальному вимірі
40265 Психологія авторитаризму і професійна самодостатність вченого (інформаційний зріз)
33845 Simptomatiies of Crisis Emotional Experiience of 23 Years
33304 Психологія дистанційної освіти
29705 Освіта і наука у системі соціального розвитку України
30115 Crisis Behavioural Symptoms Set in Person’s Age Development
29719 Designing the Professional Career in the Personality’s Life
30113 Вікова періодизація та вікова класифікація

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
43642 Вікові кризи у життєвому шляху людини: базові концепти
42975 Психологічна адаптація у системі розвивальної взаємодії «викладач – студент».
42976 Психологія соціальної обмеженості (інформаційний зріз)
42944 Педологія як методологічна основа вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського)
40265 Психологія авторитаризму і професійна самодостатність вченого (інформаційний зріз)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
43031 Безперервна освіта у закладах вищої освіти: галузеві психологічні методологеми
40420 Проблематика психологічної науки в актуальному соціальному вимірі
33312 "Актуальна наукова проблематика" як пізнавальний феномен
30442 Формування життєвих компетенцій у молодшому шкільному віці
30415 Формування життєвих компетенцій у молодшому шкільному віці
29949 Динаміка уваги у першокласників (інформаційні фрагменти лонгіттюдного емпіричного дослідження)
30005 Розвивальне навчання у вищій школі: вихідні пізнавальні принципи
30125 Віковий ненормативний кризовий розвиток у юнаків (емпіричний зріз)
29723 Життєвий шлях особистості:несумісність вікової періодизації і вікової класифікації

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
51 Становлення особистості у пізнавальному ракурсі вікових нормативних криз (три і більше,Україна) монографія службова 2018
364 Педологія як методологічна основа вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42944/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
432 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
133 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2304 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.04.2013
3141 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2019
6170 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
39247 Соціальна психологія: навчальний посібник
33302 Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості
29700 Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38814 Психологія сім’ї: підручник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1162 Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2021 856 30.12.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7025 Інститут людини Психологія управління (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7206 Інститут людини Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7687 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
10301 Інститут людини Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10581 Педагогічний інститут Навчальна (психолого-педагогічна) практика (2 курс, ФВ) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10841 Інститут людини Психологія управління (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10920 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Педагогіка і психологія (1-2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11018 Інститут людини Розвиток наукової галузі (1-2 курс, АСП, ПС) Доктор філософії Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
12448 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 8 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2190 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,73 27.12.2018
3139 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,56 28.12.2019
3976 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,60 28.12.2020
4608 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,17 28.12.2021
5735 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,98 30.12.2022