Додаткові відомості

Освіта

Освіта вища.

Київський державний педагогічний інститут імені О.Горького (зараз - НПУ імені  М.П. Драгоманова): 1981-1986-ті рр. (диплом з відзнакою).

Кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки та психології.
  


Автор 164  наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць (станом на  01.12.2022) 


Відзнаки: 

Всього - 7 грамот, з них --Почесна грамота Верховної Ради України  з нагородним знаком (2004), Почесна грамота МОН України (2006) 

_____________

Відмінник освіти України (2001)

Нагородний Знак "Петро Могила" (2007)

Подяка Президента України (2009)

Заслужений працівник освіти України (2017)

Перелік місць роботи

Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка (Черкаська область): 1986-1990-ті рр.(викладач психолого-педагогічних дисциплін).

Строкова служба у Радянській Армії (1986-1988-ті рр.)

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Сумська область): 1990-2016-ті рр. (завідувач кафедри психологїї, проректор з науково-педагогічної роботи).

Національний Університет "Львівська політехніка":2016-2018-ті рр. (професор кафедри теоретичної та практичної психології)

Київський університет імені Бориса Грінченка (*2018)

 
Теми дисертацій (захищених)

Психологічні особливості дітей перехідного періоду від дошкільного до молодшого шкільного віку  (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. - спеціальність 19.00.07 - вікова та педагогічна психологія. -  Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1995).

Психологія переживань вікових криз у підлітковому та юнацькому віці (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. - спеціальність 19.00.07 - вікова та педагогічна психологія. - Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013). 

Громадська активність
Розробник, співавтор, координатор навчально-наукових і наукових проєктів, призначених для психологічної просвіти громадян (Сумська область, 1998-2016; м. Львів, 2016-2019).
Занесений у науково-педагогічний довідник "ОСВІТА СУМЩИНИ В ІМЕНАХ" / Укладач Голубченко В.Ю. - Суми : Університетська книга, 2012. - 408 с. (С.290-291).
Розробник, співавтор, координатор Міжнародних наукових проєктів (Erasmus+: 2015, 2018, 2020).
Розробник, співавтор дослідницької теми для Fulbright Visiting Scholar Program (2019)
Занесений у довідково-енциклопедичне та біографічне видання ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ. КАВАЛЕРИ ТА ЛАУРЕАТИ /Укладач Болгов В.В. - К. : Українська конфедерація журналістів, 2019. - 992 с. (С. 703).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2022.11.30 16:40:14 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3888 Актуальні питання освіти і науки Проектування професійної кар.єри Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018 document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
29696 Age-related crises in adolescence and adolescence: baseline symptom complexes
30070 From the crisis of 7 years to the crisis of adulthood

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
38815 Кризові, екстремальні і надзвичайні ситуації: концептуальні стратегії (теоретико-емпіричний зріз)
30085 Age periodization and age classification: Phenomenology. problems / Personality and its history

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
42976 Psychology of social limitations (information aspect research)
42944 Pedology as the methodological basis of the psychology of age crisis development (to the 125 th birthday anniversary of L.S. Vyhots’ky)
40420 Problem issues of the psychological Science in the actual social dimension
40265 PSYCHOLOGY OF THE AUTHORITARIAN MANAGEMENT STYLE AND SCIENTIST’S PROFESSIONAL SELF-SUFFICIENCY (INFORMATION ASPECT)
33845 Simptomatiies of Crisis Emotional Experiience of 23 Years
33304 Psychology of Distance Education
29705 Education and science in the social system development of Ukraine
30115 Crisis Behavioural Symptoms Set in Person’s Age Development
29719 Designing the Professional Career in the Personality’s Life
30113 Age periodization and age classification

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
42976 Psychology of social limitations (information aspect research)
42944 Pedology as the methodological basis of the psychology of age crisis development (to the 125 th birthday anniversary of L.S. Vyhots’ky)
40265 PSYCHOLOGY OF THE AUTHORITARIAN MANAGEMENT STYLE AND SCIENTIST’S PROFESSIONAL SELF-SUFFICIENCY (INFORMATION ASPECT)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
43031 Безперервна освіта у закладах вищої освіти: галузеві психологічні методологеми
40420 Problem issues of the psychological Science in the actual social dimension
33312 "Actual scientific problems" as a scientific phenomenon
30442 Formation of life competencies in school age youth
30415 Formation of life competencies in early school age
29949 Dynamics of attention in first graders (informative fragments of longitudinal empirical research)
30005 Developing Teaching in Higher Education : initial Cognitive Principies
30125 Age-related non-normative crisis development in young people (empirical section)
29723 Жизненный путь личности : несовместимость возрастной периодизации и возрастной классификации

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
97 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 5.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Polishchuk

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
51 Становлення особистості у пізнавальному ракурсі вікових нормативних криз (три і більше,Україна) монографія службова 2018
364 Педологія як методологічна основа вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42944/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
432 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
133 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2304 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.04.2013
3141 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2019
6170 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
39247 Социальная психология : учебное пособие
33302 Age crisis of Human development from birth to adulthood
29700 Age and educational psychology: a textbook

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38814 Психологія сім’ї: підручник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1162 Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7025 Інститут людини Психологія управління (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7206 Інститут людини Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7687 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
10301 Інститут людини Теорія і практика сучасних психологічних досліджень (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
10581 Педагогічний інститут Навчальна (психолого-педагогічна) практика (2 курс, ФВ) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10841 Інститут людини Психологія управління (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10920 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Педагогіка і психологія (1-2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
11018 Інститут людини Розвиток наукової галузі (1-2 курс, АСП, ПС) Доктор філософії Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2190 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,73 27.12.2018
3139 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,56 28.12.2019
3976 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,60 28.12.2020
4608 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,17 28.12.2021