Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; магістр української мови та літератури, 2001
Перелік місць роботи
З 2011р. до цього часу – доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка;
2004 – 2011рр. – Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця (викладач кафедри україністики);
2001 – 2004рр. – Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом (викладач; робота за сумісництвом);
2002 – 2009рр. – UCMGroup (Київ, Україна) – літературний редактор періодичних видань “Commercial Property” та “”Architecture&Design”
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Версифікація Ліни Костенко: метрика, ритміка, строфіка, фоніка” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 2005, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук  "Гендерні художні моделі сучасної української романістики" зі спеціальностей 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.01 - українська література, 2019, Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Громадська активність
Член Національної спілки письменників України з 2001 року

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
18 3 0 -1 2023.01.22 15:35:10 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
240 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 12.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Bashkyrova

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7286 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція "Літературний процес: межі толерантності" Художня репрезентація маскулінної ідентичності в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору М.Гримич "Падре Балтазар на прізвисько Тойво") Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2897 XIII міжнародна наукова конференція «Великі теми культури у слов’янських літературах. Танатос» Мортальна тематика в сучасній українській романістиці: гендерний аспект Вроцлавський університет document.pdf
2898 II міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» Типи маскулінності в сучасній українській романістиці Чорноморський національний університет імені Петра Могили document
2899 Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція» Відновлення зв'язку поколінь як шлях особистісного становлення в сучасній українській романістиці Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
2895 VIII щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій» Ініціація як повстання проти влади "батьків" у сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті Є") Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
25904 The gender artistic models of the modern Ukrainian novels

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37496 The archetype of the Wise Old Man in modern Ukrainian prose: a diachronic perspective

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29238 Mortal theme in modern Ukrainian novels: gender aspect
29239 The artistic strategies of overcoming of the postcolonial trauma in the modern Ukrainian novels: the gender aspect
26316 The feminine reading of history in modern Ukrainian novels: demythologization and poetics of quotidian
6962 Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко «Бора»
2347 Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія»

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
32898 The artistic representation of femininity in modern Ukrainian novels
26318 Artistic semantics of the border in contemporary Ukrainian novels: the gender aspect
25902 The archetype of a child in the gender artistic models of reality of modern Ukrainian novels
25379 The image of the femme fatale in the modern Ukrainian novels
25969 The “man in crisis”: world view and aesthetic parameters of the artistic model (on the material of the modern Ukrainian novels)
22390 The artistic models of masculinity in modern Ukranian novel
25978 The image of man-stranger in modern Ukrainian novels
19882 The revolt against the “power of parents” as initiation in modern Ukrainian novels (on the material of “The bytiy e” by Liuko Dashvar)
18679 Literary tradition as the basis for modeling the artistic world in the novelistic of Volodymyr Lys (based on the work "Solo for Solomy")
19360 Artistic dimensions of the divine and demonic in the novel "A city with chimeras"by Oles Ilchenko

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
6960 Верлібр у творчості Ліни Костенко

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
156 he archetype of the Wise Old Man in modern Ukrainian prose: a diachronic perspective https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37496/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
377 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
18 Башкирова Ольга Миколаївна "Гендерні художні моделі сучасної української романістики"/ 10.01.06 - теорія літератури, 10.01.01 - українська література. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016 - 2018. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
736 Фаховий модуль (стажування) - document 07.04.2014
3376 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3497 Інше Інший модуль БашкироваФорум.pdf 26.10.2019
6447 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
71 Література і час упродовж 2017 року (Щомісяця) 23 Не зазначено 09.11.2017

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Література і час 2017 23 - 14.11.2017

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6569 Інститут філології Літературознавчі студії: Вступ до літературознавства (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7170 Інститут філології Творчий семінар: проза (6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7200 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7201 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8518 Інститут філології Мережева література в медіакультурі (6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8763 Інститут філології Світова література (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8766 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8767 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8768 Інститут філології Світова література: Вступ до літературознавства (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8808 Інститут філології Творчий семінар (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9463 Інститут філології Світова література (1,4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9464 Інститут філології Світова література (1,4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9480 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9508 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9510 Інститут філології Теорія і практика літературної творчості (2-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10855 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10857 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10884 Інститут філології Творчий семінар (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11676 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11685 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
368 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,73 29.12.2016
939 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,84 12.01.2017
1805 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,71 26.12.2018
2791 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,49 28.12.2019
3435 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2020
4359 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,79 28.12.2021
6015 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,67 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
96 фестиваль "Поетична осінь" особиста участь Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 14.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
95 Бучма Олена Богданів Інститут філології I Українська мова, література (з методикою їх викладання) II - 2021