Додаткові відомості

Освіта

2007 – 2012 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», кваліфікація: «Спеціаліст з психології, викладач вищого навчального закладу».

2012 – 2015 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «медична психологія».

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».


Підвищення кваліфікації:

2019 - 2022 – цикл семінарів
«Теорія і практика психоаналізу» (ГО «Психологічна просвіта і допомога»)2018 - 2019 – спеціалізація
«Основи сексології» за програмою Московського Гештальт Інституту. 

2011 – 2015 рр. – базовий курс навчання гештальт-терапевтів за програмою Московського Гештальт Інституту.

2014 – 2015 рр. – спеціалізація «Клінічна гештальт-терапія» за програмою Московського Гештальт Інституту.

2013 р. – цикл авторських семінарів М. Д. Машовець (Східно-Європейський інститут психоаналізу) "Початок терапії", "Перенос / контрперенос в роботі з клієнтами".

2014 р. – цикл тренінгів з надання першої психологічної допомоги та роботі з наслідками психотравмуючих подій за програмою Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

Перелік місць роботи

2012 – 2015 рр. – аспірант кафедри клінічної психології та психодіагностики Київського національного університету імені Траса Шевченка.

Березень – червень 2014 р. – клінічний психолог під час місії Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» в Україні.

2015 – 2018 рр. – викладач кафедри психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

2013 р. – теп. час – приватна психологічна практика.

2018 р. – теп. час – викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018 -- 2020 рр. – психолог Центру психологічної допомоги «Рівновага».

Теми дисертацій (захищених)

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».

Громадська активність
Дійсний член ГС "Національна психологічна асоціація"
Повний дійсний член ГО "Всеукраїнська психодіагностична асоціація"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
21 3 0 6 2022.11.29 03:18:11 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8663 Responding to crisis, disasters and traumatic events Психологічне благополуччя українців в умовах війни Complex Trauma Institute document.pdf
5448 ІХ Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання Розвиток навиків соціальної взаємодії у підлітків з РАС: чинники ефективності групових інтервенцій Київ, Україна document.pdf
5386 The 3rd International Conference "Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities" FACTORS OF SEXUAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER Tallin, Estonia document
5365 Нове та традиційне у дослідженнях представників психологічних та педагогічних наук Можливості групової терапії в корекційно-розвивальній роботі з підлітками з РАС Львів document.pdf
4365 Спеціальна освіта: супровід без обмежень Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document.pdf
4366 Психологічна наука та практика XXI століття Історія досліджень сексуальності осіб з порушеннями психофізичного розвитку Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36580 Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
31488 Factors of sexual behavior in adolescents with autism spectrum disorder
29552 Sexual education strategies for adolescents and youth with autistic spectrum disorders
27196 Factors related with behavioral displays of sexuality of adolescents and adults with autism spectrum disorders

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
31686 Development of social skills in adolescents with ASD: factors of effectiveness of group interventions
29552 Sexual education strategies for adolescents and youth with autistic spectrum disorders
27196 Factors related with behavioral displays of sexuality of adolescents and adults with autism spectrum disorders
27195 Psychosexual development of adolescents and youth with autism spectrum disorder

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
31491 З якими викликами стикаються викладачі під час організації дистанційного навчання?
31428 Можливості групової терапії в корекційно-розвивальній роботі з підлітками з РАС
31489 Как справиться со стрессом и не терять голову от новостей
31490 Склонность к зависимостям у человека с рождения
29374 Історія досліджень сексуальності осіб з порушеннями психофізичного розвитку

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
126 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
121 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37181/ 2022
218 Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36580/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
53 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 12.7 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Maksymchuk

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
218 Fulbright Research and Development Program Програма імені Фулбрайта в Україні Індивідуальний - 2019

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
29 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 30
125 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3056 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 24.01.2015
3057 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат_Нейрокорекція.pdf 03.02.2019
3803 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3857 інше Інший модуль document 01.02.2020
4040 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4052 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4532 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
4658 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5416 інше Інший модуль document 31.01.2021
5469 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
12 Зимова Науково-практична онлайн-школа з інклюзивної освіта Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2021 Наказ_школа інклюзії.docx

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
30 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
31 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 621-С-ТДСП-ВПА.pdf

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
615 Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.
782 Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 464 01.09.2020
853 Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
1069 Клінічна психологія (3 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1070 Клінічна психологія (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5382 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5632 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
6128 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6141 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6162 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6502 Інститут людини Клінічна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6661 Інститут людини Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
6724 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7030 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7638 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7710 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8497 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8594 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Тренінг формування емоційної культури (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9864 Інститут людини Клінічна психологія (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9958 Інститут людини Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9980 Інститут людини Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3114 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,75 28.12.2019
3866 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,90 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
152 Токарєва Анастасія Володимирівна I Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2021