Додаткові відомості

Освіта

Київський національний лінгвістичний університет

2003 р.

спеціальність
«Мова і література (англійська, німецька)»

кваліфікація філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
2 1 0 1 2022.12.03 18:44:00 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1457 Україна і світ: діалог мов та культур Гендерний аспект вживання звертань в англійській, українській та російській мовах КНЛУ document
1454 Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries Hedges in female speech behaviour (in English, Russian and Ukrainian languages) United Kingdom, Cambridge, England document
1452 Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії Особливості персонажного діалогічного мовлення Львів document
1451 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні (на прикладі англійської, української та російської мов) КУ імені Бориса Грінченка document
1455 Global changes in Ukraine: Global Changes in English Language Teaching in Ukraine Comparative study of tags in female linguistic behavior (English, Russian and Ukrainian) Ivan Franko National University of Lviv document
1450 Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст. До питання визначення поняття діалогічного дискурсу. Одеса document
1448 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ІII щорічна Всеукраїнська наук.-практ. конф. Особливості полікультурної складової у професійній підготовці вчителів у країнах Євросоюзу КУ імені Бориса Грінченка document
1446 Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Львів document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41915 Methods of using digital technologies for the development of students’ listening comprehension strategies in higher educational institutions
38972 Practice of using GoToMeeting/Zoom in the study of foreign languages
18826 Hedges in female speech behaviour (in English, Russian and Ukrainian languages)

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
10726 Визначення поняття та класифікація діалогічного дискурсу у лінгвістиці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
33595 The potential of metaphorical associative cards in teaching English for future psychologists
30193 The training of verbal creativity with students of psychological speciality
25208 The beginnings and perspectives of gender linguistic studies
25218 Verbal creativity training for future psychologists
21713 Contents and borders of the concept "gender" in modern linguistics
21714 Teaching dialogical speaking as means of professional competence formation of future practical psychologists
18530 Hedges in teaching academic writing of students of nonlinguistic specialities
18540 Gender aspect of the use of forms of address in English, Russian and Ukrainian
18532 Comparative study of tags in female linguistic behaviour (English, Russian, Ukrainian)
18826 Hedges in female speech behaviour (in English, Russian and Ukrainian languages)
10513 Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні
10388 Особливості навчання монологічного мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів історичної спеціальності
10665 Peculiarities of the usage of swear words in female dialogical speech in the English, Russian and Ukrainian languages
10664 Особливості персонажного діалогічного мовлення
10510 До питання визначення поняття діалогічного дискурсу
4784 До питання визначення поняття діалогічного дискурсу
1909
10661 Особливості політкультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу
10663 Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей
1662 Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
211 Кафедра іноземних мов - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
223 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Bondar

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (29)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
976 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_06_14.pdf 16.06.2014
1188 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1379 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2015
1380 Дослідницький модуль - document 20.03.2015
2041 Інше Інший модуль document 16.09.2017
2840 Інше Інший модуль document 11.02.2018
2841 Інше Інший модуль document 27.04.2018
2842 Інше Інший модуль document 28.06.2018
2843 Інше Інший модуль document 24.06.2018
3391 ІКТ Інший модуль Сертифікат Бондар .pdf 25.06.2019
3577 Інше Інший модуль ОБондар.PDF 14.05.2019
3578 Інше Інший модуль Бондар-об'єднано.pdf 13.11.2019
3588 Інше Інший модуль БондарО1.pdf 23.03.2019
3589 Інше Інший модуль ОБондар2.pdf 19.10.2019
3692 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3789 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3904 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4085 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4370 інше Інший модуль document 07.04.2020
4371 інше Інший модуль document 27.04.2020
4372 інше Інший модуль document 01.09.2020
4699 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.11.2020
5784 інше Інший модуль document 15.11.2021
5785 інше Інший модуль document 16.02.2021
5937 інше Інший модуль document 19.06.2021
5938 інше Інший модуль document 02.12.2021
5939 інше Інший модуль document 03.12.2021
6371 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6528 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
73 Іноземна мова для студентів спеціальності «Менеджмент» (1 курс) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
671 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
684 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
20 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова для студентів спеціальності «Менеджмент» (1 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
3870 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5118 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6373 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6390 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6391 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9135 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11500 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
481 Кафедра іноземних мов 4,53 30.12.2016
956 Кафедра іноземних мов 4,19 12.01.2017
1822 Кафедра іноземних мов 4,31 26.12.2018
2935 Кафедра іноземних мов 4,49 28.12.2019
3482 Кафедра іноземних мов 3,82 28.12.2020
4413 Кафедра іноземних мов 4,50 28.12.2021