Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1985 р.

Аспірантура - Московський державний університет ім. М.А.Ломоносова, 1990 р.

Докторантура - Київський національний університет імені М.П.Драгоманова, 1999 р.

Перелік місць роботи

НДПІ ім. М.В.Гоголя (м.Ніжин), асистент, ст. викладач, доцент, в.о. завкафедрою кафедри філософії, 1985-1987, 1990-1996, 1999-2002 рр. 

Академія державної податкової служби (м.Ірпінь),доцент, заступник завідуючого кафедри філософії, 2002-2003 рр.

"Університет Україна" (м.Київ), доцент кафедри соціогуманітаремх дисциплін, 2003-2004 рр.

Університет новітніх технологій (м. Київ), завідувач кафедри соціогуманітаремх дисциплін, 2004-2014 рр.

НПУ імені Н.П.Драгоманова (м.Київ), професор кафедри філософської антропології, 2014 - 2020 рр.

Університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри практичної психології, 2020 р.

Теми дисертацій (захищених)

"Критичний аналіз соціально-антропологіічних поглядів сучасного крішнаїхму", 1991 р.

"Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства", 2012 р.

Громадська активність
Віце-президент "Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я
Полковник війська козацького
Член Асоціації філософського мистецтва
Асоційований член Української асоціації пмихології освіти та розвитку

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2022.11.15 12:26:27 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6641 XXІІІ Міжнародна конференція молодих науковців «ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ» Проблема самореалізації особистості в контексті вищої школи м.Київ document.pdf
6639 IV Міжнародна науково-методична конференція (за підтримки «Асоціації фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури України», «Міжнародної Академії культури, безпеки та екології здоров’я», кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини» НМАПО ім.. П. Л. Шупика): Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні, етичні та нетрадиційні методи, що застосовуються в масажі, фізичній реабілітації та спортивній медицині» Психофізіологічні основи системи Гермеса, гімнастиці давньоєгипетських жерців м.Київ document.docx
6640 V Міжнародний науково-методичний практикум(за підтримки «Асоціації фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури України», «Міжнародної Академії культури, безпеки та екології здоров’я», кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини» НМАПО ім.. П. Л. Шупика): Авторська школа Сергія Капралова: «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій » Психофізіологічні особливості системи тібетського масажу // м.Київ document.docx
6638 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій:наукові підходи та сучасні практики. ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Актуальність створення національної системи самореалізації особистості для ефективного входження України в європейський простір м.Київ document.pdf
6636 МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ: МІСІЯ МЛООДІ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 11 – 17 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ. Релігійний чинник у вихованні сучасної молоді м.Київ document.doc
6637 Міжнародна науково-практична конференція «Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві», Інноваційні методи в сучасній осві м. Переяслав-Хмельницький document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41434 Value Semantics of Multivector Behavior of Virtual Communities as a Psycho-Potential Hazard to Spiritual Foundations, Information Culture, and National Security
38847 Cybercrime in the Economic Space: Psychological Motivation and Semantic-Terminological Specifics
38065 Cybercrime as a Discourse of Interpretations: the Semantics of Speech Silence vs Psychological Motivation for Actual Trouble

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
38847 Cybercrime in the Economic Space: Psychological Motivation and Semantic-Terminological Specifics
38065 Cybercrime as a Discourse of Interpretations: the Semantics of Speech Silence vs Psychological Motivation for Actual Trouble

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
39725 The value of the development of individual abilities in the System of higher education in the aspect of self-realization of personality

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40065 Проблема самореалізації особистості контексті вищої школи

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
217 Кафедра практичної психології - 2 0 0 -

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3873 Кафедра практичної психології 3,97 29.12.2020
5067 Кафедра практичної психології 3,63 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
153 Ткач Діана Володимирівна IV Загальна та соціальна психологія I 2021