Додаткові відомості

Освіта
Дрогобицький державний педагогічний інститут (нині університет імені Івана Франка) - 1960 р.
Перелік місць роботи
Вчитель української мови і літератури в середній школі, викладач-методист вищої категорії Донецького педагогічного училища
Теми дисертацій (захищених)
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки в середній школі
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
50 3 1 2022.12.01 00:50:18 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
30280 Системний підхід до розвитку зв’язного мовлення дітей у закладах дошкільної освіти
30307 Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи
30305 Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів
30313 Удосконалення змісту теоретичного і практичного матеріалу в підручниках з української мови (повоєнні роки)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
27813 Formation of Communicative Competence of Elementary School Students on the Basis of Psycholinguistics
30311 Розвиток мовленнєвотворчої діяльності дошкільників
30307 Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи
30305 Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів
30303 Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
30317 WOYKING WITH a LEKSEME IN THE UTTEYANCE FLOM THE POINT OF an AKMEOLOGIAL APPVOKACH
30321 Психолого-методичні основи навчання грамотного письма

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
30279 Тестування як форма перевірки навчальних досягнень учнів
30310 Перевірка навчальних досягнень із синтаксису простого речення як засіб розвитку критичного мислення учнів
30308 Види контролю навчальних досягнень із синтаксису як засіб перевірки мовної компетентності учнів
6965 Внесок вітчизняних учених у теорію і практику навчання української мови за рубежем
6966 Розвиток творчого потенціалу учнів старших класів гімназії на уроках української мови
6969 Розвиток української мови в добу русифікації та українізації
6974 Типи, структура і зміст занять із будови слова в основній школі
6968 Українська мова за рубежем
2144 Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
655 Фаховий модуль (стажування) - document 14.12.2017
1133 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
367 Кафедра української мови 2,54 29.12.2016
1602 Кафедра української мови 4,12 12.01.2017
2401 Кафедра української мови 3,98 28.12.2018
3174 Кафедра української мови 4,24 28.12.2019
4181 Кафедра української мови 4,25 28.12.2020
4970 Кафедра української мови 5,00 28.12.2021