Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, 2011 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права

Перелік місць роботи

Верховний Суд України, помічник судді, 2011-2018рр

Докторантура ІПКДСЗ 2018-2020рр

Теми дисертацій (захищених)

«Координаційні, консультативні,
дорадчі та інші  допоміжні  органи і служби при Президентові України:
конституційно-правовий аспект»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
771 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 0 0 2022

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
37328 Basic principles of local self-government during Cossack era

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4771 Кафедра публічного та приватного права 4,95 28.12.2021
5659 Кафедра публічного права 4,74 30.12.2022