Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Ідея Університету: закономірності й особливості трансформації історичних типів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 2 0 2022.11.15 12:39:54 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
345 Міжнародна науково-практична конференція Соціальнофілософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст. Одеса document
346 Міжнародна наукова конференція До досілдження ідеї університету : освітологічні аспекти Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
7328 Retrospective analysis of the formation and development of the educology in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41732 Publication Activity of Ukrainian HEI Academic Staff: a Case Study
41729 Use of Digital Tools for Checking Uniqueness by Students and Academic Staff of the Borys Grinchenko Kyiv University: Problems and Solutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
7325 Entrepreneurial and corporate higher education institutions: Ukrainian and world practice
4647 Liberalization of modern university education
7326 Notions "educology" and "obrazovaniyevedeniye" in the context of the osvitologiya`s development
7328 Retrospective analysis of the formation and development of the educology in Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
11117 Development of the communicative competence of students by co-operative learning
11050 MODERN EDUCATIONAL CONCEPTS OF TEACHING OF SENIOR SCHOOL PUPILS
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
4018 American conceptual models of the University in the XX c.: social and philosophical analysis
4017 Foresight for development of education to medium- and long-term perspective
4647 Liberalization of modern university education
4664 Mission and tasks of the research and world-class universities
2646 The transformation of the idea of the University in the context of the informational society`s genesis
4024 Theoretical and methodological approaches to the analyses of the university`s conceptual models
2647 University`s Conceptual Models
469 The antique conception of the cognition and of the self-cognition
523 Інтеграційні процеси в науці та в освіті: філософський аспект
524 Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
4645 Соціально-філософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст.
3818
4022 The historical types of the university: social and philosophical analysis
10695 Античність: спроба осмислення витоків ідеї університету
519 Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти
2303 Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету
2673 Osvitologiya - the new scientific approach to the integrated cognition of education

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
175 Use of Digital Tools for Checking Uniqueness by Students and Academic Staff of the Borys Grinchenko Kyiv University: Problems and Solutions https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41729/ 2022
176 Publication Activity of Ukrainian HEI Academic Staff: a Case Study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41732/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
635 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olya-Kuzmenko

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
243 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
20 Огнев'юк Віктор Олександрович, Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, ректор "Ідея Університету: закономірності та особливості трансформації історичних типів" - Інститут вищої освіти Національна академія педагогічних наук України document 2016

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
944 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1346 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1942 Інше - document 06.12.2017
2098 Інше Інший модуль document 22.03.2018

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
11151 Якість освіти та експертний супровід її забезпечення
4025 Макромодуль І. Вступ до освітології (п. 3.1 Розділу ІІІ. Рекомендовані джерела до вивчення)
11152 Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
189 Філософія освіти (5 курс) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3796 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25 28.12.2018
5883 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6042 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6743 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6745 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві: Філософія освіти (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6746 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7305 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8880 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8881 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти: Філософія освіти (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8884 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8886 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Філософія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9179 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9642 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФІТ, ФІС, ФФР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11206 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11363 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11758 Історико-філософський факультет Філософія мови і освіти (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12029 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище (5 курс, ТД, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
533 Кафедра філософії 4,73 30.12.2016
1201 Кафедра філософії 4,55 12.01.2017
2050 Кафедра філософії 4,41 26.12.2018
2835 Кафедра філософії 4,61 28.12.2019
3807 Кафедра філософії 4,78 28.12.2020
4951 Кафедра філософії 4,86 28.12.2021