Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю, 2010
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.21 09:15:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8659 The role of legal science in establishing a new world order in wartime and post-war period The vision of the development of higher legal education in the project of the post-war reconstruction plan of Ukraine Riga, Latvia document.pdf
8660 Юридичні науки: проблеми та перспективи Окремі питання формування державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти Запоріжжя : Класичний приватний університет document.pdf
8658 Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції Можливі вектори розвитку юридичної освіти в плані післявоєнного розвитку України Суми, Сумський державний університет document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46251 War in Ukraine: Reshaping the Higher Education Sector. Analytical Report
46207 Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт
41826 Якість природничо-математичної освіти учнів шкіл міста Києва: аналітичний звіт
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
41559 Modernisation of the education management system in Kyiv under the conditions of implementing school autonomy

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
41559 Modernisation of the education management system in Kyiv under the conditions of implementing school autonomy

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
130 Координатор Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021
154 Учасник проєкту Міжнародний фонд Відродження Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії

Олександр Сушко

Виконавчий директор

тел. (044) 461 97 09, факс (044) 486 76 29
04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 46
irf@irf.ua

- 21.05-10.12.2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
344 Модернізація системи управління освітою у місті Києві в умовах запровадження автономії шкіл фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41559/ 2022

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
210 Проєкт SG54709 «Підтримка сталості аналітичного центру «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка». Міжнародний фонд «Відродження» Виграно Документ відсутній 2022
217 Проєкт IB22-017 «Вища освіта в Україні: зміни через війну» Фонд Конрада Аденауера Виграно Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4924 Кафедра публічного та приватного права 4,81 28.12.2021
5651 Кафедра приватного права 4,83 30.12.2022