Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2006 рік
Перелік місць роботи
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничничо-математичних наук Деснянського району міста Києва, 2006-2007 рр.
Теми дисертацій (захищених)
"Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 2 1 0 0 2023.09.24 10:57:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
869 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 0.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olha-Zarudnia

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
230 IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання 'Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля - початкова освіта' Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В.Сухомлинського Хмельницький document

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33802 Формування професійно орієнтованого мовлення у студентів спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" у межах вивчення дисципліни "УКраїнська мова за професійним спрямуванням)"
19419 Алгоритм проведення моніторингових досліджень ефективності професійної діяльності вчителя початкової школи
18757 Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи: від теорії - до практики
15449 Моніторингові дослідження професійної діяльності вчителя початкової школи

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
43

Мартиненко Світлана
Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор із питань розвитку
Київського міжнародного університету«Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу власної професійної діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, 2008-2016 рр. Спеціалізована вчена рада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка Зарудня О.М. Диплом (1).pdf 2018

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
262 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
370 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1565 Фаховий модуль (стажування) - document 26.05.2017
2592 Дидактичний модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.10.2018
6037 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1128 Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7261 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФВ, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7990 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7991 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7993 Інститут філології Українська мова в ЗМК: Українська мова в медіа (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8003 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8005 Інститут філології Українські студії (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8014 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8017 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
9535 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9538 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9544 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9545 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10346 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10484 Інститут філології Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10552 Інститут філології Українські студії (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10568 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11252 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12472 Факультет української філології, культури і мистецтва Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
72 Кафедра української мови 4,3 20.05.2016
1115 Кафедра української мови 4,90 12.01.2017
1972 Кафедра української мови 4,70 26.12.2018
2912 Кафедра української мови 4,89 28.12.2019
3714 Кафедра української мови 4,92 28.12.2020
4323 Кафедра української мови 4,84 28.12.2021
6038 Кафедра української мови 4,56 30.12.2022