Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2006 рік
Перелік місць роботи
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничничо-математичних наук Деснянського району міста Києва, 2006-2007 рр.
Теми дисертацій (захищених)
"Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2022.12.01 00:52:01 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
230 IV Міжнародні та XVIII Всеукраїнські педагогічні читання 'Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля - початкова освіта' Основні вимоги до особистості вчителя початкової школи у контексті ідей В.Сухомлинського Хмельницький document

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33802 The formation of professionally oriented speech for students of specialty "International relations, public communications and regional studies" within course "Ukrainian language (for professional purposes)"
19419 Algorithm research of monitoring the effectiveness of professional activities elementary school teacher
18757 Monitoring of professional elementary school teacher from theory - to practice
15449 Monitoring studies of professional activities of an elementary school teacher

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
869 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olha-Zarudnia

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
43

Мартиненко Світлана
Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор із питань розвитку
Київського міжнародного університету«Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу власної професійної діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, 2008-2016 рр. Спеціалізована вчена рада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка Зарудня О.М. Диплом (1).pdf 2018

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
262 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
370 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1565 Фаховий модуль (стажування) - document 26.05.2017
2592 Дидактичний модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.10.2018
6037 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1128 Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7261 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФВ, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7990 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7991 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7993 Інститут філології Українська мова в ЗМК: Українська мова в медіа (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8003 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8005 Інститут філології Українські студії (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8014 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8017 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9535 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9538 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9544 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9545 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10346 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10484 Інститут філології Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10 30.11.2021
10552 Інститут філології Українські студії (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10568 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11252 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
72 Кафедра української мови 4,3 20.05.2016
1115 Кафедра української мови 4,90 12.01.2017
1972 Кафедра української мови 4,70 26.12.2018
2912 Кафедра української мови 4,89 28.12.2019
3714 Кафедра української мови 4,92 28.12.2020
4323 Кафедра української мови 4,84 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
418 Фуб-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018