Додаткові відомості

Освіта
1974 р. закінчила з відзнакою Київське державне музичне училище ім.Р.М.Гліера за

спеціальністю «Т ЕОРІЯ МУЗИКИ»

1979 р. закінчила з відзнакою Київську державну консерваторію ім.П.І.Чайковського за

спеціальністю «МУЗИКОЗНАВСТВО».
Перелік місць роботи
1971-1974 рр. вчитель музики у музичних класах при ЗОШ №96;

1974-1979 рр. викладач музично-теоретичних дисциплін у ВШОМО №5 та ДМШ №13;
1979-2007 рр. викладач музично-теоретичних дисциплін Київського
міського педагогічного училища №2, Київського педагогічного коледжу ім..К.Д.Ушинського;
2008-2017 рр. викладач музично-теоретичних дисциплін кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Профорг кафедри

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 4 1 0 0 2023.10.05 10:54:51 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
189 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 0.7 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Irina_Khodorovska

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8540 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» Розвиток навичок детального аналізу інструментальних мініатюр на заняттях з музично-теоретичних дисциплін майбутнього бакалавра музичного мистецтва м. Київ document
6911 VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття" Розвиток ладового відчуття у співаків-початківців м. Київ document
6703 XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки" СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ м. Дніпро document
4497 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Гумінастичні орієнтири мистецької освіти" Інтерактивні методи розвитку гармонічного слуху майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях сольфеджіо м. Київ document
4498 V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Міждисциплінарні зв'язки у процесі викладання музично-теоретичних дисциплін у закладах вищої мистецької освіти м. Київ document
3617 V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" Формування навичок аналізу музичних творів у майбутніх вчителів музичного мистецтва на матеріалі творів українських композиторів м. Умань document
3618 IV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття" Інноваційні технології розвитку відчуття ритму у студентів на заняттях сольфеджіо м. Київ document
2280 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Мультимедійні технології у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
40891 Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes
27737 Інноваційні технології розвитку чуття ритму у студентів на заняттях сольфеджіо
23120 Мультимедійні технології у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
40891 Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes
31600 Development of artistic mentality of novice singers in the classes of music and theoretical disciplines
5208 Розвиток творчого мислення майбутніх учителів музики на заняттях сольфеджіо

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
36315 Сучасні методи викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі
14474 Розвиток гармонічного слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
5882 Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах
10286 Використання інформаційних технологій в процесі роботи студентів над музичним диктантом
5877 Методи роботи над розвитком музичного слуху у вищих навчальних закладах у контексті новаційних тенденцій сучасної музичної освіти
10531 Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В. А. Моцарта)
9545 Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту
801 Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В.А. Моцарта)

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
312 Розвиток ладового відчуття у співаків-початківців на заняттях музично-теоретичного циклу фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40891/ 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
138 разова участь 12.11.2016 1
236 проведення лекцій протягом семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
235 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
757 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2014
840 Лідерський модуль - document 16.11.2016
3130 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2019
4860 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
7488 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7591 Сучасні підходи до вибору професії: значення лідерства, Soft, Skills, підприємницькі навички Інший модуль document 30.03.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
472 Ділова гра за участі студентів науково-дослідницької студії ""Школа молодих вчених: Прес-конференція: виконавські принципи видат Ділова гра Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 25.11.2016 5
473 Мультимедійний навчальний посібник "Хрестоматія з гармонічного аналізу" Презентація мильтимедійного навчального посібника Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 18.04.2016 2
474 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Науковий семінар Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 22.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
5882 Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах
7693 Збірка диктантів з сольфеджіо

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
24531 Хрестоматія з гармонічного аналізу
7693 Збірка диктантів з сольфеджіо

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
911 Теорія музики (2 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
912 Музично-теоретичні студії (1-3 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
197 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4.9 20.05.2016
1510 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,38 12.01.2017
2347 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,47 27.12.2018
3233 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,58 28.12.2019
4132 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,69 28.12.2020
4762 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,63 28.12.2021
5556 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,72 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10 Ділова гра «Музика, народжена поезією Бориса Грінченка» особиста участь Інститут мистецтв Dilova_gra-17.docx 30.11.2017