Додаткові відомості

Освіта
У 1983р.закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)»
Перелік місць роботи
1983-1985 рр. – вихователь дошкільного закладу в м. Кременчуці. 1985- 1991рр. – викладач дошкільної педагогіки і психології Кременчуцького педагогічного училища.1991-2007 рр. – викладач педагогіки загальної та педагогіки дошкільної Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського. З 2007 працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
30 4 0 - 2022.12.06 13:02:29 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7387 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю "НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ" Реалізація діяльнісного підходу у підготовці вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
7386 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференції "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку" Учасник Київ document
6176 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
5986 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
5506 Всеукраїнський форум "Нові вектори програми "Дитина"" учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
5507 VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Вплив педагогічних практик на формування у студентів мотивації до професійного самовдосконалення Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4183 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Антології, хрестоматії, збірки як форми репрезентації досліджень педагогічних персоналій Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4184 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Методологічний супровід педагогічної практики як запорука формування професійних компетентностей Київський університет імені Бориса Грінченка document
4388 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Формування професійної компетентності майбутніх фахівців під час педагогічних практик Суми document
1685 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" Пріоритетні напрямки розвитку дошкільної освіти в матеріалах З'їзду діячів позашкільної освіти і дошкільного виховання (1919) Державна науково-педагоігчна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1702 Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) м. Умань document
1576 Науково-методологічний семінар з історії освіти Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1396 Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи Сучасні стратегії підготовки вихователів дітей дошкільного віку в контексті діяльнісного підходу Львівський національний університет імені Івана Франка document
1397 Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Упровадження С.Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document
1977 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців із дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
1978 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє Становлення професійної педагогічної освіти в УНР Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
40779 Sociocultural concept of functioning of the developing environment in the pedagogical heritage of Sophia Russova
33939 Ideas of the subject-development environment for children in the Ukrainian pedagogical discourse late 19th – 20th years of the ХХ century
25497 Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
40960 Actualization of ideas of the activity approach of teachers from different historical periods in domestic pedagogical thought (late XIX – early 20-s of the XX century)
40085 Formation of research skills of future teachers during the study of pedagogical disciplines
33943 Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів
33028 Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
27968 Implementation of ideas of the activity approach in program-methodical support for preschool education in Ukraine (end of XIX – the beginning of the second decade of the XX century)
24179 Frebel's actual approach ideas in ukrainian bashkill: from the present to the present
23804 The idea of the organization of the litigo children maydan in the creative road of K. Tolmachevskiy and A. Hendrichovskiy (first third of XX century)
22680 Strategy of activity approach to preparation specialists of preschool education
20484 Sources and transformation of ideas about the developmental and educational environment in the heritage of Ukrainian teachers (the first third of the 20th century)
9774 Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century
2766 Идеи деятельносного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
40960 Actualization of ideas of the activity approach of teachers from different historical periods in domestic pedagogical thought (late XIX – early 20-s of the XX century)
40085 Formation of research skills of future teachers during the study of pedagogical disciplines
33943 Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів
33028 Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
20423 Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст
14899 Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової
9774 Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century
6282 TRANSFORMATION IDEAS OF ACTIVE APPROACH IN TEACHING HERITAGE ELEONOR YANOVSKA
2742 Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження
2768 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ
2767 СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
33944 Сенсорне виховання за методом М. Монтессорі
19893 Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік)
19583 Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття)
14051 Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання
7049 С. Русова, К. Маєвська про формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку: ідеї діяльнісного підходу
6283 Preparing students for personality-oriented education in the pedagogical practices in the school-kindergarten Montessori

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
125 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Sichkar

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
316 Соціокультурний концепт функціонування розвивальних середовищ у педагогічній спадщині Cофії Русової монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/ 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
204 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 50

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
413 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
949 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1642 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
2379 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2380 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2882 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3118 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3888 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
5162 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2021
6018 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
654 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1272 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
38 Історико-педагогічні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 17 Не зазначено 08.12.2016
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
19546 Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
416 Педагогіка (4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
426 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 21/22 н.р.
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
679 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020
720 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
1097 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021
1226 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
377 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3818 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5432 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5438 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5440 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5444 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
6207 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7618 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8163 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8177 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 10.12.2020
8181 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8629 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8656 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9237 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
10043 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
10430 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10435 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11050 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11105 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11113 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11979 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
622 Кафедра педагогіки та психології 4,32 30.12.2016
1425 Кафедра педагогіки та психології 4,57 12.01.2017
2264 Кафедра педагогіки та психології 4,96 27.12.2018
2928 Кафедра педагогіки та психології 4,78 28.12.2019
4044 Кафедра педагогіки та психології 4,91 28.12.2020
4699 Кафедра педагогіки та психології 4,61 28.12.2021