Додаткові відомості

Освіта
Київський національний лінгвістичний університет
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Номінативний простір mystery: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний
аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2022.11.15 10:57:00 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4556 Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт. Тези доповідей круглого столу, присвяченого Дню науки Enigmatic phenomena as an instrumental factor in dynamic information systems Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди document
4557 Ключові проблеми сучасної германської та романської філології Енігматичні феномени в контексті соціально-гуманітарного знання Полтава-Старобільськ document
3887 Курс професора Віллі Ван Піра Empirical study of literature: Studies in poetry Київський університет імені Бориса Грінченка document
3685 Macmillan Education Teacher Training Session Making sense of the meaning and grammar of phrasal verbs Київ document.pdf
3686 Macmillan Education On-line Teacher Training Session To Speak or not to Speak Kiev document.pdf
3039 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства» Темпоральна динаміка взаємодій у концептуальному просторі MYSTERY Рівне document.pdf
3040 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» Концептуальний простір MYSTERY у світлі лінгвоаксіології Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.rtf
3046 Міжнародна наукова конференція «Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство» Прагматичний аспект вербалізованого сценарію «ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ»: стратегії й тактики Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document.pdf
3047 Міжкафедральний семінар «Слово, речення, текст: новітні підходи та напрацювання» Номінативний простір MYSTERY в аспекті лінгвосеміотики Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
28927 Енігматичні феномени в контексті соціально-гуманітарного знання

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
40 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 4.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Ksenia_Strelchenko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
38

Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук,
професор, професор кафедри германської філології, Інститут філології, Київський
університет імені Бориса Грінченка«Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть)» / 10.02.04 германські мови Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма, 2014-2017 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2374 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2375 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4193 Інше Інший модуль document 30.07.2020
4597 інше Інший модуль document 16.11.2020
5846 інше Інший модуль document 08.11.2021
6150 інше Інший модуль document 21.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
39578 Read – Reflect – Review. Alan Bradley “The Sweetness at the Bottom of the Pie”: навчальний посібник з критичного й аналітичного читання англійською мовою для студентів-філологів

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31582 Words, Worlds and Beyond: English Lexicology in Action: Практикум із лексикології англійської мови

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
39597 Upgrade your English
33534 Upgrade your English: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів другого курсу
33543 Upgrade your English: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів другого курсу. Частина 2. Видання 2 (перероблене і доповнене)
28926 Read – Reflect – Review. Louisa Alcott May “Little Women”: навчальний посібник з критичного й аналітичного читання англійською мовою для студентів ІІ курсу спеціальності "Філологія"
28925 Upgrade your English: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів другого курсу
28922 Upgrade your English: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів другого курсу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
118 Стилістика англійської мови (4 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5519 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7130 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7735 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
10613 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11584 Інститут філології Лексикологія (англійська мова) (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1455 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,18 12.01.2017
2301 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,40 27.12.2018
3149 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,48 28.12.2019
4078 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 28.12.2020
4895 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,73 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
333 ФАб-4-16-4.0 д II 2 3 2017-2018