Додаткові відомості

Освіта
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2953 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Особливості кодування лінгвокультурної інформації у номінаціях соціального статусу людини Київ document
1644 Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії Мовні знаки на позначення соціального статусу як навігаційні маркери у стереотипних соціокультурних сценаріях (на матеріалі сучасної німецької мови) Одеса document
2952 Наукрві дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій Соціальний статус людини серед феноменів культури:лінгвістичний аспект Харків document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
21490 Номінації соціального статусу як прецедентні знаки (на матеріалі сучасної німецької мови)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
75 Русенський університет (Болгарія) Еразмус+ КА107 26.02.2018-18.06.2018

Erasmus+,
Assoc. Prof. PhD Tsvetelina Harakchiyska, +35982888612,
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Учасник проекту -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4471 інше Інший модуль document 18.10.2020
4472 інше Інший модуль document 02.06.2020
4473 інше Інший модуль document 26.05.2020
5837 Інше Інший модуль Titarenko_DLL5.pdf 21.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10064 Інститут філології Поглиблений курс німецької мови (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10134 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10819 Інститут філології Практична німецька мова і переклад (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
419 Кафедра германської філології 4,42 29.12.2016
1479 Кафедра германської філології 4,54 12.01.2017
2318 Кафедра германської філології 4,49 27.12.2018
3271 Кафедра германської філології 4,98 28.12.2019
4101 Кафедра германської філології 5,00 28.12.2020
4966 Кафедра германської філології 4,91 28.12.2021
5840 Кафедра германської філології 4,58 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
97 "Грінченко – видатна постать в європейському просторі"link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Майстер-класи_ ІФ 07.12.2017.rtf 07.12.2017