Додаткові відомості

Освіта
1966 р. –  закінчила
Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальностями:
«Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи», «Сурдопедагог»,
«Логопед»;

1978 р. –  закінчила аспірантуру Науково-дослідного інституту педагогіки.


1985 р. – закінчила докторантуру Науково-дослідного інституту педагогіки.

Перелік місць роботи

1965- 1969 рр. - логопед Солом`янського району (Школа № 187)

1969 р. – старший науковий співробітник;


1988 р. – завідувач лабораторії сурдопедагогіки НДІ педагогіки України;


1997-2000 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту дефектології АПН України;


З 2001-2013 рр. – доцент кафедри сурдопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;


2013 р. – доцент кафедри ортопедагогіки та реабілітології.


З
вересня 2013р. – доцент кафедри спеціальної  психології, корекційної 
та  інклюзивної  освіти  Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Тема кандидатської дисертації: "Розвиток зв`язного мовлення в учнів вечірньої школи для глухих"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
43 3 1 2022.11.28 16:47:32 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6157 ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Полімодальне сприймання як ресурс когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4856 V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології \ Проблема сенсорного розвитку дітей раннього віку з порушеннями слуху Національний університет ""Чернігівський колегіум" ім. Т.Г.Шевченка document
4854 "Формування складової структури слів у дітей з системними порушеннями мовлення засобами логоритміки" учасник конференції Кам'янець-Подільський document
4855 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна освіта: супровід без обмежень" учасник конференції Кам'янець-Подільський document
4857 І Міжнародна науково-практична конференція "Анімалотерапія в контексті розвитку сучасних методів комплексної реабілітації" учасник конференції НПУ ім.Драгоманова document
4795 II International scientific conference Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities Учасник конференції Kaunas, Lithuania document
3739 "Педагог в інклюзивному просторі:Траєкторія фахової самоактуалізації Формування особистості дитини в інклюзивному середовищі "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" document
3740 "Образование лиц с особенностями психофизического развития:традиции и инновации" Развитие полимодального восприятия речи у детей с речевыми нарушениями г.Минск document
3954 v Міжнародна конференція інклюзивної педагогіки Пленарне засідання Польща document.pdf
2883 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформації: наукові підходи та сучасні практики Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформації: наукові підходи та сучасні практики м. Київ, Україна document
2656 ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Формування мовлення у дітей з особливими освітніми потребами м. Житомир document.docx
2135 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Репродуктивна складова формування зв'язного мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення м. Київ, Україна document
2884 Всеураїнський навчального семінару Реабілітація дітей з ДЦП м. Київ, Україна document
1173 V Международная научно-практическая конференция 'Специальное образование: традиции и инновации' Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях Республика Беларусь document
1171 'Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку' Розвиток акустичної складової мовлення та її проекції на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку м. Кам`янець-Подільський, Україна document
1172 'Диференційна діагностика важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку' (І частина) Розвиток акустичної складової мовлення та її проекції на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку м. Київ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
40118 Intellectual and communicative development of a child with special educational needs in learning technologies
30578 DEVELOPMENT OF THE SENSOR COMPONENT OF INTELLECTUAL ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
29468 Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives
19508 Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
20904 Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку
14329 The development of the acoustic component of speech and its projection for preventing and overcoming speech disorders in preschool and early school age

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
32798 Dominant perspective of activity and its influence on the formation of speech of children with special educational needs
30578 DEVELOPMENT OF THE SENSOR COMPONENT OF INTELLECTUAL ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
29440 Development of pre-verbal thinking in a child with special educational needs, his correction potential and opportunities for practical realization
25182 Development of preverbal thinking in a child with special educational needs and its correctional potential and possibilities of practical implementation
19508 Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
22959 Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
14329 The development of the acoustic component of speech and its projection for preventing and overcoming speech disorders in preschool and early school age
18432 Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
27076 Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами
26831 Активізація полімодального сприймання у дітей з особливими потребами та її зв’язок з їх інтелектуальним розвитком
25280 Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives
25409 Активізація функціонального стану мовленнєво-рухового аналізатора як чинника удосконалення мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
25270 Развитие полимодального восприятия речи у детей с речевыми нарушениями
21416 Стан сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення
15519 Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях
13744 Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими потребами в системі сучасної спеціальної освіти
5992 Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
128 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
64 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4.5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Lutsko

Завершені наукові дослідження (3)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
17 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html 75
25 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 75
124 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
36 Заняття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
533 Фаховий модуль (стажування) - document 09.09.2016
3149 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.04.2019
4530 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (8)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
131 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” в рамках Фестивалю методик Презентація діяльності логопедичного центру Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
132 Логопедичне «Що? Де? Коли?» Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
198 Сімейне виховання дитини: особливості, переваги, міфи та реальність Педагогічна майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
203 “Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки” на тему: «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей Презентація наукової Пуща-озерна 20.05.2016 2
1149 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1152 Модель Психолого-педагогічних заходів подолання дислексії в учнів молодшого шкільного віку Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1167 Активізація мовленнєвої діяльності дитини в сенсорно-пізнавальному просторі інклюзивного навчання Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1176 Інноваційна професійна практика розвитку абстрактного домовленнєвого мислення дітей із затримкою мовлення Наукова цукерня, Наукова майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
25 Логодидактична майстерня Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 Не зазначено 17.03.2016
108 Студія дослідження полімодального сприймання упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 7 Не зазначено 27.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
33910 Літературне читання (3 клас)
13250 Українська мова: 2 кл.: підруч. для спец. загальноосв. навч. закл. для глухих дітей
11026 Українська мова: Підручник для 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей
13745 Корекційні технології у слухопротезуванні дітей

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
40117 Літературне читання (4 клас)
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Special pedagogy
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
11025 Методика навчання читання
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
10588 Апаратно-програмний методичний комп`ютерний комплекс з корекційно-розвитковою програмою "Живий звук" інструктивно-методичний посібник
10579 Живий звук. Опис та інструкція з експлуатації

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
779 Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6127 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6135 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6140 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6146 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6576 Інститут людини Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7098 Інститут людини Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7471 Інститут людини Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7637 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8496 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9915 Інститут людини Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9916 Інститут людини Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10258 Інститут людини Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11122 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11127 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11366 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель-логопед (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11373 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11845 Інститут людини Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11987 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (1-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
110 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 3.8 20.05.2016
1240 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,25 12.01.2017
2085 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,58 26.12.2018
3062 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,43 28.12.2019
3856 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,42 28.12.2020
5049 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 3,49 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
201 ЛОГб- 2-16-4.0д I 2 - 2016
503 ЛОГб-2-16-4.0д II 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
15 Поджара Альона Євгеніївна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти IV Корекційна та соціальна педагогіка I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
37 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (5)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
39 Бабеша Ольга Михайлівна III Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2018
40 Савенок Ксенія Миколаївна III Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2018
74 Махлун Валерія Олександрівна,
Ступак Діана Денисівна
IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2019
121 Бабеша Ольга Михайлівна VI Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2020
194 Свириденко Валерія Русланівна IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2022