Додаткові відомості

Освіта
Краматорський економіко-гуманітарний інститут (1996-2000)
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка (2004-2007) аспірантура 13.00.09: "Теорія і методика навчання"

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2011-2014) докторантура 13.00.04: "Теорія і методика професійної освіти"
Перелік місць роботи

2000-2001 рр. – вихователь підготовчої до школи групи НК дитячий садок-початкова школа «Надійка» м. Краматорська Донецької області;

2001-2004 рр. – учитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. «Світська» м. Краматорська Донецької обл.

2004-2008 рр. – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНПУ імені Тараса Шевченка;

2008 р. -2014 р. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка;

2014-2017 - доцент кафедри дошкільної освіти Київського університетут імені Бориса Грінченка

2017-2018 - професор кафедри початкової освіти Київського унііверситету імені Бориса Грінченка

2018-2020 - державний експерт Міністерства освіти і науки України

2020-теп. час - професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація "Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу" (13.00.09 - теорія навчання)


Докторська дисертація: «Система підготовки майбутнього вчителя до організації субєкт-суб єктної взаємодії з учнями початкової школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 537 12 13 48 2023.09.19 10:21:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 372 10 11

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7621 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР Аналітичний огляд результатів моніторингу наскрізних умінь учнів Нової української школи Львів document.doc
7619 Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій Вплив реформи НУШ на розвиток педагогічної освіти в Україні Чернівці document.pdf
7620 Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку Ідеї філософії для дітей у проєктуванні курсу «Я досліджую світ» (на матеріалі пілотного експерименту НУШ) Київ document.pdf
6699 Друга Міжнародна педагогічна стрітенська онлайн конференція Освітнє Дитинство в 20-х роках ХХІ ст.: виклики та можливості Оцінювання в Новій українській школі: виклики компетентнісного підходу Львів, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document.pdf
6697 Всеукранська науково-практична конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЄКТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2380 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика» Навчальна співпраця у початковій школі Дрогобич document
2381 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу Рівне document
2379 Літературний процес: трансгресія революції Формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках-міркуваннях (у межах експериментального курсу "Філософія для дітей") Київ document
2383 Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю Уроки з філософії для дітей як засіб сприйняття та осмислення інформації Полтава document
2382 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Барановичи, Беларусь document
997 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Учитель початкової школи як субєкт педагоігчної взаємодії Чернігів document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
6288 Педагогическое взаимодействие: субьект-субектный подход
6740 Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
25578 Forming of personal and professional senses of future teachers in reflexive and context environment of HEI
35511 Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями
18847 Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
20213 Ціннісне ставлення сучасних дітей та батьків до книги

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
43867 Diagnosing soft skills in primary school students within the context of the New Ukrainian School reform
41616 Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи "Нова українська школа"
37164 Ідеї «Філософії для дітей» у проєктуванні курсу «Я досліджую світ»
37889 Впровадження медіазасобів в початковій школі на уроках гуманітарного циклу
19456 Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей
19455 Формування суб’єктної позиції майбутнього педагога
18847 Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями.
13071 Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
45892 Змішане навчання як стратегія адаптації освітнього процесу в школі до війни
41616 Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи "Нова українська школа"
37164 Ідеї «Філософії для дітей» у проєктуванні курсу «Я досліджую світ»
40130 Модель компетентностей учителя нової української школи у проєкті професійного стандарту
40004 Модель компетентностей учителя Нової української школи у проєкті професійного стандарту
22663 Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
20517 Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу
14565 Характеристика технології підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
34103 Моніторинг НУШ. Результати та рекомендації перший етап, 2019-2020 рр
19302 Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства
15250 Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку
12107 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ
6735 Результати діагностики готовності майбутніх учителів до організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями
13071 Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ
12057 Педагогічні умови підготовки майбутього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями
4588 Завдання дослідно-рефлексивного характеру в організації виробничої педагогічної практики
4591 Куди зникають "Чомучки", або як зберегти у дитини допитливість?
4589 Суб'єктність учителя як умова реалізації навчального співробітництва

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
4 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
134 Досвід європейських країн з підготовки вчителів для забезпечення безперервного переходу від дошкільної освіти до початкової школи Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
103 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Виграно Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
175 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
4 Ліннік Олена Олегівна Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи денна форма навчання, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Захист 29.06.2016 document 2016

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
112 Фаховий модуль (стажування) - document 30.05.2016
937 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1799 Інше - document 01.03.2017
1800 Інше - document 23.09.2017
6142 інше Інший модуль document 22.12.2021
6894 інше Інший модуль document 08.09.2022
7559 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.12.2022
7763 English for Teachers, В2 Інший модуль document 20.03.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23282 Школа - наш дім. Зошит - посібник № 6

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
34159 Подорож Україною. Робочий зошит з українознавства частина 1
24240 Математика 1 клас

Навчальні та методичні матеріали (11)

ID Назва Рік
40005 Абетка для директора
37165 Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти.
40006 Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи
40007 Професійний стандарт учителя нового покоління
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14751 Місточок до школи
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
6801 Гуманистическая парадигма как методологическая основа профессионального педагогического образования
6732 Організація пізнавальних діалогів із дітьми дошкільного віку
6289 Підготовка майбутніх учмтелів до суб'ект-суб'єктної взаємодії з учнями
6738 Філософія для дітей

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
182 Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей (5 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8562 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9196 Педагогічний інститут Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (4 (2, спп) курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10415 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 не враховується 30.11.2021
12475 Факультет педагогічної освіти Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
106 Кафедра дошкільної освіти 4.9 20.05.2016
1229 Кафедра дошкільної освіти 4,42 12.01.2017
3842 Кафедра початкової освіти 4,72 28.12.2020
5024 Кафедра початкової освіти 4,62 28.12.2021
5721 Кафедра початкової освіти 4,47 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Кольцова Юлія Петрівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта I document 2016
18 Ткачук Богдан Олексійович Кафедра дошкільної освіти VI Дошкільна освіта II document 2017