Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, рік закінчення - 2006.
Перелік місць роботи
З 2010 року - доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації: "Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника". Рік захисту - 2009.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 3 0 2022.11.15 11:19:37 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.11.21 06:02:32 Перейти до Scopus link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5869 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Проблеми інтеграції психологічних та педагогічних знань у процесі підготовки майбутніх педагогів м.Київ document.pdf
5641 VIII Міжнародна науково-практична конференція “Modern problems in science” Зниження рівня агресивності молодших школярів за допомогою педагогічних, психологічних та фізичних технік Прага, Чехія document
5412 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах" Підготовка вихователів до організації розвивального середовища для дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ у старшій групі ЗДО м.Дніпро document
5375 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри». Проблема вивчення психологічної складової здоров'язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: системний підхід м. Київ document.pdf
5034 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Інноваційні підходи до психологічної підготовки майбутніх педагогів у процесі вивчення антропологічно орієнтованих дисциплін м.Київ document
5033 Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи Антропологічний підхід до вивчення психологічних дисциплін у закладах вищої освіти: інноваційні аспекти м.Суми document
5032 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Антропоцентризм у викладанні психолого-педагогічних дисциплін: проблеми інтеграції м.Київ document
5031 Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень Психологічні особливості впливу особистісної тривожності на взаємини дітей дошкільного віку у групі однолітків м.Дніпро document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33941 Problems of integration of psychological and pedagogical knowledge in the process of preparation of future teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40976 Psychosemantics of the Concept of “Mental Health” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
33945 Психосемантичний зміст поняття «педагог» у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
38716 Психологічна складова здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: результати дослідження
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
33945 Психосемантичний зміст поняття «педагог» у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей
30636 Психологічний супровід розвитку опосередкованої пам'яті дошкільників у процесі творчих ігор
25447 Психологічна характеристика портрету аутичної дитини на різних етапах дошкільного дитинства

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
40976 Psychosemantics of the Concept of “Mental Health” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
38716 Психологічна складова здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: результати дослідження
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
32564 Проблема вивчення психологічного складника здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: системний підхід
31170 Психологічні основи профілактики порушень комунікації у дітей раннього дошкільного віку у процесі взаємодії з батьками
30277 Психологічні особливості розуміння батьками значення ігрової взаємодії для розвитку комунікації їх дітей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
40811 Поняття «педагогічне партнерство» у мовній свідомості студентів педагогічних cпеціальностей: психолінгвістичний аналіз
31503 Підготовка вихователів до організації розвивального середовища для дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ у старшій групі ЗДО
34162 Psycholinguistic analysis of the Concept of «Child» in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
30278 Психологічні особливості впливу особистісної тривожності на взаємини дітей дошкільного віку у групі однолітків
26528 Діти з руховою розгальмованістю або РДУГ: правила організації та проведення занять
26527 Психолого-педагогічний супровід дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ
26500 Дитина з руховою розгальмованістю

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
184 Кафедра педагогіки та психології 57221381406 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221381406

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
154 Кафедра педагогіки та психології - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
161 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 5.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Melnik

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
205 Психологічний супровід розвитку опосередкованої пам'яті дошкільників у процесі творчих ігор наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30636/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
534 Адаптаційний тренінг для студентів-першокурсників GlobalLogic Education Коллективний - 2021
671 Психологія критичного мислення Академія української преси Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
9 Наукове стажування Fulbright Visiting Scholar Program Подано Документ відсутній 2020
75 Наукове дослідження Stypendium Kirklanda Подано Документ відсутній 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
196 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2517 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 01.11.2018
2670 Дидактичний модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 30.04.2018
2671 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.01.2018
2672 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.10.2018
2676 Інше Інший модуль certificate.pdf 18.02.2018
2979 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.03.2019
3091 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3886 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4047 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4225 інше Інший модуль document 29.05.2020
4660 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5242 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27941 Педагогічна психологія: дошкільний вік. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта».

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
617 Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.
678 Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020
954 Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
990 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7002 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7482 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7484 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7836 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8655 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8876 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10 31.12.2020
9430 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10417 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10441 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10445 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10448 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10507 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ПО, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
11724 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
11996 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12028 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2111 Кафедра педагогіки та психології 4,58 27.12.2018
2567 Кафедра педагогіки та психології 4,81 28.12.2019
3884 Кафедра педагогіки та психології 4,85 28.12.2020
5080 Кафедра педагогіки та психології 4,83 28.12.2021