Додаткові відомості

Освіта

2009-2013 – Луганський національний університете імені Тараса Шевченка (Луганськ), спеціальність: «Музичне мистецтво», кваліфікація: «бакалавр з музичного мистецтва, викладач  по класу вокалу» (диплом АН № 44189894).

2013-2015 – Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ), спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація: «магістр музичного мистецтва, викладач музичного мистецтва, викладач вокалу, концертний виконавець» (диплом КВ№ М15 003465);

2016-2020 – аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ) на здобуття ступеня доктора філософії у галузі культура і мистецтво зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво»


Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 2 0 2022.12.03 22:51:09 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7394 Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora Особливості формату музично-телевізійних проєктів Repablica de Panana document.pdf
6759 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Художня виразовість виконавського образу в музично-телевізійних проєктах кінця ХХ-початку ХХІ століття Київ document.pdf
6758 Україна першого десітиліття ХХІ століття: культурно мистецький вимір Жанрові особливості музичного телебачення України кінця ХХ – початку ХХІ століття. Рівне document
6757 Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір Музичне телебачення: особливості функціонування в сучасному соціокультурному просторі Київ document.pdf
6756 ІІІ Іnternational Scientific Issues Of the modernity Проблеми інтерпретації музичного твору в контексті створення сценічного образу естрадного співака UAE: Dubai document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
36420 Popular musical television projects of Ukraine at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36418 Дискурс виконавської складової в контексті музично-телевізійних проектів кінця ХХ початку ХХІ століття (на прикладі пісні «Чорнобривці»)
36416 До визначення поняття «виконавський образ»
36419 Українське музичне телебачення 1990-х – 2000-х років як соціокультурний та мистецький феномен

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3851 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,00 29.12.2020
5040 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,00 28.12.2021