Додаткові відомості

Освіта
Leopold-Franzens Universitat Innsbruck
Перелік місць роботи
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Український Католицький Університет
Теми дисертацій (захищених)
Die Wurzeln der Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie
Традиційне й інноваційне в розвитку католицької німецькомовної думки другої половини ХХ століття: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
30 Кафедра філософії Z-6284-2019 2 0 2021 https://publons.com/researcher/3137137/oleh-shepetiak/

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 71 5 2 13 2023.12.04 10:15:50 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 56 4 1

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
908 Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви Українська Греко-Католицька Церква в Центральній Україні доби російської окупації Київ: КПДА document
919 Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття Антропологічна парадигма сучасного богослов'я Київ: УАР document
918 Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів ХХІ століття Соціальні ідеї католицизму Київ: ГО 'Київська наукова суспільнознавча організація' document
917 Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти Богослов'я в німецькомовній освіті Луганськ document
913 Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури', присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації Бориспіль document
916 Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм Сучасна теологічно-метафізична антропологія Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
915 Філософія як культурна політика сучасності Синтетичність богослов'я Карла Ранера Острог: НУ 'Острозька академія' document
914 Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті '…землякам моїм в Україні і не в Україні…' Українські студенти богослов'я в Австрії Львів: НУ 'Львівська політехніка' document
912 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Функтори обсягу та умови Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document
911 Філософія води – філософія життя Символіка води в літургійному житті Церкви Трускавець: ДДПУ імені Івана Франка document
910 Діалектика духовних процесів Українське Богословське Наукове Товариство у Дрогобичі Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
907 Проблема суб'єктивності у філософії і культурі російського Срібного віку Західноєвропейська лінгвофілософія початку ХХ століття Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
904 Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея Карл Поппер і проблема наукової віри Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
903 Діалектика духовних процесів До історії Віденського гуртка Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
906 Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі Еволюція терміну 'парадигма' та його значення у філософії Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
909 Філософія мови: текст, образ, реальність Виникнення та роль мови в концепції Йогана Гердера Суми: СумДУ document
905 Ірраціональне підґрунтя раціональності (колізії, взаємовпливи, взаємопереходи) Апофатичне знання в концепції Т. Куна Полтава: ПНУ document
901 Сучасні проблеми германістики в Україні Порівняння понять 'стиль мислення' Людвіка Флєка і 'парадигма' Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна Дрогобич document
900 Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна Чернівці document
902 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
27760 Історія релігій Том 1
27956 Історія релігій. Том 2
10806 Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25685 Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27691 Plato and the Revolution of the Modern Paradigm of Science

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (26)

ID Назва Рік
36937 Нікейсько-константинопольський символ віри: правда і міти
31574 Permanent Metaphysical Structures
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
33922 Людвік Флєк: забутий в Україні філософ
30506 Epistemological Layers: Analysis of Changes in Cultural Paradigms on the Example of the Mid-18th Century European Culture
26946 Formation and development of the idea of the rule of law in the fight for investiture
27727 Philosophy of Religion in Ukrainian and Western Science
29236 Інтерсуб'єктивний чинник наукового пізнання
30459 Вопрос как первый шаг познания
28080 Релігієзнавче поняття "політеїзм" як результат мовленнєвого непорозуміння
25684 Основні філософські проблеми раннього платонізму
25688 Развитие конфуцианской религиозно-философской доктрины как основания мировоззрения народов Дальнего Востока
25126 Християнство франків: формування вектору європейської цивілізації
25681 Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації
25704 Веданта – философское обоснование индуской религиозной доктрины
20403 Веданта – философское обоснование индуской религиозной доктрины
25702 Веди в контексті індуської релігійної літератури
25703 Гностичні секти і напрями в минулому і сучасності
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25707 Индусско-исламский синтез эпохи Великих Моголов как религиозно-политическое явление
14884 Индусско-исламский синтез эпохи Великих Моголов как религиозно-политическое явление
25708 Юдаїзм: історія та сучасність
10820 Роль теоретических размышлений в научном открытии
10827 Школы и направления современной религиозной мысли в немецкоязычном пространстве
3314 Теорія кореспондентності істини
3309 Розвиток філософії Людвіка Флєка

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
25687 Історичні особливості поширення християнства серед готів і лангобардів
20401 Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу
25705 Новий злет Святого Августина в епоху Ренесансу
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25710 Богословські новаторства Другого Ватиканського Собору
3319 Cуспільна доктрина у творчості київських митрополитів домонгольської доби
3287 АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В НОВІТНЬОМУ БОГОСЛОВ'Ї НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПРОСТОРУ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (31)

ID Назва Рік
33928 Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки
33924 Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки
27870 Ludwik Fleck and Thomas Kuhn: Similarities and differences in two concepts of the philosophy of science
27793 Другий Ватиканський Собор як виразник доктрини толерантності Католицької Церкви
29619 Політична теологія в контексті трансформацій європейського суспільства
27619 Постридентська католицька думка
25689 Християнізація західних слов'ян
25706 Філософія народжена релігією
10811 Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко
4599 Основні риси несхоластичної думки
3311 Cинтетичність богослов’я Карла Ранера
3312 Cучасна теологічно-метафізична антропологія
3292 Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації
3317 Українські студенти богослов'я в Австрії
3302 Лінгвофілософська проблема значення у Вільяма Оккама
3316 Философское наследие Людвика Флека
3313 Функтори обсягу та умови
3290 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА
3291 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В НЕОПОЗИТИВІЗМІ ТА КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ
3293 ВІРА У КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ КАРЛА ПОППЕРА
3295 Еволюція терміну "парадигма" та його значення у філософії
3296 ЗНАЧЕННЯ В "ТЕОРІЇ ВІДБИТКУ" ЛЮДВІҐА ВІТТҐЕНШТАЙНА
3301 Карл Поппер та проблема наукової віри
3286 Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна
3294 ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3297 Карл Поппер проти Віденського Кола
3306 Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т. Куна
3307 Поняття парадигми у філософії мови і науки
3308 Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна
3318 Теорія мовленнєвих актів
3304 Людвік Флєк та основні ідеї його філософії

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
11 Language and Catethical Institute (Австрія) Підвищення кваліфікації 12/09-29/09/16


Kartause Maria Thron


A-3292 Gaming,

Austria


Email: office@lciaustria.org 

Telephone: +43 7485 98678

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
890 Модуль з ІКТ - stazh_13_04_16.pdf 13.04.2016
1068 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
3125 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4518 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
6237 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 18.10.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
215 Біблієзнавство Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015
446 Логіка та методологія наукового пізнання (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
487 Стародавні релігії (2 курс, РЕЛІГ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
489 Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
490 Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
762 Практична філософія: Філософська герменевтика (1 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
276 Історико-філософський факультет Філософія науки (5 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується не враховується 26.11.2016
5648 Історико-філософський факультет Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
5887 Історико-філософський факультет Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019
6572 Історико-філософський факультет Логіка та методологія наукового пізнання (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7050 Історико-філософський факультет Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7307 Історико-філософський факультет Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7409 Історико-філософський факультет Історія філософії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7410 Історико-філософський факультет Історія філософії: Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7567 Історико-філософський факультет Онтологія і теорія пізнання (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8206 Історико-філософський факультет Практична філософія: Філософська герменевтика (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
8408 Історико-філософський факультет Герменевтика і лінгвофілософія пізнання (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9280 Історико-філософський факультет Логіка та методологія наукового пізнання (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9449 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі проблеми (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9450 Історико-філософський факультет Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11292 Історико-філософський факультет Історія філософії (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11793 Історико-філософський факультет Онтологія і теорія пізнання (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11823 Історико-філософський факультет Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
541 Кафедра філософії 4,72 30.12.2016
1538 Кафедра філософії 4,96 12.01.2017
2382 Кафедра філософії 4,83 28.12.2018
3290 Кафедра філософії 4,79 28.12.2019
4164 Кафедра філософії 4,58 28.12.2020
4927 Кафедра філософії 4,85 28.12.2021
5974 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,91 30.12.2022