Додаткові відомості

Освіта

У 2010 році закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика" спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

Перелік місць роботи

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій і управління Київського університету імені Бориса Грінченка 2017- по теперішній час.

Старший викладач кафедри реклами і зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 2015-2017р.

Вчитель інформатики в НВК "Новопечерська школа" 2014-2017 рр.

Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 2010-2015 рр. 

Вчитель інформатики Київського військового ліцею імені Івана Богуна 2011-2013 рр.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
162 7 7 2020.01.10 11:35:15 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5121 Нові педагогічні підходи в STEAM освіті ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО-МАТЕРІАЛІВ У ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1348 ICTERI2016 Educator’s e-Portfolio in the Modern University Kyiv, Ukraine document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
22603 Formative and peer assessment in higher education
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
22603 Formative and peer assessment in higher education
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
10369 MOOCs – selected social and educational aspect
8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
29872 Використання відео-матеріалів у електронних навчальних курсах
27194 Організація проектної діяльності в рамках виробничої практики студентів спеціальності «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі»
30029 Основні аспекти створення навчальних відеоматеріалів для використання в освітньому процесі закладів вищої освіти
24295 Методика створення MOOC на Вікі-порталі
22684 Е-портфоліо як інструмент оцінювання діяльності студента
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
16224 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6339 Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
29872 Використання відео-матеріалів у електронних навчальних курсах
28348 Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів
30029 Основні аспекти створення навчальних відеоматеріалів для використання в освітньому процесі закладів вищої освіти
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6337 Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
6203 Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
6204 Організація MOOC на основі Вікі-технології
5826 Організація wiki-орієнтованого навчального середовища
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
5827 Характеристика сервісів створення портфоліо викладача

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
25580 Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle
19783 Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі
16337 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
18631 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
12318 Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету
10080 Організація MOOC з використанням wiki-технології
16233 Use of wiki-technology for modern university learning environment
2136 Використання вікі-технологій в освіті

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
56 3D друк: від теорії, до практики Упродовж 2016 року (березень-червень) 15 10.03.2016 3

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
1 Формувальне та пірінгове оцінювання у вищій школі / Formative and peer assessment in higher education http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603/ 2018
2 Використання бот-технологій для освітньої комунікації в університеті / Use of bot-technologies for educational communication at the university http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604/ 2018

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
13 Кафедра комп'ютерних наук і математики 56495577900 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56495577900&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
3 Кафедра комп'ютерних наук і математики Q-6839-2016 3 1 https://publons.com/researcher/2190520/liliia-varchenko-trotsenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
3 Ректорат НДЛ інформатизації освіти 2 7 14.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Liliia_Varchenko-Trotsenko

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
13 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
51 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
306 Дослідження і розвиток концепції SMART університету, її опрацювання та впровадження Міністерство закордонних справ Польщі Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
29

Морзе Наталія Вікторівна, Київський
університету імені Бориса Грінченка, д.п.н., професор, член-кореспонтенд НАПН
України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської
діяльностіWiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011-2015р., заочна Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України document 2017

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1256 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2015
1314 Модуль з ІКТ - kubg_cert_2016.docx 29.12.2016
1367 Дидактичний модуль - document 01.04.2015
1389 Лідерський модуль - document 26.04.2017
1623 Інше - диплом к.п.н. Варченко-Троценко Л.О..pdf 26.06.2017
3730 Інше Інший модуль Varchenko_Spain-16-04-19.pdf 16.04.2019
3780 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
694 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
708 Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 2
738 STEM та Інтернет речей Майстер-клас в рамках Фестивалю науки Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2016 2
740 STEM та Інтернет речей Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2016 2
743 Словник Бориса Грінченка та сучасність Конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2016 3
755 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 1
759 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 03.03.2016 2
760 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 04.03.2016 2
773 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.03.2016 2
774 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2016 2
778 Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка Всеукраїнський вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.11.2016 1
780 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 19.09.2016 1
781 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 20.09.2016 2
782 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 22.09.2016 1

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
22868 Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
18686 Основи робототехніки
18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3849 Я студент (Розділ V)
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
59 Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
69 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014
279 Інфографіка у PR та рекламі (1 курс, РЗГб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
623 Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019
654 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, MoPed) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
1 Інститут журналістики Web-дизайн та HTML-програмування (3 курс, ВСР) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
27 Інститут журналістики Інфографіка у PR та рекламі (1 курс, РЗГб) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
163 Інститут журналістики Підтримка сайтів (4 курс, ВСР) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
3867 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) Магістр Заочна 12 10 не враховується 28.12.2018
3990 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 5 10 не враховується 28.12.2018
5154 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 10 5 10 27.12.2019
5299 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5756 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні стратегії наукових досліджень: інформаційно-комунікаційні технології в сучасних наукових дослідженнях (УСІ, денна) Доктор філософії Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5786 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
5875 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (2)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
643 Інфографіка у рекламі та PR: Творчі майстерні Денна Бакалавр 1835 27.09.2016
743 Веб-дизайн та html-програмування Денна Бакалавр 1037 02.12.2015

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
558 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,57 30.12.2016
1849 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,59 26.12.2018
3120 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 28.12.2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
285 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018