Рейтинг прозорості структурних підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка

У рейтингу беруть участь всі штатні науково-педагогічні співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які працюють більше року. Ранжування підрозділів здійснено за індексом цитування на одного НПП за даними Google Scholar впродовж останніх 5 років.

Дані рейтингу актуальні на дату побудови.

Всі внесені оновлення в профілях Е-портфоліо будуть враховані при наступній побудові рейтингу.

  • Приналежність до підрозділу, кафедри визначається з профілів Е-портфоліо. В випадку помилкового зарахування до іншої кафедри співробітник може самостійно виправити кафедру у своєму профілі Е-портфоліо.

  • Значення цитування отримується з профілю Е-портфоліо. Якщо посилання на профіль Google Scholar відсутнє, співробітник може самостійно додати посилання на своїй сторінці Е-портфоліо на оновити індекси цитування. Якщо цитування автоматично не синхронізується з профілю Google Scholar, співробітник має можливість внести значення вручну.

  • Проректорам, директорам, деканам, заступникам директора, декана, співробітникам загальноуніверситетських підрозділів, окрім НДЛ (Бібліотека, ННЦ розвитку персоналу та лідерства тощо) враховується підрозділ та кафедра за суміщенням, в разі наявності інформації профілі Е-портфоліо в полях "Підрозділ (суміщення)" та "Кафедра (суміщення)".

Умовні позначення:

- позначено профілі Е-портфоліо, в яких додано некоректне посилання на профіль науковця в Google Академії.

Попередній рейтинг за березень 2023 року

Рейтинг за грудень 2022 року

Рейтинг за червень 2022 року

Рейтинг за січень 2022 року

Рейтинг за червень 2021 року