Рейтинг прозорості структурних підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка

У рейтингу беруть участь всі штатні науково-педагогічні співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які працюють більше року. Ранжування підрозділів здійснено за індексом цитування на одного НПП за даними Google Scholar впродовж останніх 5 років.

Дані рейтингу актуальні на дату побудови.

Всі внесені оновлення в профілях Е-портфоліо будуть враховані при наступній побудові рейтингу.

  • Приналежність до підрозділу, кафедри визначається з профілів Е-портфоліо. В випадку помилкового зарахування до іншої кафедри співробітник може самостійно виправити кафедру у своєму профілі Е-портфоліо.

  • Значення цитування отримується з профілю Е-портфоліо. Якщо посилання на профіль Google Scholar відсутнє, співробітник може самостійно додати посилання на своїй сторінці Е-портфоліо на оновити індекси цитування. Якщо цитування автоматично не синхронізується з профілю Google Scholar, співробітник має можливість внести значення вручну.

  • Проректорам, директорам, деканам, заступникам директора, декана, співробітникам загальноуніверситетських підрозділів, окрім НДЛ (Бібліотека, ННЦ розвитку персоналу та лідерства тощо) враховується підрозділ та кафедра за суміщенням, в разі наявності інформації профілі Е-портфоліо в полях "Підрозділ (суміщення)" та "Кафедра (суміщення)".

Умовні позначення:

- позначено профілі Е-портфоліо, в яких додано некоректне посилання на профіль науковця в Google Академії.

Рейтинг за липень 2023 року

Попередній рейтинг за березень 2023 року

Рейтинг за грудень 2022 року

Рейтинг за червень 2022 року

Рейтинг за січень 2022 року

Рейтинг за червень 2021 року