Додаткові відомості

Освіта
Запорізький нацональний університет
2004
Магістр філології (англійська мова та література, іспанська мова та література)
Перелік місць роботи

2006-2013 - доцент  кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного університету

2006-2014 - заступник декана з наукової роботи

2008-2014 - голова Ради молодих вчених

2013-2015 - професор кафедри перекладу Запорізького національного університету 

2013-2015 - Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 17.051.02

З 09.2015 - завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету ім. Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп'ютерного буття
Громадська активність
Експерт індивідуальних грантових проектів рамкової програми Європейської Комісії Горизонт 2020
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 (10.01.01- українська література, 10.01.06 - теорія літератури)
Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 (10.02.04 - германські мови, 10.02.15 - загальне мовознавство)
Член редакційної колегії збірки наукових праць "Нова філологія"
Член редакційної колегії збірки наукових праць "Studia Philologica"
Член редакційної колегії International Journal of Research in E-learning (Index Copernicus)
Член редакційної колегії Open Educational E-environment of Modern University (індекс Erih Plus)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
30 2 1 2018.03.16 09:26:43 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2857 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Лексикографічні моделі у глосарії інновативних термінів комп'ютерного буття Київ document
2856 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning ICT, DL and Multicultural Competenes Thesaurus Modelling REcommendations Poland. Katowice document
1140 Theoretical and practical aspects of distance learning Teacher-student collaboration: challenges and opportunities University of Silesia, Poland document
1141 Thaeoretical and Practical Aspects of Distance Learning Collaboration in Research Activities: ICT Tools Assessment Czesin, Poland document
1139 Open Educational E-environment of modern university Open Verbal E-environment: Research Premises and ICT tools Kyiv, Ukraine document
1138 Distance Learning in Applied Informatics Communicqtion in Educqtion: ICT tools Assessment Slovakia document
1136 Information and Communication Technologies in Education E-environment through English vocabulary development Рожнов, Чехія document
1137 Open Educationa E-environment of the modern university Education E-environment through English vocabulary deve;opment Kyiv, Ukraine document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
11791 Лінгвофілософські параметри англомовних інновацій в техносфері
11797 Феноменологічна неоанглістика: теоретико-методологічні засади
11803 Феноменологія кіберпростору: комунікація міфа крізь слово

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів
18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
22970 Дослідження в галузі освіти: опитування
22956 MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія
22962 Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео
15765 Відкрите вербальне е-середовище: дослідницькі засади та ІКТ інструменти
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
22609 The Roadmap of Collaboration Skills from Programmed Teaching to E-learning

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
22954 Студентський жаргон в інтернет-комунікації іспаномовних країн
15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів
18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
32 Наукова школа з феноменології, онтології та трансформативної динаміки сучасних логосфер Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 16 університетський 16.09.2016 2
143 Онтологія, феноменологія та трансформативна динаміка мовних країн світу упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 міжнародний 11.05.2017 4

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
35 Європейська комісія Експерт програми Горизонт 2020 2018-2020 р.

Махачашвілі Русудан Кирилевна

Координатор проекту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
4 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р Учасник проекту

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
14 МОН України коллективний коллективний 2017
18 Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне коллективний коллективний 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1085 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.04.2014
1334 Модуль з ІКТ Інший модуль 2015_Співробітники Університету Грінченка, які отримали міжнародний сертифікат Microsoft.docx 30.11.2015
1399 Лідерський модуль Інший модуль document 01.02.2017
1916 Інше Інший модуль document 06.12.2017
2015 Інше Інший модуль document 05.11.2017
2016 Інше Інший модуль document 29.05.2017
2017 Інше Інший модуль document 23.03.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
182 Міжнародний вебінар учасників науково-дослідного проекту IRNet Міжнародний вебінар 7 країн світу (Україна, Польща, Австралія, Португалія, Словаччина, Туреччина, Нідерланди) 26.02.2016 10
185 Зустріч викладачів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка з представинками закордонних закладів освіти Творчі зустрічі, відкриті лекції Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.09.2016 10
188 Студентські переклади, творчі майстерні Презентація перекладів Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.06.2016 10
192 Міжнародний науково-дослідний проект IRNet Експерт Україна, ЄС 01.01.2016 20
193 Відкриті лекції, курси лекцій, семінари під час закордонних стажувань Відкриті лекції, семінари Закордонні ВНЗ 01.09.2016 10

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
11808 Риторика та наративні стратегії: лекційні матеріали

Затверджені робочі програми (1)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
216 Риторика і наративні стратегії Денна Магістр 3100 27.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
117 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4.6 20.05.2016
1265 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,34 12.01.2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
262 Літературна майстерня: Студентський переклад з іспанської мови - Скайп-конференція з університетом м.Асунсьйон, Парагвай особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка 11.05.2017