Додаткові відомості

Освіта

Програма підготовки доктора філософії: Державний університет штату Оклахома, США. Факультет англійської мови та літератури, відділення англійської мови для іноземних студентів (TESL), лінгвістика. 2004- 2006 рр (не завершено).


Ступінь магістра мистецтв (Master of Arts) з прикладної лінгвістики: державний університет штату Оклахома, США. Факультет англійської мови та літератури, відділення англійської мови для іноземних студентів(TESL) лінгвістика, 2004.


Диплом з відзнакою спеціаліста з англійської філології. Донецький національний університет, факультет іноземних мов. 1989 – 1994.

Спеціальність: англійська філологія, викладач англійської мови та літератури, перекладач.

Перелік місць роботи
Донецький національний університет, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови для природничих та гуманітарних спеціальностей, спеціалізація: філологічний факультет, відділення журналістики.
Посада: викладач англійської мови з лютого 2007 по червень 2012 р.

Державний університет штату Оклахоми (Стілвотер, штат Оклахома, США), Факультет англійської мови та літератури, відділення прикладної лінгвістики.
Посада: викладач факультету англійської мови та літератури. Спеціалізація: Composition and Research для іноземних студентів з серпня 2001 по грудень 2006 р.

Донецька філія Харківського державного юридичного університету.
Посада: викладач англійської мови з жовтня 1993 по червень 1995 р.

Донецький національний університет, Факультет іноземних мов, кафедра англійської філології з вересня 1994 по липень 2000 р.
Теми дисертацій (захищених)
Дипломна робота: Стилістичні особливості од Джона Кітса 1994р.

Магістерська дипломна робота: Дослідження дискурса усного кваліфікованого інтерв’ю ESL/ EFL студентів і його використання як ефективного альтернативного усного тесту англійської мови.

Докторська дисертація з когнітивної лінгвістики: Концептуальні метафори: метафори кольору в різних культурах та мовах.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2021.09.18 10:23:23 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6210 Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization Narratives of Personal Experience acress Gender Будапешт, Угорщина document
4531 Scientific and Professional Conference Actual Problems of Science and Education Teaching Reading Strategies as the Key to Academic Success Будапешт, Угорщіна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33868 Raising Awareness of Gendered Story- telling in ESL Classrooms
28345 Навчання стратегії читання, як ключ до академічної успішності
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
21326 Дослідження стратегій читання студентів, які навчаються за програмою ESL
10928 Teaching english with games and simulations
10476 Викладання англійскої мови за допомогою iгор та сiмуляцiй

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
341 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 4.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Knyshevytska

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1685 Лідерський модуль - document 12.10.2017
2138 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.04.2018
2444 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2445 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6426 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6702 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6822 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7364 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
84 Кафедра іноземних мов 4,8 20.05.2016
1151 Кафедра іноземних мов 4,80 12.01.2017
2008 Кафедра іноземних мов 4,77 26.12.2018
2562 Кафедра іноземних мов 4,59 28.12.2019
3755 Кафедра іноземних мов 4,86 28.12.2020