Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1991-1995
Перелік місць роботи

Донецький державний університет, лаборант кафедри української мови, 1994

Донецький державний університет, асистент кафедри української філології і культури, асистент, 1995

Донецький денржавний університет, старший викладач кафедри української філології і культури, 1997

Донецький державний університет, доцент кафедри української філології і культури, 1999

Донецький національний університет, доцент кафедри журналістики, 2005

Міжнародний відкритий університет розвитку людини "Україна" м.Київ, доцент кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій, 2012

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української мови, 2014

Теми дисертацій (захищених)
Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини
Громадська активність
Заступник завідувача кафедри української мови з ІКТ

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 1 0 2021.09.21 10:48:51 Перейти на сторінку link

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
23577 Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах
19870 Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2229 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2587 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2711 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2995 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2019
3017 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8002 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8793 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Лексикологія, лексикографія. (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
359 Кафедра української мови 3,85 29.12.2016
1085 Кафедра української мови 4,18 12.01.2017
1939 Кафедра української мови 4,66 26.12.2018
2723 Кафедра української мови 4,63 28.12.2019
3678 Кафедра української мови 4,74 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
127 Аніканова Влада Геннадіївна IV Українська мова та література (з методиками включно) I 2020